^         ความหมายดวงตราประจำกรม
                                                   English Version

โทร.02 562 0760

จองบ้านพักอุทยานแห่งชาติ
จองเต็นท์/พื้นที่กางเต็นท์

สำรวจความพึงพอใจระบบจองที่พักฯ

 ประวัติกรม  ผู้บริหาร  โครงสร้าง  ระเบียบ   ภารกิจ  วิสัยทัศน์และพันธกิจ   ค่านิยมองค์กร  ประเด็นยุทธศาสตร์  แผนปฏิบัติราชการ อส 4 ปี  การประสานงาน ครม.และรัฐสภา(ปคร.) อส  นโยบายรัฐมนตรี ทส
 

                                                                                                                                                   
 
ขอเชิญตรวจสอบสาธารณะ
ผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการจริยธรรม

  เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้องส่งผลให้
ไม่สามารถนำความคิดเห็นที่ร่วมแสดง
ไว้มาใช้เป็นข้อมูลได้
จึงขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
ต่อ
ร่างพระราชบัญญัติสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า
(ฉบับที่..) พ.ศ. ........
ใหม่อีกครั้ง ขออภัยมา ณ ที่นี้
และขอขอบคุณที่ร่วมแสดงความคิดเห็น

 

 
     
 

 
 
 
***ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช****

    
(10 ก.ค. 2557) ..... วันที่ 7 ก.ค. 2557 นายนิพนธ์ โชติบาล รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานฯ เป็นประธานการประชุมโครงการสัมนาเพื่อการหารือความร่วมมือระหว่างประเทศในการอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่าระหว่างประเทศไทย .....
รายละเอียด
------------------------------------------------------------------------------
(02 ก.ค. 2557) ..... วันที่ 1 ก.ค. 2557 นายนิพนธ์ โชติบาล รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานฯ พร้อมด้วยนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ รองอธิบดีฯ และนายธัญญา เนติธรรมกุล รองอธิบดีฯ ร่วมกันแถลงข่าวสถานการณ์ไม้พะยูง .....
รายละเอียด
------------------------------------------------------------------------------
(02 ก.ค. 2557) ..... วันที่ 26 มิ.ย. 2557 นายนิพนธ์ โชติบาล รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานฯ ตรวจสอบการเก็บรักษาของกลาง (งาช้างและนอแรด) ซึ่งนำมาเก็บรักษาไว้ในอาคารที่มีความมั่นคง แข็งแรง .....
รายละเอียด
------------------------------------------------------------------------------
 
 
(01 ก.ค. 2557) ..... ประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก จังหวัดเชียงราย มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นน้ำตก เส้นทางชำรุด ประกอบกับอากาศแปรปรวนทำให้มีสภาพเสี่ยง .....
รายละเอียด
------------------------------------------------------------------------------
(18 มิ.ย. 2557) ..... กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับ True เปิดรับสมัคร โครงการประกวดภาพถ่าย สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ ครั้งที่ 20 ชิงถ้วยพระราชทานฯ หวังปลุกจิตสำนึกคนไทยให้หวงแหนธรรมชาติผ่านภาพถ่าย .....
รายละเอียด
------------------------------------------------------------------------------
(16 มิ.ย. 2557) ..... เปิดรับสมัครบุคลากรภาครัฐ เข้าศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2557 ท่านที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร .....
รายละเอียด
------------------------------------------------------------------------------
(03 มิ.ย. 2557) ..... สารานุกรมพืชในประเทศไทย The Encyclopedia of Plants in Thailand เป็นการรวบรวมข้อมูลด้านพรรณพืชในประเทศไทย ครอบคลุมข้อมูลในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะอนุกรมวิธานพืช .....
รายละเอียด
------------------------------------------------------------------------------
(03 มิ.ย. 2557) ..... ระฆังแก้ว วงศ์ Campanulaceae ไม้เถาล้มลุก มีรากสะสมอาหารหนา เรียวยาว ลำต้นสีม่วงอมเขียว เกลี้ยง ใบเรียงตรงข้ามหรือเกือบตรงข้าม รูปไข่หรือรูปหัวใจ ยาว 2.5-8 ซม. ปลายใบแหลมหรือมน โคนใบเว้ารูปหัวใจ .....
รายละเอียด
------------------------------------------------------------------------------
(03 มิ.ย. 2557) ..... ท่านทราบหรือไม่ว่า การดำเนินการเกี่ยวกับสัตว์ป่าในประเทศไทย จะต้องขออนุญาตจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผ่านสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าทุกครั้ง เรามาดูกันว่า มีการขออนุญาตในเรื่องใดบ้าง .....
รายละเอียด
------------------------------------------------------------------------------
(03 มิ.ย. 2557) ..... เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์เข้าตรวจยึดไม้สักแปรรูป บริเวณป่าห้วยน้ำบ่อ หมู่ 2 ตำบลแม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน .....
รายละเอียด
------------------------------------------------------------------------------
(12 พ.ค. 2557) ..... ประกาศห้ามนักท่องเที่ยวพายเรือคายัค หรือ เรือแคนู เข้าไปในถ้ำมรกต อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม เนื่องจากภายในถ้ำมีความมืดและเกิดอันตรายกับนักท่องเที่ยวอยู่บ่อยครั้ง .....
รายละเอียด
------------------------------------------------------------------------------
 

