^         ความหมายดวงตราประจำกรม
                                                   English Version

โทร.02 562 0760

จองบ้านพักอุทยานแห่งชาติ
จองเต็นท์/พื้นที่กางเต็นท์

สำรวจความพึงพอใจระบบจองที่พักฯ

 ประวัติกรม  ผู้บริหาร  โครงสร้าง  ระเบียบ   ภารกิจ  วิสัยทัศน์และพันธกิจ   ค่านิยมองค์กร  ประเด็นยุทธศาสตร์  แผนปฏิบัติราชการ อส 4 ปี  การประสานงาน ครม.และรัฐสภา(ปคร.) อส  นโยบายรัฐมนตรี ทส
 

                                                                                                                                                   
 
ขอเชิญตรวจสอบสาธารณะ
ผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการจริยธรรม

  เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้องส่งผลให้
ไม่สามารถนำความคิดเห็นที่ร่วมแสดง
ไว้มาใช้เป็นข้อมูลได้
จึงขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
ต่อ
ร่างพระราชบัญญัติสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า
(ฉบับที่..) พ.ศ. ........
ใหม่อีกครั้ง ขออภัยมา ณ ที่นี้
และขอขอบคุณที่ร่วมแสดงความคิดเห็น

 

 
     
 

 
 
 
***ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช****

    
(13 ส.ค. 2557) ..... วันที่ 7 สิงหาคม 2557 นายนิพนธ์ โชติบาล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมการแถลงข่าว เรื่อง คืบหน้าข้อเท็จจริงโครงการเชื่อมต่อผืนป่ามรดกโลก บนทางหลวงหมายเลข 304 สาย อ.กบินทร์บุรี – อ.ปักธงชัย .....
รายละเอียด
------------------------------------------------------------------------------
(13 ส.ค. 2557) ..... วันที่ 7 สิงหาคม 2557 นายนิพนธ์ โชติบาล อธิบดีกรมอุทยานฯ เป็นประธานการประชุมพิจารณากำหนดแนวทางปฏิบัติตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 64/2557 , ที่ 66/2557 และประกาศคณะรักษาความสงบ .....
รายละเอียด
------------------------------------------------------------------------------
(08 ส.ค. 2557) ..... วันที่ 6 ส.ค. 2557 นายนิพนธ์ โชติบาล อธิบดีกรมอุทยานฯ แถลงข่าวในสองประเด็นสำคัญคือ การเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่ในสัตว์ป่า โดยกรมอุทยานฯ ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลการจัดการทรัพยากรสัตว์ป่า .....
รายละเอียด
------------------------------------------------------------------------------
 
 
(08 ส.ค. 2557) ..... กรมอุทยานแห่งชาติฯ ประกาศยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทย และยานพาหนะ ระหว่างวันที่ 9-12 สิงหาคม 2557 และระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม 2557 .....
รายละเอียด
------------------------------------------------------------------------------
(06 ส.ค. 2557) ..... ประกาศอุทยานแห่งชาติเขาสก เรื่อง ปิดเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติสันยางร้อย-น้ำตกสิบเอ็ดชั้นชั่วคราว เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝน ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่ง .....
รายละเอียด
------------------------------------------------------------------------------
(23 ก.ค. 2557) ..... กรมอุทยานแห่งชาติฯ ขอแจ้ง ผลการประกวดภาพถ่ายนกและผีเสื้อในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 .....
รายละเอียด
------------------------------------------------------------------------------
(22 ก.ค. 2557) ..... มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ขอเชิญชมการประกวดพรรณไม้ 11 ชนิด ในงาน สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 9-13 ส.ค.2557 .....
รายละเอียด
------------------------------------------------------------------------------
(01 ก.ค. 2557) ..... ประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก จังหวัดเชียงราย มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นน้ำตก เส้นทางชำรุด ประกอบกับอากาศแปรปรวนทำให้มีสภาพเสี่ยง .....
รายละเอียด
------------------------------------------------------------------------------
(18 มิ.ย. 2557) ..... กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับ True เปิดรับสมัคร โครงการประกวดภาพถ่าย สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ ครั้งที่ 20 ชิงถ้วยพระราชทานฯ หวังปลุกจิตสำนึกคนไทยให้หวงแหนธรรมชาติผ่านภาพถ่าย .....
รายละเอียด
------------------------------------------------------------------------------
(03 มิ.ย. 2557) ..... สารานุกรมพืชในประเทศไทย The Encyclopedia of Plants in Thailand เป็นการรวบรวมข้อมูลด้านพรรณพืชในประเทศไทย ครอบคลุมข้อมูลในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะอนุกรมวิธานพืช .....
รายละเอียด
------------------------------------------------------------------------------
(03 มิ.ย. 2557) ..... ท่านทราบหรือไม่ว่า การดำเนินการเกี่ยวกับสัตว์ป่าในประเทศไทย จะต้องขออนุญาตจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผ่านสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าทุกครั้ง เรามาดูกันว่า มีการขออนุญาตในเรื่องใดบ้าง .....
รายละเอียด
------------------------------------------------------------------------------
 

