วิสัยทัศน์: อนุรักษ์ทรัพยากรในผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ และพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่รับผิดชอบโดยการมีส่วนร่วมให้อำนวยประโยชน์อย่างยั่งยืน                                      

เกี่ยวกับหน่วยงาน
 


Homepage
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหาร         
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานภาคสนาม
อัตรากำลัง
พื้นที่รับผิดชอบ
แผนปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มหนังสือ
ที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อสอบถาม
หน่วยงาน สบอ.
หนังสือเวียน
กฎหมายและระเบียบ
ภาพกิจกรรม
ต้นไม้น่าสนใจ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
อีเมล์เจ้าหน้าที่
องค์ความรู้หน่วยงาน

 
 
เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
  สาขาสระบุร
ส่วนอำนวยการ
ส่วนอนุรักษ์และป้อง
กันทรัพยากรป่าไม้

ส่วนปฏิบัติการและควบคุมไฟป่า
ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ
ส่วนอุทยานแห่งชาติ
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
ส่วนจัดการต้นน้ำ
ส่วนประสานโครงการพระราชดำร
กลุ่มงานวิชาการ
กลุ่มงานกฎหมาย
 
 
หน่วยงานเกี่ยวข้อง
  กรมอุทยานแห่งชาติฯ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างกรมฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมฯ
ข่าวสารภาครัฐ
หน่วยงานในสังกัด        
สารสนเทศกรมฯ
หนังสือเวียนกรม
ส่วนการเจ้าหน้าที่
dnp E-mail
การประชุมผู้บริหาร
Slip เงินเดือน
สหกรณ์กรมป่าไม้
สหกรณ์ออนไลน์
กรมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรฯ

 
 
ส่วนราชการไทย
  รัฐบาลไทย
สำนักงาน ก.พ.
สำนักงาน ก.พ.ร.
สำนักงบประมาณ
กรมบัญชีกลาง
สตง.
สำนักงาน ป.ป.ช.
จังหวัด
สั่งซื้อสั่งจ้างภาครัฐ
โครงการลดการใช้
                 พลังงานภาครัฐ
ศูนย์ข่าวและเตือน
                ภัยสิ่งแวดล้อมฯ
การพัฒนาสมรรถนะ
                สู่มืออาชีพฯ

GFMIS
PMQA 
 
 
ลิ้งค์เว็บไซต์
 
Look Forest Gruop
Google.com
Hotmail.com
Yahoo.com
Sanook.com
Panthip.com
Thaimail
IT-Guides
Com-th.net
Thaiware.com
Login.co.th
ศูนย์รวมธรรมฯ
Voice of America

 
 

        เริ่มเมื่อ 30/11/2553


 

ภาพข่าวกิจกรรม

ชมภาพกิจกรรมตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๑-๒๕๕๔ (ชมภาคลิ๊กที่นี่)

กิจกรรมช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่วัดบางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี.... คณะข้าราชการและพนักงานสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑(ปราจีนบุรี) นำโดยนายไพโรจน์ ปานสมุทร์ รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักฯ ผู้อำนวยส่วนฯ ข้าราชการและพนักงานในสังกัดร่วมกันช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่วัดบางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ (ชมภาพคลิ๊ก)

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในท้องที่จังหวัดปราจีนบุรี... นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ เดินทางมาเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมในท้องที่จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ (ชมภาพคลิ๊ก)

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี โดยเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑(ปราจีนบุรี) อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ หน่วยประสานงานกู้ภัย อช.ที่ ๔ ร่วมกับจังหวัดปราจีนบุรีและหน่วยงานท้องถิ่น ช่วงระหว่างวันที่ ๒-๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ (ชมภาพคลิ๊ก)

นายอนันต์ โตวิริยะเวช ผู้อำนวยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ นายสมศักดิ์ นรสิงห์ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ชำนาญงาน และนายสนั่น บุญเสมแสน เจ้าหน้าที่ป่าไม้ชำนาญงาน เกษียนอายุราชการ เมื่อ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖(ชมภาพคลิ๊ก)

