เกี่ยวกับหน่วยงาน
 ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH
อัตรากำลัง
พื้นที่รับผิดชอบ
แผนปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มหนังสือ
ที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อสอบถาม
หน่วยงาน สบอ.
หนังสือเวียน
กฎหมายและระเบียบ
ภาพกิจกรรม
ต้นไม้น่าสนใจ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
อีเมล์เจ้าหน้าที่
องค์ความรู้หน่วยงาน

 
 
เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
  สาขาสระบุร
ส่วนอำนวยการ
ส่วนอนุรักษ์และป้อง
กันทรัพยากรป่าไม้

ส่วนปฏิบัติการและควบคุมไฟป่า
ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ
ส่วนอุทยานแห่งชาติ
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
ส่วนจัดการต้นน้ำ
ส่วนประสานโครงการพระราชดำร
กลุ่มงานวิชาการ
กลุ่มงานกฎหมาย
ศูนย์ข้อมูลและเตือนภัยพิบัติฯ
 
 

หน่วยงานเกี่ยวข้อง
 

กรมอุทยานแห่งชาติฯ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างกรมฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมฯ
ข่าวสารภาครัฐ
หน่วยงานในสังกัด        
สารสนเทศกรมฯ
หนังสือเวียนกรม
ส่วนการเจ้าหน้าที่
dnp E-mail
การประชุมผู้บริหาร
Slip เงินเดือน
สหกรณ์กรมป่าไม้
สหกรณ์ออนไลน์
กรมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรฯ
หนังสือ/คำสั่ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ


 
 

        เริ่มเมื่อ 30/11/2553

                 

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันพุธที่ 9 กันยายน 2558 เวลา 09.30 น. ผอ.สบอ.1, ผอ.สบอ.1 สาขาสระบุรี ผอ.ส่วน/กลุ่ม หัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม เข้าร่วมประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2558 ณ ห้องประชุม สบอ.1 (ปราจีนบุรี)

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 8 ก.ย 58 เวลา 11.00 น. คณะจนท.อช.เขาใหญ่ ร่วมกับจนท.ศปป.4 กอ.รมน จนท.กอ.รมน.จว.นครนายก จนท.กกล.รส. (ป.พัน102 รอ.) จนท.สนง.ทส จังหวัดนครนายก จนท.สนง.ฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ จนท.ส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม สำนักป้องกันปราบปรามและควบคุมไฟป่า ผอ.สบอ.1 (ปราจีนบุรี) จนท.ตำรวจ สภ. เมืองนครนายก จนท.ปกครองอำเภอเมืองนครนายก ร่วมตรวจยึดพื้นที่น้ำตกนางรองพร้อมสิ่งปลูกสร้างบริเวณน้ำตกนางรอง

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 5 กันยายน 2558 อช.เขาใหญ่ ผอ.สบอ.1 นายธนโรจน์ โพธิสาโร ร่วมประชุมกับคุณวิกรม กรมดิษฐ์ คณะผู้เชี่ยวชาญโครงการ SPARKและ จนท มูลนิธิอมตะ หารือร่วมกับหัวหน้าอช. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่) เกี่ยวกับ Site plan และการจัดการด้านสิ่งก่อสร้างในอุทยานฯ

สบอ.1ปราจีนบุรี สบอ.1 ปราจีนบุรี วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558 เวลา 8.00 น. สบอ.1 ประชุมสภากาแฟ (โดยส่วนจัดการต้นน้ำ เป็นเจ้าภาพ) เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันพุธที่ 2 กันยายน 2558 เวลา 10.00 น. สบอ.1จัดประชุมคณะทำงานดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อน ( Road Map ) เพื่อให้พื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่เป็นแหล่งมรดกโลกอย่างยั่งยืนและไม่ถูกบรรจุไว้ในบัญชีมรดกโลกในภาวะอันตราย ครั้งที่ 1/2558 ณ.ห้องประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี)

สบอ.1ปราจีนบุรี วันที่27 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายสมหมาย กิตยากุล รองอธิบดี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ แผนยุทธศาสตร์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พ.ศ. 2559 - 2564

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 21 สิงหาคม 2558
เวลา 09.00-12.00น คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายปราณีต ร้อยบางและนายนพพล ศรีสุข) ตรวจติดตามการดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยนและการจัดเก็บไม้ของกลาง ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา โดยมี ผอ.สบอ.1 และคณะให้การต้อนรับและบรรยายสรุปชี้แจงข้อมูล

สบอ.1ปราจีนบุรี วันที่20 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30 น.ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) เป็นประธานในกาปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ ตามโครงการส่งสัตว์ป่าคืนวนา เพื่อป่าสมบูรณ์ ปี2558 ณ ที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา พื้นที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าช่องกล่ำบน สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า จ.สระแก้ว

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่17 สิงหาคม 2558 เวลา15.00 น. ผอ.สบอ.1 นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผอ.สอช.นายวิชัย พรแสงสุวรรณ์ นายครรชิต ศรีนพวรรณ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เข้าร่วมประชุมหารือเรื่อง แนวเขตอุทยานแห่งชาติสายกบินทร์บุรี-นครราชสีมา

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่16 สิงหาคม 2558 นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 )ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อแม่ Bike For Mom


สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่14 สิงหาคม 2558 อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จัดประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อชี้แจงนโยบายและข้อสั่งการของกรมอุทยานแห่งชาติฯเพื่อการจัดการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยมีนายธนโรจน์ โพธิสาโร ผอ.สบอ.1 นายวิชัย พรลีแสงสุวรรณ ผอ.สอช ผู้มอบนโยบาย และข้อสั่งการ และมีนายครรชิต ศรีนพวรรณ หน.อช.ขญ รับมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติงาน

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 13 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 น. นายนิพนธ์ โชติบาล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อบังคับใช้กฎหมายต่อพื้นที่ป่าถูกบุกรุกปลุกยางพารา ครั้งที่ 2/2558

<ข่าวกิจกรรมเพิ่มเติมเลือกหน้า ถัดไป>

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทำโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
498/1 ถนนหน้าเมือง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000

ติดต่อสอบถาม :paro1@dnp.go.th ; dnpparo1@hotmail.com
Websites:http://www.dnp.go.th/mfcd3/index.htm
โทร.037-211-140 แฟกซ์ 037-211340,037-200-218,037-200797  เบอร์โทรหน้าห้องผอ.สำนักฯ 037-211-140 ต่อ 210
Facebook : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ หนึ่ง ปราจีนบุรี หรือกลุ่ม : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)