เกี่ยวกับหน่วยงาน
 ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH
อัตรากำลัง
พื้นที่รับผิดชอบ
แผนปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มหนังสือ
ที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อสอบถาม
หน่วยงาน สบอ.
หนังสือเวียน
กฎหมายและระเบียบ
ภาพกิจกรรม
ต้นไม้น่าสนใจ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
อีเมล์เจ้าหน้าที่
องค์ความรู้หน่วยงาน

 
 
เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
  สาขาสระบุร
ส่วนอำนวยการ
ส่วนอนุรักษ์และป้อง
กันทรัพยากรป่าไม้

ส่วนปฏิบัติการและควบคุมไฟป่า
ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ
ส่วนอุทยานแห่งชาติ
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
ส่วนจัดการต้นน้ำ
ส่วนประสานโครงการพระราชดำร
กลุ่มงานวิชาการ
กลุ่มงานกฎหมาย
ศูนย์ข้อมูลและเตือนภัยพิบัติฯ
 
 

หน่วยงานเกี่ยวข้อง
 

กรมอุทยานแห่งชาติฯ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างกรมฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมฯ
ข่าวสารภาครัฐ
หน่วยงานในสังกัด        
สารสนเทศกรมฯ
หนังสือเวียนกรม
ส่วนการเจ้าหน้าที่
dnp E-mail
การประชุมผู้บริหาร
Slip เงินเดือน
สหกรณ์กรมป่าไม้
สหกรณ์ออนไลน์
กรมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรฯ
หนังสือ/คำสั่ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ


 
 

        เริ่มเมื่อ 30/11/2553

                 

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 8.30 น. นายธนโรจน์ โพธิสาโรผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 พร้อมด้วย หัวหน้าอุทยานแห่งชาติปางสีดา และหัวหน้าอุทยานแห่งชาติตาพระยา เข้าร่วมประชุม การรักษาความมั่นคงภายใน โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 1 ส่วนแยก 1 ณ ห้องประชุม กองกำลังบูรพา จังหวัดสระแก้ว

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 8.30 น. นายธนโรจน์ โพธิสาโรผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 พร้อมด้วย หัวหน้าอุทยานแห่งชาติปางสีดา และหัวหน้าอุทยานแห่งชาติตาพระยา เข้าร่วมประชุม การรักษาความมั่นคงภายใน โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 1 ส่วนแยก 1 ณ ห้องประชุม กองกำลังบูรพา จังหวัดสระแก้ว

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนบริหารจัดการป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชันระดับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมสบอ.1 โดยมีนายธนโรจน์ โพธิสาโร ผอ.สบอ.1 เป็นประธานการประชุม

สบอ.1ปราจีนบุรี วันที่13 พฤศจิกายน.2559 เวลา 10.00 น. นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีพุทธศักราช 2559 ณ วัดไตรธรรมาราม พระอารามหลวง ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่12 พฤศจิกายน.2559 เวลา 17.00 น. นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีสมโภชองค์ผ้ากฐินพระราชทาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปี 2559 จากนั้นในเวลา 17.30 น.ประธานฯ ได้ทำพิธีห่มผ้าประธานใหญ่ 2 องค์ คือ พระโพธิพุทธคยานุสรณ

สบอ.1ปราจีนบุรี วันที่10 พฤศจิกายน 2559 นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลาน เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ รวมประชุมหารือกับนายสุรชัย จิวะสุรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ๗ เพื่อขับเคลื่อนแผนงานโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

สบอ.1ปราจีนบุรี

สบอ.1 (ปราจีนบุรี) ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายและพื้นที่ป่าคุ้มครองอื่นๆ ในวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สบอ.1 (ปจ) โดยมี ผอ.สบอ.1 เป็นประธานที่ประชุม ผอ.สำนักฯ 9 สาขาปราจีนบุรี และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของข้าราชการผู้ได้รับมอบหมายออกไปสำรวจสภาพพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายและพื้นที่คุ้มครองอื่นๆในภูมิประเทศจริง จำนวน 22 พื้นที่

สบอ.1ปราจีนบุรี วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.35 น. ผู้อำนวยการสำนักฯ 1 ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟู พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุมหารือ เรื่อง ระวังชี้แนวเขต ณ ห้องประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 เดินทางมาตรวจเยี่ยมอช.ทล. และให้คำแนะนำในเรื่องการป้องกันและปราบปรามไม้พะยูง
การลาดตระเวนป้องกันปราบปรามและคุ้มครองพื้นที่ป่าอนุรักษ์มรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.52 น. นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด สบอ.1 (ปราจีนบุรี) ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ วัดสง่างาม จังหวัดปราจีนบุร


สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา08.30น.อธิบดีกรมอุทยานฯมอบหมายให้นายธนโรจน์ โพธิสาโร เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ อส. ดิจิตัล(DNP Digital Tranformation) รุ่นที่2 ระหว่างวันที่ 7-8พย.59 ณโรงแรมอิงธาร รีสอร์ท นครนายก

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 น. จังหวัดปราจีนบุรี จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร (15 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักฯ เข้าร่วมพิธี ณ วัดสง่างาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

<ข่าวกิจกรรมเพิ่มเติมเลือกหน้าถัดไป>

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทำโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
498/1 ถนนหน้าเมือง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000

ติดต่อสอบถาม :paro1@dnp.go.th ; dnpparo1@hotmail.com
Websites:http://www.dnp.go.th/mfcd3/index.htm
โทร.037-211-140 แฟกซ์ 037-211340,037-200-218,037-200797  เบอร์โทรหน้าห้องผอ.สำนักฯ 037-211-140 ต่อ 210
Facebook : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ หนึ่ง ปราจีนบุรี หรือกลุ่ม : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)