เกี่ยวกับหน่วยงาน
 ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH
อัตรากำลัง
พื้นที่รับผิดชอบ
แผนปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มหนังสือ
ที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อสอบถาม
หน่วยงาน สบอ.
หนังสือเวียน
กฎหมายและระเบียบ
ภาพกิจกรรม
ต้นไม้น่าสนใจ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
อีเมล์เจ้าหน้าที่
องค์ความรู้หน่วยงาน

 
 
เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
  สาขาสระบุร
ส่วนอำนวยการ
ส่วนอนุรักษ์และป้อง
กันทรัพยากรป่าไม้

ส่วนปฏิบัติการและควบคุมไฟป่า
ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ
ส่วนอุทยานแห่งชาติ
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
ส่วนจัดการต้นน้ำ
ส่วนประสานโครงการพระราชดำร
กลุ่มงานวิชาการ
กลุ่มงานกฎหมาย
ศูนย์ข้อมูลและเตือนภัยพิบัติฯ
 
 

หน่วยงานเกี่ยวข้อง
 

กรมอุทยานแห่งชาติฯ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างกรมฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมฯ
ข่าวสารภาครัฐ
หน่วยงานในสังกัด        
สารสนเทศกรมฯ
หนังสือเวียนกรม
ส่วนการเจ้าหน้าที่
dnp E-mail
การประชุมผู้บริหาร
Slip เงินเดือน
สหกรณ์กรมป่าไม้
สหกรณ์ออนไลน์
กรมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรฯ
หนังสือ/คำสั่ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ


 
 

        เริ่มเมื่อ 30/11/2553

                 

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เวลา 15.30 น. นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วน ทุกส่วน และข้าราชการ ในสังกัด ร่วมแสดงความยินดีกับ นายเฉลิมชัย ปาปะทา ในการ ได้รับการแต่งตั้ง ดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559 เวลา 11.00 น. นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน และเจ้าหน้าที่ ในสังกัด ร่วมลงนาม ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 7 ตุลาคม 2559 เวลา 10.30 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ครั้งที่ 3/2559

สบอ.1ปราจีนบุรี วันที่ 6 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00 น. พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม“คณะอนุกรรมการมรดกโลกทางธรรมชาติ”

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 5ต.ค.2559 เวลา 14.00 น. นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผอ.สบอ.1เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกอุทยานแห่งชาติดีเด่น ของสบอ.1ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1 /2559 ณ ห้องประชุม สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

สบอ.1ปราจีนบุรี วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผอ.สบอ.1 เป็นประธานการประชุมหน่วยงานในสังกัดนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) ครั้งที่ 4/2559 ณ ห้องประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 4 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 -12.00 น. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1ได้ต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการของอุทยายแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติตาพระยา โดยมี นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผอ.สบอ.1 (ปราจีนบุรี) ผอ.ส่วนทุกส่วน และหน.กลุ่มทุกกลุ่ม ได้ให้โอวาทแก่พนักงานราชการที่มาต่อสัญญาในวันนี้

สบอ.1ปราจีนบุรี วันที่ 4 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00นนายธนโรจน์ โพธิสาโร ผอ.สบอ.1 เป็นประธานประชุมตามโครงการผู้บริหารร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ยามเช้า:Morning briefณ.ห้องประชุม มุมสร้างสรรค์ สบอ.1(ปราจีนบุรี)

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 2 ตุลาคม 2559 เวลา 06.00 น.นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผอ.สบอ.1 นายวิชัย พรลีแสงสุวรรณ์ ผอ.สอช. สบอ.1 และ นายครรชิต ศรีนพวรรณ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ พร้อมเจ้าหน้าที่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ทับลาน ตาพระยา และอุทยานแห่งชาติปางสีดา ปฏิบัติงานถวายความปลอดภัยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา เนื่องในโอกาสทรงเข้าร่วมแข่งขันวิ่งเขาใหญ่เทรลมาราธอน 2016 ณ เสมอดาวรีสอร์ท ต. หมูสี อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่30 กันยายน 2559 เวลา 19.00 น. พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. เป็นประธานจุดธูปเทียนเครื่องบวงสรวงในพิธีพุทธาภิเษกผ้ายันต์รุ่น รักษ์ธรรมชาติเพื่อชีวิต โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปัญโญ) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร พระพรหมมังคลาจารย์ (ธงชัย ธมฺมธโช) รองเจ้าอาวาสวัดฯ และพระสงฆ์จากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร โดยมีนายธัญญา เนติธรรมกุล ออส. นายอดิศร นุชดำรงค์ นายเฉลิมชัย ปาปะทา รอง ออส. พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรุงเทพฯ


สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่30 กันยายน 2559 เวลา 9.40 น. นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครั้งที่ 3/2559 ี์

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 29 กันยายน. 2559 เวลา 10.00 น.ผอ.สบอ.1 (นายธนโรจน์ โพธิสาโร) เป็นประธาน ในกิจกรรมการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ดำเนินการโดยสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าช่องกล่ำบน ณ อช.ปางสีดา ที่หน่วยฯ ที่ 6 (ช่องกล่ำบน) ท้องที่บ้านคลองทราย ม.8 ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว สัตว์ป่า จำนวน 3 ชนิด รวม 158 ตัว คือไก่ป่าตุ้มหูขาว 130 ตัว ไก่ฟ้าพญาลอ 20 ตัว และเป็ดก่า 8 ตัว โดยมีผอ.สสป. หน.อช.ปางสีดา ตำรวจ ทหาร ผู้นำชุมชน นักเรียน ร่วมในพิธีปล่อยสัตว์ป่าในครั้งนี้

<ข่าวกิจกรรมเพิ่มเติมเลือกหน้าถัดไป>

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทำโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
498/1 ถนนหน้าเมือง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000

ติดต่อสอบถาม :paro1@dnp.go.th ; dnpparo1@hotmail.com
Websites:http://www.dnp.go.th/mfcd3/index.htm
โทร.037-211-140 แฟกซ์ 037-211340,037-200-218,037-200797  เบอร์โทรหน้าห้องผอ.สำนักฯ 037-211-140 ต่อ 210
Facebook : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ หนึ่ง ปราจีนบุรี หรือกลุ่ม : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)