ผู้บริหาร
 


 
 

เกี่ยวกับหน่วยงาน
 ค้นหาใน google

งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

ลักษณะสำคัญขององค์กร
พื้นที่รับผิดชอบ
แผนปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มหนังสือ
ที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อสอบถาม
หน่วยงาน สบอ.
หนังสือเวียน
กฎหมายและระเบียบ
ภาพกิจกรรม
ต้นไม้น่าสนใจ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
อีเมล์เจ้าหน้าที่
องค์ความรู้หน่วยงาน
เช็คเงินเข้าTOR
เช็คเงินเข้าจ่ายตรงร้านค้า
ทะเบียนเช็คปีงบประมาณ 2557
สลิปเงิน เดือนพนักงานราชการ

 
 
เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
 

สาขาสระบุร
ส่วนอำนวยการ
ส่วนอนุรักษ์และป้องกัน
ทรัพยากร

ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า
ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ
ส่วนอุทยานแห่งชาติ
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
ส่วนจัดการต้นน้ำ
ส่วนประสานโครงการพระราชดำริ และกิจการพิเศษ
กลุ่มงานวิชาการ
กลุ่มงานกฎหมาย
ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า
ศูนย์ข้อมูลและเตือนภัยพิบัติฯ

 
 

หน่วยงานเกี่ยวข้อง
 

กรมอุทยานแห่งชาติฯ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างกรมฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมฯ
ข่าวสารภาครัฐ
หน่วยงานในสังกัด        
สารสนเทศกรมฯ
หนังสือเวียนกรม
ส่วนการเจ้าหน้าที่
dnp E-mail
การประชุมผู้บริหาร
Slip เงินเดือน
สหกรณ์กรมป่าไม้
สหกรณ์ออนไลน์
กรมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรฯ
หนังสือ/คำสั่ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ


 
 

        เริ่มเมื่อ 30/11/2553

map
                 

 ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่า ครั้งที่ 2

 

สบอ.1 ปราจีนบุรี 
สบอ.1ปราจีนบุรี

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่) ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารงานกลาง ได้จัดฝึกอบรม หลักสูตรพื้นฐานการลาดตระเวนแผนใหม่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ รุ่นที่ 2/2561 เป็นวันแรก (อบรมระหว่างวันที่ 6 -12 ธันวาคม 2560)

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 2 ธันวาคม 2560 เวลาประมาณ 09.00 น. นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) โดยมีนายวิรัช จตุพนาพร ผู้อำนวยการสำนักฯและผู้อำนวยการส่วน/กลุ่ม หน.หน่วยงานภาคสนามและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจง ณ ห้องประชุม สบอ.1

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 30 พฤศจิกายน. 2560 เวลา 10.30 น. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) ได้จัดประชุม เรื่อง การเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่ที่จะขยายผนวกเขตอุทยานเพิ่มเติม และพื้นที่ที่จะประกาศจัดตั้งป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม รวม 7 พื้นที่ และ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการถือครองที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน ท้องที่ อ.นาดี จ.ปราจีน และอ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา โดยมีผอ.สบอ.1 เป็นประธานในที่ประชุม

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน. 2560 เวลา 9.30 น. ผอ.สบอ.1 ผอ.ส่วน/กลุ่ม ประชุม Morning brief ปรึกษาข้อราชการและเตรียมความพร้อมต้อนรับ
นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ณ.มุมสร้างสรรค์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่1 (ปราจีนบุรี)

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ผอ.สบอ.1 , ผอ.ส่วน/กลุ่ม จนท.และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1 ปราจีนบุรี

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ผอ.สบอ.1 , ผอ.ส่วน/กลุ่ม ร่วมประชุม morning brief ณ.ห้องมุมสร้างสรรค์ สบอ.1 ปราจีนบุรี


สบอ.1ปราจีนบุรี

วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 นายวิรัช จตุพนาพร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรพื้นฐานการลาดตระเวนแผนใหม่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์รุ่นที่ 1/2561.......


สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 มอบหมายให้ส่วนจัดการต้นน้ำ จัดการประชุมซ้อมความเข้าใจ การจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพ ณ ห้องประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1(ปราจีนบุรี) เวลา 13.30 น. โดยผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 นายวิรัช จตุพนาพร เป็นประธานการประชุม


สบอ.1ปราจีนบุรี

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น.ผอ.สบอ.๑ , ผอ.ส่วน/กลุ่ม และ จนท.
เข้าร่วมประชุม morning brief เพื่อปรึกษาข้อราชการงานเครือข่ายประชาชน และเรื่องอื่นๆ ณ.ห้องมุมสร้างสรรค์ สบอ.๑

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่พุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น สบอ.1(ปราจีนบุรี) ประชุม morning brief ณ.ห้องประชุมมุมสร้างสรรค์


สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 19 ตุลาคม 2560 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) รับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 รับสมัครถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ.ห้องประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)


สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 13.30 -16.00 น. นายวิรัช จตุพนาพร ผอ.สบอ. 1, นายชลธร ชำนาญคิด ผอ.ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากร สำนักอุทยานแห่งชาติ, นายประวัติศาสตร์ จันทร์เทพ หน.อช.ทับลาน และนายพนัชกร โพธิบัณฑิต หน.อช.ปางสีดา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบและส่งมอบคืนพื้นที่อนุรักษ์ ครั้งที่ 1/25560 เพื่อพิจารณาแนวทางการส่งมอบพื้นที่อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา(ห้วยโสมง) ให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ภายใต้การดูแลของกรมอุทยานฯ ณ ห้องประชุมต้นน้ำ สำนักงานก่อสร้าง 7 ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

<ข่าวกิจกรรมเพิ่มเติมเลือกหน้า ถัดไป>

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23]

[24][25][26][27][28][29][30][31][32][33]

 

video clip กล่าวถวายพระพร ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

คณะข้าราชการ สบอ.1(ปราจีนบุรี) กล่าวถวายพระพร ๑๒ ส.ค. ๒๕๕๘

 

ข่าว 7 สี พรานป่ายิงเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่บาดเจ็บ 2 นาย ถูกจับอ้างล่าสัตวHot
ข่าว 3 มิติ ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวหลงป่าเขาใหญHot
สกู๊ปข่าวช่อง7 รายงานพิเศษ : ช่วย 2 นักท่องเที่ยวต่างชาติหลงป่า Hot
เรื่องเล่าเช้านี้ พบแล้ว 2 นทท.ต่างชาติ หลงป่าเขาใหญ่ ๓ วัน ๓ คืน (วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙)
เรื่องเล่าเช้านี้ กรมอุทยานฯ ลุยทวงคืน น้ำตกนางรอง รองปลัด อบจ.เข้าขวาง (๙ กันยายน.๒๕๕๘)
ข่าวช่อง๕ข่าวเที่ยง วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สัตว์แพทย์ช่วยกระทิงถูกรถชน จ.ปราจีนบุร
ข่าว ๓ มิติ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง ไทยเตรียมพร้อมประชุมคณะกรรมการมรดกโลก ( นาทีที่ ๐๔.๓๐ -๐๕.๑๔ )
ข่าว ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ผ่าพิสูจน์ซาก “กระทิง”เขาแผงม้า พบถูก “ปืนลูกซอง” ยิงเจาะซี่โครง-ตับแตกตาย(ชมคลิป)
เรื่องจริงผ่านจอ ช่อง๗ ออกอากาศ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ สถานการณ์ช้างที่เกิดขึ้นที่เขาใหญ
วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ห้องข่าว ๗ สี ช่อง ๗ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ (นาทีที่ ๙.๔๕ - ๑๒.๔๘)
วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ช่อง ๗ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๕.๐๕ น. ๗๑
สกู๊ปข่าวอุทยานแห่งชาติทับลาน ตอนที่ ๑ ห้องข่าว ๗ สี ๘ มกราคม ๒๕๕๗ (นาทีที่ ๔๐.๑๓-๔๕.๔๖)
รองอธิบดีฯ ธีรภัทร ลงพื้นที่ทับลานสกัดขบวนการไม้พะยูง (ช่อง ๓ เรื่องเด่นเย็นนี้ ๕ มกราคม ๒๕๕๗)
ช้างป่าซับลังกาตกลูก (ช่อง ๓ เรื่องเด่นเย็นนี้ ๕ มกราคม ๒๕๕๗) 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพรเนื่องในวันปีใหม่ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน ส.ค.ส. ๒๕๕๗ 
๔ ม. ณ เขาใหญ่ คืออะไร ?
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช พระราชทาน ส.ค.ส. ปี ๒๕๕๗ 
ข่าวช่อง 3 Clip คนงานโรงงานปูน จังหวัดสระบุรี ตีเลียงผา 
ข่าว รมว. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รื้อ 11 รีสอร์ท อช.ทับลาน 

 

Link For You

  
 
 

 


Link To

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทำโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
498/1 ถนนหน้าเมือง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000

ติดต่อสอบถาม : dnpparo1@hotmail.com
Websites:http://www.dnp.go.th/mfcd3/index.htm
โทร.037-211-140 แฟกซ์ 037-211340,037-200-218,037-200797  เบอร์โทรหน้าห้องผอ.สำนักฯ 037-211-140 ต่อ 210
Facebook : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ หนึ่ง ปราจีนบุรี หรือกลุ่ม : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)