การฝึกอบรมหลักสูตร "การเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ในการสนธิกำลังป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ระดับหัวหน้า รุ่นที ๓ " ณ ศูนย์ฝึกอบรมป่าไม้ที่ ๒(เขาใหญ่) อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยาน ๒๕๕๖ โดยมีนายเสริมยศ สมมั่น รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม (ชมภาพคลิ๊ก)

เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช(นายเสริมยศ สมมั่น) เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร การเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ในการสนธิกำลังป้องกันและปรามการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ(ระดับหัวหน้า) รุ่นที ๒ ณ ศูนย์ฝึกอบรมป่าไม้ที่ ๒ (เขาใหญ่ ) อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (ชมภาพคลิ๊ก)


เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช(นายมโนพัศ หัวเมืองแก้ว) เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร "การเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ในการสนธิกำลังป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ (ระดับหัวหน้า) รุ่นที่ ๑ " ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ ๒(เขาใหญ่) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และมีระเบียยวินัย เข้าใจยุทธวิธีในการป้องกันและปราบปราม และการสนธิกำลัง รวมถึงความเข้าใจในการใช้อาวุธปืน สามารถปฏิบัติงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ชมภาพคลิ๊ก)

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ.๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยมี พลเอกสุรยุทธิ์ จุลานนท์ องคมนตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมแขกผู้มีเกียรติประกอบด้วยคณะข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน คณะครูและนักเรียน ผู้นำท้องถิ่นตลอดจนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงาน ณ โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี (ชมภาพคลิ๊ก)

รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช(นายเสริมยศ สมมั่น) เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้ของเขตจัดการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ที่ ๔(ประจันตคาม) รวมทั้งติดตามและให้คำแนะนำการป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้พะยูงในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ โดยมีผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ(นายวินัย พรลีแสงสุวรรณ์) พร้อมด้วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่(นายกฤษฎา หอมสุต) หัวอุทยานแห่งชาติทับลาน(นายเทวินทร์ มีทรัพย์) และหัวอุทยานแห่งชาติปางสีดา(นายนุวรรต ลีลาพตะ) ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ (ชมภาพคลิ๊ก)

สถานการณ์น้ำท่วมเทศบาลปราจีนบุรีเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ หลังจากน้ำป่าไหลเข้าท่วมอำเภอกบินทร์บุรี อำเภอศรีมหาโพธิ และไหลเข้าท่วมอำเภอเมืองปราจีนบุรี ตามลำดับ (ชมภาพคลิ๊ก)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี)ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก(World Ranger Day) เพื่อเป็นการสดุดีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก โดยมีพิธีมอบรางวัลแก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและวางพวงมาลัยเพื่อไว้อาลัย มีผู้ร่วมงานประกอบด้วยรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ(นายนิพนธ์ โชติบาล) รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว(นายวินัย วิทยานุกูล) ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (นายอนันต์ โตวิริยะเวช) ผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ(IUCN) ผู้แทนจากมูลนิธิฟรีแลนด์ และคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งแขกผู้มีเกียติเข้าร่วมงาน ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ (ชมภาพคลิ๊ก)

นายมโนพัศ หัวเมืองแก้ว อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เดินทางมาตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ของอุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวัดสระแก้ว โดยได้รับฟังบรรยายสรุปความก้าวหน้าของผลการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้พะยูง และการกระทำผิดกฎหมายป่าไม้จากนายนุวรรต ลีลาพตะ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติปางสีดา และไปเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่(นายพิทักษ์ ฟองลม) ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จ.สระแก้ว โดยมีนายอนันต์ โตวิริยะเวช ผู้อำนวยการสำนักฯ และนายวิชัย พรลีแสงสุวรรณ์ ผู้อำนวยการส่วนอุทยานฯ พร้อมหัวหน้าอุทยานฯ และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในพื้นที่ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ (ชมภาพคลิก)

