เกี่ยวกับหน่วยงาน
 ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH
อัตรากำลัง
พื้นที่รับผิดชอบ
แผนปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มหนังสือ
ที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อสอบถาม
หน่วยงาน สบอ.
หนังสือเวียน
กฎหมายและระเบียบ
ภาพกิจกรรม
ต้นไม้น่าสนใจ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
อีเมล์เจ้าหน้าที่
องค์ความรู้หน่วยงาน

 
 
เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
  สาขาสระบุร
ส่วนอำนวยการ
ส่วนอนุรักษ์และป้อง
กันทรัพยากรป่าไม้

ส่วนปฏิบัติการและควบคุมไฟป่า
ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ
ส่วนอุทยานแห่งชาติ
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
ส่วนจัดการต้นน้ำ
ส่วนประสานโครงการพระราชดำร
กลุ่มงานวิชาการ
กลุ่มงานกฎหมาย
ศูนย์ข้อมูลและเตือนภัยพิบัติฯ
 
 

หน่วยงานเกี่ยวข้อง
 

กรมอุทยานแห่งชาติฯ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างกรมฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมฯ
ข่าวสารภาครัฐ
หน่วยงานในสังกัด        
สารสนเทศกรมฯ
หนังสือเวียนกรม
ส่วนการเจ้าหน้าที่
dnp E-mail
การประชุมผู้บริหาร
Slip เงินเดือน
สหกรณ์กรมป่าไม้
สหกรณ์ออนไลน์
กรมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรฯ
หนังสือ/คำสั่ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ


 
 

        เริ่มเมื่อ 30/11/2553

                 

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 26 มกราคม 2559 ผอ.สบอ.1 ผอ.สอช. ผอ.สอป. ร่วมพิธีสักการะ ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ และทำบุญเลี้ยงพระ ณ อช.เขาใหญ่

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 21 มกราคม 2559 เวลา10.00 น. ผอ.สบอ.1 ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ และผอ.ส่วนยุทธการฯ สำนักป้องกันฯ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ,ทับลาน,ปางสีดา,และตาพระยา พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่จาก สบอ.1 และสำนักป้องกันฯ ได้เข้าร่วมประชุม เรื่อง การขนย้ายไม้มีค่าสำหรับนำไปสร้างพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่19 มกราคม 5259 เวลา 08.00 น. สบอ.1(ปจ.) จัดกิจกรรมสภากาแฟ (Moring Brief) โดยมี ผอ.สบอ.1 เป็นประธาน และ ผอ.ส่วนทุกส่วน หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงานพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมมุมสร้างสรรค์

สบอ.1ปราจีนบุรี วันที่ 13 มกราคม 2559 เรื่องเล่าเช้านี้ พบแล้ว 2 นทท.ต่างชาติ หลงป่าเขาใหญ่ 3 วัน 3 คืน

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 7 ม.ค.59 เวลา 9.00น. พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติในอุดมคติพร้อมมอบนโยบายแก่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

สบอ.1ปราจีนบุรี วันที่ 29 ธันวาคม 2558 สบอ.1(ปราจีนบุรี) ได้ทำการเปิดศูนย์ปฏิบัติการ บริการ และช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติช่วงเทศกาลท่องเที่ยว และในวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ผอ.สบอ.1 ผอ.ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า และผอ.ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ได้ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ส่วนอุทยานแห่งชาติ ที่ปฎิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวฯ ของสบอ.1(ปราจีนบุรี) ตลอด 24 ชั่วโมง ในช่วงเทศกาลปีใหม่

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันอังคารที่ 22 ธันวาคม มีการประชุมพิจารณาความเหมาสมของโครงการที่ขอใช้เงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ โดยมี ผอ.สบอ.1 เป็นประธาน และมีผอ.ส่วนทุกส่วนเป็นกรรมการ พร้อมทั้งหัวหน้า อช.เขาใหญ่ อช.ทับลาน อช.ปางสีดา อช.ตาพระยา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

สบอ.1ปราจีนบุรี วันที่ 18 ธ.ค. 2558 เวลา 09.30 น. ผอ.สบอ.1 ผอ.ส่วน และข้าราชการสบอ.1 จำนวน 60 คน เข้าร่วมฝึกอบรมเสริมทักษะการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างสร้างสรรค์ ณ ห้องฟินิกซ์ 1-6 อาคาร 8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ. นนทบุรี โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 17 ธ.ค. 58 เวลา 10.00 น. ผอ.สบอ.1, ผอ.สอช. หัวหน้าอช.ทับลาน หัวหน้าอช.เขาใหญ่ ผู้แทนสบอ.7 สำนักงานมรดกโลกทางธรรมชาติ สำนักอุทยานแห่งชาติ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า เข้าร่วม ประชุมคณะทำงานร่วมกับกรมทางหลวง งานก่อสร้างขยายถนนทางหลวงหมายเลข 304 (เชื่อมผืนป่า) ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์โครงการเชื่อมผืนป่า กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 304 อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 16 ธันวาคม 2558
เวลา 15.00 น. นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผอ.สบอ.1 และคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์รังวัดที่ดินและวิศวกรรมที่ 6 ปราจีนบุรี โดยมีนายศักดิ์ณรงค์ เหมธานินทร์ ผอ.ศูนย์ฯให้การต้อนรับ


สบอ.1ปราจีนบุรี

วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)เข้าร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อเฉลิมพระเกียรติ Bike for Dad ณ ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 ได้เดินทางมาเยี่ยมและพูดคุย สอบถามอาการบาดเจ็บจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป

<ข่าวกิจกรรมเพิ่มเติมเลือกหน้า ถัดไป>

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทำโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
498/1 ถนนหน้าเมือง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000

ติดต่อสอบถาม :paro1@dnp.go.th ; dnpparo1@hotmail.com
Websites:http://www.dnp.go.th/mfcd3/index.htm
โทร.037-211-140 แฟกซ์ 037-211340,037-200-218,037-200797  เบอร์โทรหน้าห้องผอ.สำนักฯ 037-211-140 ต่อ 210
Facebook : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ หนึ่ง ปราจีนบุรี หรือกลุ่ม : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)