เกี่ยวกับหน่วยงาน
 ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH
อัตรากำลัง
พื้นที่รับผิดชอบ
แผนปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มหนังสือ
ที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อสอบถาม
หน่วยงาน สบอ.
หนังสือเวียน
กฎหมายและระเบียบ
ภาพกิจกรรม
ต้นไม้น่าสนใจ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
อีเมล์เจ้าหน้าที่
องค์ความรู้หน่วยงาน

 
 
เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
  สาขาสระบุร
ส่วนอำนวยการ
ส่วนอนุรักษ์และป้อง
กันทรัพยากรป่าไม้

ส่วนปฏิบัติการและควบคุมไฟป่า
ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ
ส่วนอุทยานแห่งชาติ
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
ส่วนจัดการต้นน้ำ
ส่วนประสานโครงการพระราชดำร
กลุ่มงานวิชาการ
กลุ่มงานกฎหมาย
ศูนย์ข้อมูลและเตือนภัยพิบัติฯ
 
 

หน่วยงานเกี่ยวข้อง
 

กรมอุทยานแห่งชาติฯ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างกรมฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมฯ
ข่าวสารภาครัฐ
หน่วยงานในสังกัด        
สารสนเทศกรมฯ
หนังสือเวียนกรม
ส่วนการเจ้าหน้าที่
dnp E-mail
การประชุมผู้บริหาร
Slip เงินเดือน
สหกรณ์กรมป่าไม้
สหกรณ์ออนไลน์
กรมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรฯ
หนังสือ/คำสั่ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ


 
 

        เริ่มเมื่อ 30/11/2553

                 

สบอ.1ปราจีนบุรี

สบอ.1 ปราจีนบุรี วันที่ 1 มี.ค. 2559 ตั้งแต่เวลา 16.45 น. ผอ.สบอ.1 , ผอ.สฟป. สบอ.1 หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่านครนายกและหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสารณภัยจังหวัดนครนายก ร่วมสังเกตุสถานะการณ์ไฟป่าบริเวณท้องที่ตำบลเขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา13.30น. นายธัญญา เนติธรรมกุล รอง ออส รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการเตรียมการรับเสด็จในพื้นที่ความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยมี นายสมหมาย กิตติยากุล รอง ออส. นายอดิศร นุชดำรงค์ รอง ออส. นายเฉลิมชัย ปาปะทา ผอ.สบก พร้อม ผอ.สบอ.1-16 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น2 อาคารปฏิบัติการป่าไม้

สบอ.1ปราจีนบุรี

สถานีควบคุมไฟป่านครนายก สบอ.1(ปราจีนบุรี) วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.00 น. สบอ.1(ปราจีนบุรี) จัดงานรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า 24ก.พ.2559 ณ ร.ร.ปิยะชาติพัฒนา อ.เมือง จ.นครนายก โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานเปิดงาน(ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์)และหน่วยงานทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรม1,000คน

สบอ.1ปราจีนบุรี วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น.ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 ปราจีนบุรี ผอ.ธนโรจน์ โพธิสาโร ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดค่ายเยาวชนต้นน้ำ ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 1(เขาใหญ่) โดยมีผอส่วนฯต่างๆ และผอ.ศูนย์ฝึกฯร่วมพีธีเปิด

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 16 กพ.59 เวลา 13.30 น. ผอ.สบอ.1 ปราจีนบุรี เดินทางไปอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เพื่อตรวจสอบและให้คำแนะนำในการจับกุมผู้กระทำผิดลักลอบขนไม้หอม(กฤษณา)

สบอ.1ปราจีนบุรี วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30น. พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส เป็นประธานการประชุมการปฏิรูปและการขับเคลื่อนอุทยานแห่งชาติ โดยมี นายธัญญา เนติธรรมกุล รอง ออส. รักษาราชการแทน ออส. พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง อส. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 20 ทส.

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่15 กุมภาพันธ์ 2559 ผอ.สบอ.1 และ ผอ.สบอ.สาขาสระบุรี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ เข้าแสดงความยินดีกับท่านธัญญา เนติธรรมกุล ในโอกาส ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ท่านให้นโยบายการทำงาน ให้รวดเร็ว และโปร่งใส

สบอ.1ปราจีนบุรี วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา10.00 น. ผอ.สบอ.1ปราจีนบุรี ผอ.สสป และหน่วยงานที่เกี่ยวของเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4000 (One Map) จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2559

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.00 น.ประชุม Morning Brief ณ ห้องมุมสร้างสรรค์ สบอ.1 ปราจีนบุรี ส่วนประสานโครงการพระราชดำริ เป็นเจ้าภาพ

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559เวลา 14.00 น. นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผอ.สบอ.1 นายชาตรี ผดุงพงษ์ ผอ.ส่วนฟื้นฟู นายศักดิ์ณรงค์ เหมธานินทร์และนายชัยยุทธิ์ แสงหิรัญ เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4,000 (One Map) จังหวัดปราจีนบุรี


สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 28-29 มกราคม 2559 ผอ.สบอ.1 ให้การต้อนรับ รมต.ทส. และคณะ ณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เพื่อเป็นประธานในวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ประจำปี 2559 ดำเนินการโดยกรมป่าไม้

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่26 มกราคม 2559 เวลา13.00น. ผอ.สบอ.1 ประชุมหารือ กับ หน.อช เขาใหญ่และ จนท.เพื่อเตรียมความพร้อมเบื้องต้น ในการต้อนรับ คณะ ผู้ร่วมกิจกรรมวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แห่งชาติ ในวันที่ 28-29 มกราคม 2559 น

<ข่าวกิจกรรมเพิ่มเติมเลือกหน้า ถัดไป>

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทำโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
498/1 ถนนหน้าเมือง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000

ติดต่อสอบถาม :paro1@dnp.go.th ; dnpparo1@hotmail.com
Websites:http://www.dnp.go.th/mfcd3/index.htm
โทร.037-211-140 แฟกซ์ 037-211340,037-200-218,037-200797  เบอร์โทรหน้าห้องผอ.สำนักฯ 037-211-140 ต่อ 210
Facebook : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ หนึ่ง ปราจีนบุรี หรือกลุ่ม : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)