อ่านข่าวย้อนหลัง                      

อ่านข่าวย้อนหลัง                      

 
    
(10 ก.ค. 2557) ..... วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 นายธัญญา เนติธรรมกุล รองอธิบดีกรมอุทยานฯ เป็นประธานการประชุมร่วมกับมูลนิธิฟรีแลนด์และกรมอุทยานฯ กระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง การเจรจาพหุภาคีว่าด้วยเรื่องไม้พะยูง .....
รายละเอียด
------------------------------------------------------------------------------
(01 ก.ค. 2557) ..... วันที่ 23-28 มิ.ย. 2557 นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ รองอธิบดีกรมอุทยานฯ เป็นผู้แทนประเทศไทย ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมประชุมคณะทำงานวิชาการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ .....
รายละเอียด
------------------------------------------------------------------------------
(26 มิ.ย. 2557) ..... วันที่ 16 มิถุนายน 2557 นายธัญญา เนติธรรมกุล รองอธิบดีกรมอุทยานฯ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เดินทางไปยังอำเภอปาย จ.แม่ฮ่องสอน ตรวจเยี่ยมหน่วยอุทยานในพื้นที่ต่างๆ จำนวน 3 หน่วย .....
รายละเอียด
------------------------------------------------------------------------------
(24 มิ.ย. 2557) ..... วันที่ 23 มิ.ย. 2557 นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ รองอธิบดีกรมอุทยานฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 1/2557 .....
รายละเอียด
------------------------------------------------------------------------------
(24 มิ.ย. 2557) ..... วันที่ 20 มิ.ย. 2557 นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ รองอธิบดีกรมอุทยานฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น จังหวัดสระบุรี โดยให้คำแนะนำปรับปรุงพื้นที่บริเวณชั้นน้ำตก การจัดทำโป่งผีเสื้อเพื่อเพิ่มจุดท่องเที่ยว .....
รายละเอียด
------------------------------------------------------------------------------
 
 

อ่านข่าวย้อนหลัง                      

 
 

 

    
  ศูนย์บริการประชาชน อส.

 

    
  สารสนเทศกรมอุทยานฯ

 

    
  ความรู้/สารสนเทศที่น่าสนใจ

 

   ศูนย์บริการประชาชน

   PMQA
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวประกวดราคา
   ประกาศราคากลาง
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ
   รายงานการควบคุมภายใน อส. ประจำปี 2554
   แผน/ผลการดำเนินงานของ อส
   กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม อส.
   รับความคิดเห็น/รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
   เบอร์โทรศัพท์หน่วยงานกรมอุทยานฯ
   การดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
   รับสมัครงาน/ประกาศผล
   การเดินทางมากรมอุทยานฯ
   แผนที่ภายในกรมอุทยานฯ
   ชี้แจงเรื่องร้องเรียน
 
   แผนบริหารความเสี่ยงกรมอุทยานแห่งชาติฯ
   ข้อมูลเกี่ยวกับกรมอุทยานฯ
   เว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานฯ
   การเผยแพร่ข้อมูลตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
   กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับ อส.
    ข้อมูลสถิติกรมอุทยานฯ
   สถิติเงินรายได้-อุทยานแห่งชาติ
   สถิตินักท่องเที่ยว-อุทยานแห่งชาติ
   รายงานสรุปสถิติคดีเกี่ยวกับการป่าไม้  
   ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใส
  
ในการปฏิบัติราชการ อส. 
   แผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต อส.
 
