เกี่ยวกับหน่วยงาน
 ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH
อัตรากำลัง
พื้นที่รับผิดชอบ
แผนปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มหนังสือ
ที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อสอบถาม
หน่วยงาน สบอ.
หนังสือเวียน
กฎหมายและระเบียบ
ภาพกิจกรรม
ต้นไม้น่าสนใจ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
อีเมล์เจ้าหน้าที่
องค์ความรู้หน่วยงาน

 
 
เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
  สาขาสระบุร
ส่วนอำนวยการ
ส่วนอนุรักษ์และป้อง
กันทรัพยากรป่าไม้

ส่วนปฏิบัติการและควบคุมไฟป่า
ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ
ส่วนอุทยานแห่งชาติ
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
ส่วนจัดการต้นน้ำ
ส่วนประสานโครงการพระราชดำร
กลุ่มงานวิชาการ
กลุ่มงานกฎหมาย
ศูนย์ข้อมูลและเตือนภัยพิบัติฯ
 
 

หน่วยงานเกี่ยวข้อง
 

กรมอุทยานแห่งชาติฯ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างกรมฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมฯ
ข่าวสารภาครัฐ
หน่วยงานในสังกัด        
สารสนเทศกรมฯ
หนังสือเวียนกรม
ส่วนการเจ้าหน้าที่
dnp E-mail
การประชุมผู้บริหาร
Slip เงินเดือน
สหกรณ์กรมป่าไม้
สหกรณ์ออนไลน์
กรมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรฯ
หนังสือ/คำสั่ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ


 
 

        เริ่มเมื่อ 30/11/2553

                 

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 6 ตุลาคม 2558 นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผอสบอ.1 นายวิชัย พรลีแสงสุวรรณ์ ผอ.สอช. นายภาณุ จูงสาย หน.กลุ่มกฎหมาย และนายครรชิต ศรีนพวรรณ
หน.อช.เขาใหญ่ เข้าร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาพื้นที่น้ำตกนางรองของจังหวัดนครนายก โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก(นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์)เป็นประธาน

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๐๐ น.ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกมาตรวจสถานะการณ์น้ำในน้ำตกนางรองและสอบถามสถานการณ์ทั่วไปเกี่ยวกับน้ำตกนางรองเวลา ๑๕.๐๐ น.นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผอ.สบอ.๑ พร้อมหัวหน้าอช.เขาใหญ่เข้าตรวจพื้นที่และติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่และชุดทหารที่ร่วมปฏิบัติงาน

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เวลา 10.30 น. สบอ.1 (ปราจีนบุรี)ได้จัดพิธีแสดงมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และมอบของที่ระลึก โดยมี ผอ.สบอ.1 เป็นประธาน และมีผอ.ส่วน เจ้าหน้าที่ สังกัด สบอ.1 เข้าร่วม ณ ห้องประชุม สบอ.1

สบอ.1ปราจีนบุรี วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ 2558 เวลา 14.00น. นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผอ.สบอ.1 ได้เข้าร่วมประชุมหารือเรื่องการดำเนินงาน และการติดตามผล ตามแผนขับเคลื่อน (Road Map)พื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่ และพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน ณ.ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคาร สผ.

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 30 ก.ย.58 เวลา10.00 น.ออส. มอบหมายให้ นายสมหมาย กิตยากุล รอง ออส. เป็นประธานการประชุมพิจารณาพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (สบอ.1-16) ของกรม อส. โดยมีผอ.สำนักส่วนกลาง ผอ.สบอ.1 2 3 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารศูนย์ปฏิบัติการป่าไม้

สบอ.1ปราจีนบุรี วันที่ 29 กันยายน 2558 เวลา 15.00 น. นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผอ.สบอ. 1 ได้สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ อช. ปางสีดา อช. ทับลาน อช. สามหลั่น ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากร สบอ.1 เจ้าหน้าที่สำนักป้องกันปราบปรามฯ เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.อ.เมืองนครนายก เจ้าหน้าที่ทหาร กกล.รส. เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.นย. จำนวน 200 คน เข้าควบคุมสถานการณ์การเข้าติดประกาศปิดการให้บริการน้ำตกนางรอง

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 23 กันยายน 2558 นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผอ.สบอ๑ นายวิชัย พรลีแสงสุวรรณ ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ เจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่7(นครราชสีมา)และเจ้าหน้าที่สายตรวจสำนักป้องกันปราบปราม และควบคุมไฟป่าจนท.อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ได้ร่วมกันออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ตามหนังสือร้องเรียนของศูนย์บริการประชาชน

สบอ.1ปราจีนบุรี วันที่21กันยายน2558เวลา9.00น. ผอ.สบอ.1(ปจ.) ผอ.ส่วนฟื้นฟูฯ ผอ.ส่วนป้องกันฯ ผอ.ส่วนอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจการกรอกข้อมูลในเอกสารการส่งมอบ-รับมอบภารกิจหน่วยงานพื้นที่และทรัพยากรการบริหารระหว่างกรมอุทยานฯและกรมป่าไม้

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่16 กันยายน 2558 เวลา 12.06 น. ณ ลานอนุสาวรีย์วีรชนป่าไม้ นายนิพนธ์ โชติบาล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารที่ทำการสำนักงานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หลังใหม

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่12 กันยายน 2558 10.00 -12.00 น.ผอ.สบอ.1 นายธนโรจน์ โพธิสาโร เดินทางมาตรวจราชการติดตาม การปฎิบัติงานที่น้ำตกนางรองและสังเกตการณ์


สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่11 กันยายน 2558 ขสป.ซับลังกา โครงการ "ฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ประจำปี 2558 ณ ขสป.ซับลังกา จ.ลพบุรี โดยมี ผอ.สบอ.1 (นายธนโรจน์ โพธิสาโร) ผู้แทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประธานในพิธีเปิด

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่11 กันยายน 2558 ขสป.ซับลังกา ประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2/2558 เวลา 14.00 น.ณ อาคารบริการทัศนะศึกษา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา โดยมี ผอ.สบอ.1 (นายธนโรจน์ โพธิสาโร) ประธานที่ประชุม

<ข่าวกิจกรรมเพิ่มเติมเลือกหน้า ถัดไป>

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทำโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
498/1 ถนนหน้าเมือง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000

ติดต่อสอบถาม :paro1@dnp.go.th ; dnpparo1@hotmail.com
Websites:http://www.dnp.go.th/mfcd3/index.htm
โทร.037-211-140 แฟกซ์ 037-211340,037-200-218,037-200797  เบอร์โทรหน้าห้องผอ.สำนักฯ 037-211-140 ต่อ 210
Facebook : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ หนึ่ง ปราจีนบุรี หรือกลุ่ม : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)