คณะข้าราชการสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑(ปราจีนบุรี) กำลังเฝ้ารับชมการมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี) ผ่านระบบ Video Conference จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯและกรมฯ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. โดยได้เน้นนโยบาย ต้องทำงานด้วยความโปร่งใส มีความชัดเจนตรวจสอบได้ หลีกเลี่ยงการใช้งบประมาณในรูปแบบที่อาจถูกวิจารณ์ว่าไม่โปร่งใส โดยจะเน้นให้ความสำคัญกับการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ โดยเฉพาะเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย เช่น ภาพถ่ายดาวเทียมมาช่วยปฎิบัติงาน

ธนาคารกรุงไทย สาขาปราจีนบุรี โดยนายแสงอาทิตย์ น้อยใจบุญ ผู้จัดการสาขาและผู้แทนบริษัทกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) มอบเงินค่าสินใหมทดแทนกรณีมรณะกรรม ของนายทวีศักดิ์ โฉมยงค์ พนักงานจ้างเหมาป้องกันรักษาป่า ประจำอุทยานแห่งชาติปางสีดา ซึ่งเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้กับนายอนันต์ โตวิริยะเวช ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ และนายนุวรรต ลีลาพตะ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติปางสีดา เพื่อนำไปมอบให้กับ ด.ญ.ญาณภัทร โฉมยงค์ ทายาทผู้เสียชีวิตต่อไป โดยรับมอบ ณ ห้องประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑(ปราจีนบุรี) เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖

ในระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี)ได้จัดโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ณ บริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ขญ.๙ (แก่งหินเพลิง) ต.สำพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี โดยในพิธีปิดและมอบวุฒิบัติได้รับเกียรติจาก นายอนันต์ โตวิริยะเวช ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ มาเป็นประธาน ในการฝึกอบรมครั้งที่ใด้รับการสนับสนุนวิทยากรการฝึกภาคสนามจากกองทัพภาคที่ ๑ (ชมภาพ)

การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี(นายปลอดประสพ สุรัสวดี) เป็นประธานฯ พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข) อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช(นายมโนพัศ หัวเมืองแก้ว) ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี(นางสาวจิตรา พรหมชุติมา) เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(นายสันติ บุญประดับ) ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (นายอนันต์ โตวิริยะเวช) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี(นายชูศักดิ์ ตั้งศิริไพบูลย์) หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ (ชมภาพคลิ๊ก)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข ) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพลเอกพฤณท์ สุวรรณทัต ตรวจพื้นที่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อภาคเกษตรกรรม บริเวณอ่างเก็บน้ำเขาอีโต้ ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี โดยมีรองปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ (นายสุรพล ปัตตาน)ี อธิบดีกรมป่าไม้(นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์) รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุร( นายอรุณ พุมเพรา) ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (นายอนันต์ โตวิริยะเวช) พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ คณะข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๓๐มีนาคม ๒๕๕๖ (ชมภาพคลิ๊ก)

เนื่องจากขณะนี้เกิดปัญหาช้างป่าขาดแคลนอาหารเป็นอย่างมาก ทำให้มีการบุกรุกที่ดินของประชาชนบางส่วน จึงมีปัญหา การขับไล่ช้างออกจากพื้นที่อย่างผิดวิธี และมีปัญหาการล่าช้างป่า ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการอนุรักษช้างป่าของไทย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจากสมทบทุนเพื่อเป็นอาหารช้างป่าของประเทศไทย ได้ที่เลขที่บัญชี ๐๓๙-๐-๓๕๖๒๖-๓ ธนาคารกรุงไทย สาขาพหลโยธิน ๓๙

นายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์ ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติฯ พร้อมคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการในพื้นที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑(ปราจีนบุรี)ในส่วนของกิจกรรมงานอุทยานแห่งชาติ งานท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่า งานควบคุมไฟป่า และงานสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า โดยมีนายอนันต์ โตวิริยะเวช ผู้อำนวยการสำนักฯ และผู้อำนวยการส่วนฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมชี้แจง เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักฯ (ชมภาพคลิ๊ก)