อ่านข่าวย้อนหลัง                      

อ่านข่าวย้อนหลัง                      

 
    
(08 ส.ค. 2557) ..... วันที่ 5 สิงหาคม 2557 นายธัญญา เนติธรรมกุล รองอธิบดีกรมอุทยานฯ เป็นประธานพิธีเปิดการสัมนาหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 .....
รายละเอียด
------------------------------------------------------------------------------
(08 ส.ค. 2557) ..... วันที่ 4 ส.ค. 2557 นายอดิศร นุชดำรงค์ ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานฯ รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ .....
รายละเอียด
------------------------------------------------------------------------------
(10 ก.ค. 2557) ..... วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 นายธัญญา เนติธรรมกุล รองอธิบดีกรมอุทยานฯ เป็นประธานการประชุมร่วมกับมูลนิธิฟรีแลนด์และกรมอุทยานฯ กระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง การเจรจาพหุภาคีว่าด้วยเรื่องไม้พะยูง .....
รายละเอียด
------------------------------------------------------------------------------
(26 มิ.ย. 2557) ..... วันที่ 16 มิถุนายน 2557 นายธัญญา เนติธรรมกุล รองอธิบดีกรมอุทยานฯ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เดินทางไปยังอำเภอปาย จ.แม่ฮ่องสอน ตรวจเยี่ยมหน่วยอุทยานในพื้นที่ต่างๆ จำนวน 3 หน่วย .....
รายละเอียด
------------------------------------------------------------------------------
(24 มิ.ย. 2557) ..... วันที่ 23 มิ.ย. 2557 นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ รองอธิบดีกรมอุทยานฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 1/2557 .....
รายละเอียด
------------------------------------------------------------------------------
 
 

อ่านข่าวย้อนหลัง                      

 
 

 

    
  ศูนย์บริการประชาชน อส.

 

    
  สารสนเทศกรมอุทยานฯ

 

    
  ความรู้/สารสนเทศที่น่าสนใจ

 

   ศูนย์บริการประชาชน

   PMQA
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวประกวดราคา
   ประกาศราคากลาง
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ
   รายงานการควบคุมภายใน อส. ประจำปี 2554
   แผน/ผลการดำเนินงานของ อส
   กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม อส.
   รับความคิดเห็น/รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
   เบอร์โทรศัพท์หน่วยงานกรมอุทยานฯ
   การดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
   รับสมัครงาน/ประกาศผล
   การเดินทางมากรมอุทยานฯ
   แผนที่ภายในกรมอุทยานฯ
   ชี้แจงเรื่องร้องเรียน
 
   แผนบริหารความเสี่ยงกรมอุทยานแห่งชาติฯ
   ข้อมูลเกี่ยวกับกรมอุทยานฯ
   เว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานฯ
   การเผยแพร่ข้อมูลตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
   กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับ อส.
    ข้อมูลสถิติกรมอุทยานฯ
   สถิติเงินรายได้-อุทยานแห่งชาติ
   สถิตินักท่องเที่ยว-อุทยานแห่งชาติ
   รายงานสรุปสถิติคดีเกี่ยวกับการป่าไม้  
   ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใส
  
