ผู้บริหาร
 


 
 

เกี่ยวกับหน่วยงาน
 ค้นหาใน google

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ลักษณะสำคัญขององค์กร
พื้นที่รับผิดชอบ
แผนปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มหนังสือ
ที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อสอบถาม
หน่วยงาน สบอ.
หนังสือเวียน
กฎหมายและระเบียบ
ภาพกิจกรรม
ต้นไม้น่าสนใจ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
อีเมล์เจ้าหน้าที่
องค์ความรู้หน่วยงาน
เช็คเงินเข้าTOR
เช็คเงินเข้าจ่ายตรงร้านค้า
ทะเบียนเช็คปีงบประมาณ 2557
สลิปเงิน เดือนพนักงานราชการ

 
 
เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
 

สาขาสระบุร
ส่วนอำนวยการ
ส่วนอนุรักษ์และป้องกัน
ทรัพยากร

ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า
ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ
ส่วนอุทยานแห่งชาติ
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
ส่วนจัดการต้นน้ำ
ส่วนประสานโครงการพระราชดำริ และกิจการพิเศษ
กลุ่มงานวิชาการ
กลุ่มงานกฎหมาย
ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า
ศูนย์ข้อมูลและเตือนภัยพิบัติฯ

 
 

หน่วยงานเกี่ยวข้อง
 

กรมอุทยานแห่งชาติฯ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างกรมฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมฯ
ข่าวสารภาครัฐ
หน่วยงานในสังกัด        
สารสนเทศกรมฯ
หนังสือเวียนกรม
ส่วนการเจ้าหน้าที่
dnp E-mail
การประชุมผู้บริหาร
Slip เงินเดือน
สหกรณ์กรมป่าไม้
สหกรณ์ออนไลน์
กรมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรฯ
หนังสือ/คำสั่ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ


 
 

        เริ่มเมื่อ 30/11/2553

map
                 

 ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

สบอ.1 ปราจีนบุรี 
สบอ.1ปราจีนบุรี

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00น ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1นายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์ เป็นผู้แทนจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และนายวิชัย พรลีแสงสุวรรณ์ ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ครั้งที่ 3/2561

สบอ.1ปราจีนบุรี


วันที่ 13 มิถุนายน 2561 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1 (ปราจีนบุรี) ได้จัดประชุมเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 ประชุมผู้บริหารสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1 (ปราจีนบุรี) Morning Brief ครั้งที่ 6/2561 ณ หน่วยจัดการต้นน้ำตะคร้อ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 เป็นประธาน


สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 5 มิ.ย. 2561 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง จัดกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 ณ บริเวณอุทยานแห่งชาติปางสีดา บ้านโคกสัมพันธ์ หมู่ที่ 10 ต.โคกปี่ฆ้อง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว จำนวนเนื้อที่ 66 ไร่ ชนิดไม้ที่ปลูก ได้แก่ พะยูง ยางนา ตะเคียนทอง มะค่าโมง หว้า มะขามป้อม ฯลฯมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และนักเรียน ประมาณ 600 คน โดยมีนายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 เป็นประธานในพิธี

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) ประชุมประจำเดือน โดยมีผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม หัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม หัวหน้าสวนป่าทุกสวน หัวหน้าโครงการฯ และข้าราชการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561พิธีเปิดโครงการป่าในเมือง "สวนป่าประชารัฐเพื่อความสุขของคนไทย" ณ สวนพฤกษศาสตร์พุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 25 เมษายน.2561 เวลา 13.00-15.00น.นายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1(ปราจีนบุรี),นายวิชัย พรลีแสงสุวรรณ์ผู้อำนวยการส่านอุทยานแห่งชาติ สบอ.1(ปราจีนบุรี)เป็นประธารถวายผ้าไตรณาปนกิจศพนายรักสนอง สมิงรัมย์เจ้าหน้าที่สายตรวจอุทยานแห่งชาติตาพระยา ที่เสียชีวิตหัวใจวายเฉียบพลันในวันที่ 22 เม.ย.61 ที่วัด ลำนางรองเหนือ ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 9 มีนาคม 2561ผอ.สบอ.1 หน.อช.เขาใหญ่ หน.อช.ทับลาน และหน.อช.ปางสีดา ตรวจดูพื้นที่หน่วยพิทักษ์ฯ ทล.19 (คลองกระทิง) เพื่อเตรียมการเปิดเป็นสถานีวิจัยสัตว์ป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) ประชุมผู้บริหาร (morning brief) ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมมุมสร้างสรรค์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) นายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) เป็นประธาน


สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 2 ธันวาคม 2560 เวลาประมาณ 09.00 น. นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) โดยมีนายวิรัช จตุพนาพร ผู้อำนวยการสำนักฯและผู้อำนวยการส่วน/กลุ่ม หน.หน่วยงานภาคสนามและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจง ณ ห้องประชุม สบอ.1


สบอ.1ปราจีนบุรี

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2/2561 ณ.ห้องประชุม สบอ.1

<ข่าวกิจกรรมเพิ่มเติมเลือกหน้า ถัดไป>

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23]

[24][25][26][27][28][29][30][31][32][33]

 

 
 

 

ข่าว 7 สี พรานป่ายิงเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่บาดเจ็บ 2 นาย ถูกจับอ้างล่าสัตวHot
ข่าว 3 มิติ ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวหลงป่าเขาใหญHot
สกู๊ปข่าวช่อง7 รายงานพิเศษ : ช่วย 2 นักท่องเที่ยวต่างชาติหลงป่า Hot
เรื่องเล่าเช้านี้ พบแล้ว 2 นทท.ต่างชาติ หลงป่าเขาใหญ่ ๓ วัน ๓ คืน (วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙)
เรื่องเล่าเช้านี้ กรมอุทยานฯ ลุยทวงคืน น้ำตกนางรอง รองปลัด อบจ.เข้าขวาง (๙ กันยายน.๒๕๕๘)
ข่าวช่อง๕ข่าวเที่ยง วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สัตว์แพทย์ช่วยกระทิงถูกรถชน จ.ปราจีนบุร
ข่าว ๓ มิติ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง ไทยเตรียมพร้อมประชุมคณะกรรมการมรดกโลก ( นาทีที่ ๐๔.๓๐ -๐๕.๑๔ )
ข่าว ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ผ่าพิสูจน์ซาก “กระทิง”เขาแผงม้า พบถูก “ปืนลูกซอง” ยิงเจาะซี่โครง-ตับแตกตาย(ชมคลิป)
เรื่องจริงผ่านจอ ช่อง๗ ออกอากาศ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ สถานการณ์ช้างที่เกิดขึ้นที่เขาใหญ
วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ห้องข่าว ๗ สี ช่อง ๗ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ (นาทีที่ ๙.๔๕ - ๑๒.๔๘)
วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ช่อง ๗ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๕.๐๕ น. ๗๑
สกู๊ปข่าวอุทยานแห่งชาติทับลาน ตอนที่ ๑ ห้องข่าว ๗ สี ๘ มกราคม ๒๕๕๗ (นาทีที่ ๔๐.๑๓-๔๕.๔๖)
รองอธิบดีฯ ธีรภัทร ลงพื้นที่ทับลานสกัดขบวนการไม้พะยูง (ช่อง ๓ เรื่องเด่นเย็นนี้ ๕ มกราคม ๒๕๕๗)
ช้างป่าซับลังกาตกลูก (ช่อง ๓ เรื่องเด่นเย็นนี้ ๕ มกราคม ๒๕๕๗) 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพรเนื่องในวันปีใหม่ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน ส.ค.ส. ๒๕๕๗ 
๔ ม. ณ เขาใหญ่ คืออะไร ?
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช พระราชทาน ส.ค.ส. ปี ๒๕๕๗ 
ข่าวช่อง 3 Clip คนงานโรงงานปูน จังหวัดสระบุรี ตีเลียงผา 
ข่าว รมว. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รื้อ 11 รีสอร์ท อช.ทับลาน 

 

Link For You

  
 
 

 


Link To

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทำโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
498/1 ถนนหน้าเมือง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000

ติดต่อสอบถาม : dnpparo1@hotmail.com
Websites:http://www.dnp.go.th/mfcd3/index.htm
โทร.037-211-140 แฟกซ์ 037-211340,037-200-218,037-200797  เบอร์โทรหน้าห้องผอ.สำนักฯ 037-211-140 ต่อ 210
Facebook : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ หนึ่ง ปราจีนบุรี หรือกลุ่ม : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)