นายอนันต์ โตวิริยะเวช ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ เป็นประธานโครงการจัดการประชุมผู้ประกอบการ
ที่เกี่ยวข้องกับการค้างาช้าง สัตว์ป่า และพืชป่าตามอนุสัญญา CITES เพื่อเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
CITES Cop ๑๖ ณ โรงแรมอยุธยาธานี ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้ประกอบการค้าฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๒๐ คน (ชมภาพคลิ๊ก)


"งานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕" นายอนันต์ โตวิริยะเวช ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑
เป็นประธานเปิดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติฯ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์
สัตว์ป่านครนายก โดยมีคณะข้าราชการในสังกัด ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่และเยาวชนจากโรงเรียนในพื้นที่เข้าร่วม
งานและกิจกรรมต่างๆ (ชมภาพคลิ๊ก)

นายเริงชัย ประยูรเวช รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้เดินทางมาเยี่ยมเยือนและมอบนโยบายใน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี) โดยเฉพาะในโครงการที่เป็นนโยบาย
สำคัญของรัฐบาล เพื่อกำชับเจ้าหน้าที่ให้การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก
เน้นให้มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยมีนายอนันต์ โตวิริยะเวช ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑
พร้อมหัวหน้าหน่วยงาน ในสังกัดเข้าร่วมรับนโยบาย เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมสำนักฯ
(ชมภาพคลิ๊ก)

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นเจ้าภาพพิธีถวายพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๕ ณ วัดเขาแก้ววร
วิหาร อ.เสาไห้ จ.สระบุรี โดยมีท่านรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช นายเริงชัย ประยูรเวช รักษาการ
อธิบดีฯ เป็นประธานฯ พร้อมนายอนันต์ โตวิริยะเวช ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ นายนิธิ อาจสมรรถ ผู้อำนวยการสำนักฯ(สาขาสระบุรี) คณะผู้บริหารและข้าราชการในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติฯ เข้าร่วมงานพิธีครั้งนี้
เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ (ชมภาพคลิ๊ก)


การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-GP) ระยะที่ ๒ โดยเจ้าหน้าที่จากคลัง
จังหวัดปราจีนบุรี แก่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑(ปราจีนบุรี) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของ
เจ้าหน้าที่ในการเบิกจ่ายงบประมาณระบบใหม่ซึ่งจะเริ่มใช้ในปีงบประมาณนี้ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๕
ณ ห้องประชุมสำนักฯ (ชมภาพคลิ๊ก)

นายดำรงค์ พิเดช อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นประธานในพิธี "ส่งสัตว์ป่าคืนวนา เพื่อให้ป่าสมบูรณ์"
ิ ณ เขตรักษา พันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีผู้บริหารกรมฯ ข้าราชการในสังกัด
ประชาชนและนักเรียนในพื้นที่พร้อมสื่อมวลชนร่วมงานครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ (ชมภาพคลิ๊ก)

นายอนันต์ โตวิริยะเวช ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ พร้อมคณะข้าราชการในสังกัด ร่วมทำบุญตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ครบรอบ ๑๐ ปี ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์
กรมป่าไม้ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ (ชมภาพคลิ๊ก)

การบังคับใช้ตามบทบัญญัติมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ เมื่อค่ำวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นายดำรงค์ พิเดช อธิบดีกรมอุทยานแห่ชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ร่วมประชุมกับคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูง
ของกรมอุทยานแห่งชาติฯ เพื่อดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งอื่นใดของผู้กระทำผิดบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
ิทับลาน ท้องที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดปราจีนบุรี (คลิ๊กชมภาพ)

พิธีเปิดงานโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาส
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ.๒๕๕๕ ณ โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ปราจีนบุรี
เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานฯ ในงานนี้มี
ีนางสาวจิตรา พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการ จังหวัดปราจีนบุรี นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร.
นายเริงชัย ประยูรเวช รองอธิบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช พลตรีเทพพงศ์ ทิพยจันทร์
นายสุเทพ น้อยไพโรจน ์ รองอธิบดีกรมชลประทานฯ นายชูชาติ ฉุยตรม วิศวะกรใหญ่ฯ นายอนันต์ โตวิริยะเวช
ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับ (ชมภาพกิจกรรม)