ในการปฏิบัติราชการ อส. 
   แผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต อส.
   แผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ อส.
   ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
   ค้นหาบุคลากรในสังกัด อส.
   สถานที่ตั้งหน่วยงานในสังกัด อส.
   แนะนำติชมเว็บไซต์
 
   อุทยานแห่งชาติ
   สัตว์ป่า
 
   พันธุ์พืช
   ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
   โครงการที่น่าสนใจ

  
สำนักงานหอพรรณไม้ 
 
   พฤกษศาสตร์สำหรับเยาวชน

  
ห้องสมุดกรมอุทยานฯ ขอเชิญเลือกสรรหนังสือเข้าห้องสมุด
  
หนังสือ
   ห้องสมุดสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
   (KM) กรมอุทยานฯ
   เว็บไซต์อื่นๆ ที่น่าสนใจ
 
 

โครงการ / กองทุน  ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

 


ศูนย์บริหารโครงการเงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ
 
>รายละเอียดของโครงการ

 


โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์สัตว์ป่าในสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า
 
>รายละเอียดของโครงการ
            
ปัจจุบันยอดเงินบริจาคในโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์สัตว์ป่าฯ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2557  เพิ่มขึ้นเป็น  4,100,964.15  บาท ใช้ไป 3,280,216.71 บาท คงเหลือ 820,747.44 บาทค่ะ  กรมอุทยานแห่งชาติฯ  ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีจิตเมตตาต่อสัตว์ป่าเป็นอย่างยิ่งค่ะ  สามารถบริจาคได้ที่ ชื่อบัญชี โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์สัตว์ป่าในสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า  เลขที่ 980-2-16537-9  ประเภท กระแสรายวัน บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ค่ะ
             เฉพาะกรณี
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ได้บริจาคเงินให้แก่กรมอุทยานฯ ตามโครงการดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นรายจ่ายเพื่อการสาธารณประโยชน์ การส่งเสริม อนุรักษ์ และรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้บริจาคเงิน มีสิทธินำเงินบริจาคมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ  เพื่อเสียภาษีเงินได้
นิติบุคคลในส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ ตามมาตรา 65 ตรี(3) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 1(1) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้(ฉบับที่ 44) เรื่อง กำหนดรายจ่ายเพื่อการสาธารณประโยชน์ รายจ่ายเพื่อการศึกษาและรายจ่ายเพื่อการกีฬา ตามมาตรา 65 ตรี (3) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2535
 
 
 

กองทุนสวัสดิการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ประสบภยันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่
ชื่อบัญชี
กองทุนสวัสดิการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาบางบัว
เลขที่บัญชี  053-2-83933-1
  รายละเอียดเพิ่มเติม>>


         กองทุนช่วยเหลืออาหารช้างป่าแห่งประเทศไทย    
> ข่าวสาร และรายงานเกี่ยวกับการช่วยเหลือช้างป่า

                   กรมอุทยานแห่งชาติฯ  ขอเชิญชวนประชาชนและองค์กรต่างๆ ที่มีความประสงค์ช่วยเหลือช้างป่า 
         สามารถบริจาคเงินเข้าผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาพหลโยธิน 39  ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี
 
         กองทุนช่วยเหลืออาหารช้างป่าแห่งประเทศไทย (Thailand's Wild Elephant Food Security Fund (TEFS) )
         เลขที่บัญชี 039-0-35626-3
ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
 

               โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การนำเข้า-ส่งออกสัตว์ป่าและงาช้าง ตามอนุสัญญา CITES
               (Public Awareness Project on Import-Export of Wildlife and Ivory under CITES)  
> รายละเอียดของโครงการ


 

            เป็นโครงการที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดกิจกรรมขอความร่วมมือจากประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ไม่ให้นำเข้า-ส่งออกงาช้าง และซื้อขายสัตว์ป่าที่ผิดกฏหมาย ตามติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551

             This is a project that the Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation would like to ask co-operation with public and foreign tourists for not to import-export elephant ivories and buy illegal wildlife according to the Cabinet Resolution on 22 nd January 2008.


 
         

 


รายละเอียดกิจกรรม
Activity details

 


ข้อมูลวิชาการ CITES
Information on CITES

 

 
 
 
  

 
 


 
  โครงการเร่งเสริมความยั่งยืนของระบบการจัดการพื้นที่คุ้มครอง (Catalyzing  Sustainability of Thailand's Protected Area System: CATSPA)         > รายละเอียดของโครงการ
   
            เป็นโครงการที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United National Development Program: UNDP) นำเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment Facility: GEF) ซึ่ง GEF ได้ให้การสนับสนุนเป็นระยะเวลา 4 ปี
 

 

  โครงการ เรดด์พลัส (REDD+)   รายละเอียดโครงการ   
   
         เป็นโครงการที่มีเป้าหมายหลักในการลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจก  ที่มีสาเหตุมาจากการตัดไม้ทำลายป่า และการทำให้ป่าเสื่อมโทรมในประเทศกำลังพัฒนา โดยเน้นคุณค่าในบทบาทของป่า ต่อการลดวิกฤติของสภาพภูมิอากาศ บนพื้นฐานของความสามารถในการเก็บกักคาร์บอนไดออกไซด์ของป่า
 
 
 

โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย พื้นที่คุ้มครองทางทะเลอันดามัน    
         กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมมือกับ องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) ซึ่งได้รับเงินทุนสนับสนุนจากองค์การเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศฝรั่งเศสฯ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ ปรับปรุงการจัดการทรัพยากรในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสามแห่ง อันได้แก่  อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์  อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา    
  
 
  เอกสารเผยแพร่ที่น่าสนใจ

         
รมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  รวบรวมเอกสารเผยแพร่ที่น่าสนใจไว้หลายประเภท ได้แก่ หนังสือ  บทความ  เอกสารวิชาการงานวิจัย  ภาพเขียน  ภาพถ่าย  ผลงานมัลติมิเดีย และงานศิลปะตกแต่ง  อาทิ   เช่น     ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์      ผลการประกวดภาพถ่ายอนุรักษธรรมชาติ    หนังสือสถิติปีต่างๆ ของกรมอุทยานฯ เป็นต้น    นักเรียน  นิสิตนักศึกษา  และประชาชน สามารถเข้าชมได้อย่างเพลิดเพลินค่ะ  ซึ่งลิขสิทธ์ของเอกสารเผยแพร่ดังกล่าวนี้เป็นของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชค่ะ    เข้าชม
 
คุณพึงพอใจต่อการเข้าใช้เว็บไซต์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มากน้อยเพียงใด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่พอใจ
ไม่มีความคิดเห็น / ไม่ทราบ
 

สำหรับเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

 


ระบบสารสนเทศภายใน
DNP Intranet
 

 
           ข้อบังคับว่าด้วย จรรยาข้าราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นี้  เป็นกลไก
สำคัญที่สื่อมวลชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการประพฤติตามจรรยาข้าราชการ  จึง
ประกาศให้สาธารณะชนรับทราบ  
ดูรายละเอียด...    ทั้งนี้ท่านเสนอแนะและส่งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
ความประพฤติข้าราชการได้ที่ 
 ตู้ปณ.142   ปณจ.จตุจักร    กรุงเทพฯ    10900    
  e-Mail:
CAODNP@DNP.GO.TH
 
 

 
 
p

p
ลำดับที่เข้าชม (ตั้งแต่ 7 กุมภาพันธ์ 2546)

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมาย
 

 

ที่ตั้ง:               61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
                           กรุงเทพมหานคร 10900

เบอร์โทรศัพท์
:  0 - 2561 - 0777 , 0 - 2579 - 6666
E-mail:            webmaster@dnp.go.th