พิธีเปิดงาน "มรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ผืนป่าทรงคุณค่าระดับสากล" เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕
โดยนายศักดา นพสิทธิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานฯ
พร้อมด้วยนายดำรงค์ พิเดช อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช นายอนนท์ สิริแสงทักษิณ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.สผ. ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่(ชมภาพโปรดคลิ๊ก)

นายธิติ กนกทวีฐากร ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม รับฟัง
สรุปผลการปฏิบัติงานและปัญหาอุปสรรคในการทำงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑(ปราจีนบุรี)
และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑(สาขาสระบุรี) โดยได้ให้คำแนะนำแนวทางปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาในการทำงาน
ในพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักฯ
(ชมภาพโปรดคลิ๊ก)

นายดำรงค์ พิเดช อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ลงตรวจสอบพื้นที่ท้องที่ ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก
กรณีการร้องเรียนว่าสวนเสือมะลิ-สาลิกา สร้างความเดือดร้อนให้กับราษฎรที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสวนสัตว์
เนื่องจากได้รับผลกระทบจากกลิ่นเหม็นและเสียงร้องรบกวนสร้างความรำคาญ จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
สังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑(ปราจีนบุรี) ตรวจติดตามเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน
ภาพเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕ (ชมภาพโปรดคลิ๊ก)

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑(ปราจีนบุรี)และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (สาขาสระบุรี) จัดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่ง
ชาติ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสมโภชน์ ต.นาโสม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี โดยมีกิจกรรมการแสดงนิทรรศการของ
หน่วยงานในพื้นที่ กิจกรรมการแสดงและการแข่งขันของเด็กนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ โดยมีนายวีรัส ประเศรษโฐ
นายอำเภอชัยบาดาลให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานฯ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ (ชมภาพคลิ๊ก)

นายดำรงค์ พิเดช อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้ลงพื้นที่เข้าบัญชาการดำเนินงานโครงการรื้อถอน
รีสอร์ทและสิ่งก่อสร้างผิดกฎหมายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน ในระหว่างเวลา ๐๒.๓๐-๐๕.๓๐ น.ของวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเลือกที่จะไม่ให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ต้องเผชิญหน้ากับผู้ชุมนุมต่อต้านการปฏิบัติงาน
ในการดำเนินการกับผู้กระทำผิด จำนวน ๒ ราย ซึ่งศาลได้ตัดสินคดีและมีคำสั่งให้รื้อถอนแล้ว (ชมภาพคลิ๊ก)

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น. นายดำรงค์ พิเดช อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจราชการโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ในพื้นที่ป่ารอยต่อ
๕ จังหวัด(ภาคตะวันออก)บริเวณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อพิจารณาหามาตรการ
ปิดการใช้เส้นทางสายความมั่นคง หนองคอก-วังน้ำฝน เพื่อลดอุบัติเหตุระหว่างยานพาหนะของประชาชนกับสัตว์ป่า
โดยมีผู้อำนวยการสำนักบริหาร พื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑(ปราจีนบุรี) นายอนันต์ โตวิริยะเวช และนายวิจิตร แสงรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒(ศรีราชา) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ (คลิ๊กชมภาพ)


นายอนันต์ โตวิริยะเวช ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ ออกตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำในการปฏิบัติราชการ
ของเจ้าหน้าที่โครงการฯ ในสังกัดกลุ่มประสานงานโครงการพระราชดำริ และสวนพฤกษศาสตร์ ๑๐๐ ปี กรมป่าไม้ บริเวณ
พื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัดภาคตะวันออก ท้องที่จังหวัดสระแก้วและฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
(คลิ๊กชมภาพ)

การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในท้องที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑(ปราจีนบุรี)
เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ นายอนันต์ โตวิริยะเวช ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ ได้สั่งการ ให้อุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ร่วมกับฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าอ่างวังบอน จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเขาใหญ่(วังบอน)
ตามนโยบายของนายดำรงค์ พิเดช อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช บริเวณฐานปฏิบัติการป้องกันรักษา
ป่าอ่างวังบอน หมู่ที่ ๗ ต.นาหินลาด อ.ปากพลี จ.นครนายก โดยได้รับการสนับสนุนและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ีจากหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่(ชมภาพคลิ๊ก)

นายดำรงค์ พิเดช อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช พร้อมผู้บริหารกรมฯ แถลงข่าวแก่สื่อมวลชน เมื่อวันที่
๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่องการสนันสนุนแพไม้ไผ่เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม และให้เจ้าหน้าทดสอบแพ
ไม้ไผ่รูปแบบต่างๆ ที่ได้รับการสนันสนุนจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ในสังกัดเพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่าง
มีประสิทธิภาพ ณ บริเวณสระน้ำกรมอุทยานแห่งชาติฯ พร้อมภาพการมอบแพไม้ไผ่ที่สนามบินดอนเมือง
(ชมภาพโปรดคลิ๊ก)


นายอนันต์ โตวิริยะเวช ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ พร้อมด้วยนายอำนาจ บำรุงพงศ์ หัวหน้าสำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี และคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมมอบสิ่งของให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม
และได้กล่าวให้กำลังใจแก่ราษฎร ที่ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔
(ชมภาพคลิ๊ก)

นายอนันต์ โตวิริยะเวช ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ มอบสิ่งของให้แก่เจ้าหน้าที่ทักษ์ป่า เนื่องในโอกาสเดิน
ทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงาน พร้อมมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานป้องกันรักษาป่า
ในภาระกิจการลาดตระเวนตรวจจับผู้ลักลอบตัดไม้พะยูงในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน โดยมี นายเทวินทร์ มีทรัพย์
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานและเจ้าหน้าที่อุทยานฯ เป็นผู้นำตรวจ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ (ชมภาพคลิ๊ก)


เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น. ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
นายอนันต์ โตวิริยะเวช และผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (สาขาสระบุรี) นายนิธิ อาจสมรรถ พร้อมคณะ ได้ให้การต้อนรับคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสุนันต์ อรุณนพรัตน์ และอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายฉัตรชัย พรมเลิศ ณ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี พร้อมร่วมตรวจเยี่ยมราษฎรณ์ประสบภัยน้ำท่วมและแนะนำวิธีการใช้ดาสต้าบอล ( DASTA BALL ) นวัตกรรมเพื่อการบำบัดน้ำเน่าเสียขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ที่บริเวณวัดป่าธรรมโสพณ อ.เมือง จ.ลพบุรี
(คลิ๊กชมภาพ)
นายดำรงค์ พิเดช อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ปลูกต้นลานบริเวณอุทยานแห่งชาติทับลาน อ.นาดี
จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ โดยมีนายอนันต์ โตวิริยะเวช ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ นายเทวินทร์
มีทรัพย์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน พร้อมคณะข้าราชการให้การต้อนรับเนื่องในโอกาสเดินทางมาให้คำแนะนำและ
ให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ในการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในเขตอุทยานแห่งชาติฯ กรณีศาลมีคำสั่งถึง
ที่สุดและให้ริบของกลางแล้ว (ชมภาพคลิ๊ก)
           คลิ๊กเข้าชมภาพอีกชุดนายอนันต์ โตวิริยะเวช ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน
สถาปนากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ครบรอบ ๙ ปี เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๔ (ชมภาพคลิ๊ก)


 

 

 

 

 

 

 


Link To
จัดทำโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
498/1 ถนนหน้าเมือง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
ติดต่อสอบถาม :paro1@dnp.go.th ; dnpparo1@hotmail.com
Websites:http://www.dnp.go.th/mfcd3/index.htm
โทร.037-211-140 แฟกซ์ 037-211340,037-200-218,037-200797  เบอร์โทรหน้าห้องผอ.สำนักฯ 037-211-140 ต่อ 210