   ค้นหาบุคลากรในสังกัด อส.
   สถานที่ตั้งหน่วยงานในสังกัด อส.
   แนะนำติชมเว็บไซต์
 
   อุทยานแห่งชาติ
   สัตว์ป่า
 
   พันธุ์พืช
   ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
   โครงการที่น่าสนใจ

  
สำนักงานหอพรรณไม้ 
 
   พฤกษศาสตร์สำหรับเยาวชน

  
ห้องสมุดกรมอุทยานฯ ขอเชิญเลือกสรรหนังสือเข้าห้องสมุด
  
หนังสือ
   ห้องสมุดสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
   (KM) กรมอุทยานฯ
   เว็บไซต์อื่นๆ ที่น่าสนใจ
 
 

โครงการ / กองทุน  ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

 


ศูนย์บริหารโครงการเงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ
 
>รายละเอียดของโครงการ

 


โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์สัตว์ป่าในสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า
 
>รายละเอียดของโครงการ
            
ปัจจุบันยอดเงินบริจาคในโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์สัตว์ป่าฯ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2557  เพิ่มขึ้นเป็น  4,100,964.15  บาท ใช้ไป 3,280,216.71 บาท คงเหลือ 820,747.44 บาทค่ะ  กรมอุทยานแห่งชาติฯ  ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีจิตเมตตาต่อสัตว์ป่าเป็นอย่างยิ่งค่ะ  สามารถบริจาคได้ที่ ชื่อบัญชี โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์สัตว์ป่าในสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า  เลขที่ 980-2-16537-9  ประเภท กระแสรายวัน บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ค่ะ
             เฉพาะกรณี
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ได้บริจาคเงินให้แก่กรมอุทยานฯ ตามโครงการดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นรายจ่ายเพื่อการสาธารณประโยชน์ การส่งเสริม อนุรักษ์ และรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้บริจาคเงิน มีสิทธินำเงินบริจาคมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ  เพื่อเสียภาษีเงินได้
นิติบุคคลในส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ ตามมาตรา 65 ตรี(3) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 1(1) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้(ฉบับที่ 44) เรื่อง กำหนดรายจ่ายเพื่อการสาธารณประโยชน์ รายจ่ายเพื่อการศึกษาและรายจ่ายเพื่อการกีฬา ตามมาตรา 65 ตรี (3) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2535
 
 
 

กองทุนสวัสดิการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ประสบภยันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่
ชื่อบัญชี
กองทุนสวัสดิการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาบางบัว
เลขที่บัญชี  053-2-83933-1
  รายละเอียดเพิ่มเติม>>


         กองทุนช่วยเหลืออาหารช้างป่าแห่งประเทศไทย    
> ข่าวสาร และรายงานเกี่ยวกับการช่วยเหลือช้างป่า

                   กรมอุทยานแห่งชาติฯ  ขอเชิญชวนประชาชนและองค์กรต่างๆ ที่มีความประสงค์ช่วยเหลือช้างป่า 
         สามารถบริจาคเงินเข้าผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาพหลโยธิน 39  ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี
 
         กองทุนช่วยเหลืออาหารช้างป่าแห่งประเทศไทย (Thailand's Wild Elephant Food Security Fund (TEFS) )
         เลขที่บัญชี 039-0-35626-3
ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
 

               โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การนำเข้า-ส่งออกสัตว์ป่าและงาช้าง ตามอนุสัญญา CITES
               (Public Awareness Project on Import-Export of Wildlife and Ivory under CITES)  
> รายละเอียดของโครงการ


 

            เป็นโครงการที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดกิจกรรมขอความร่วมมือจากประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ไม่ให้นำเข้า-ส่งออกงาช้าง และซื้อขายสัตว์ป่าที่ผิดกฏหมาย ตามติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551

             This is a project that the Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation would like to ask co-operation with public and foreign tourists for not to import-export elephant ivories and buy illegal wildlife according to the Cabinet Resolution on 22 nd January 2008.


 
         

 


รายละเอียดกิจกรรม
Activity details

 


ข้อมูลวิชาการ CITES
Information on CITES

 

 
 
 
  

 
 


 
  โครงการเร่งเสริมความยั่งยืนของระบบการจัดการพื้นที่คุ้มครอง (Catalyzing  Sustainability of Thailand's Protected Area System: CATSPA)         > รายละเอียดของโครงการ
   
            เป็นโครงการที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United National Development Program: UNDP) นำเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment Facility: GEF) ซึ่ง GEF ได้ให้การสนับสนุนเป็นระยะเวลา 4 ปี
 

 

  โครงการ เรดด์พลัส (REDD+)   รายละเอียดโครงการ   
   
         เป็นโครงการที่มีเป้าหมายหลักในการลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจก  ที่มีสาเหตุมาจากการตัดไม้ทำลายป่า และการทำให้ป่าเสื่อมโทรมในประเทศกำลังพัฒนา โดยเน้นคุณค่าในบทบาทของป่า ต่อการลดวิกฤติของสภาพภูมิอากาศ บนพื้นฐานของความสามารถในการเก็บกักคาร์บอนไดออกไซด์ของป่า
 
 
 

โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย พื้นที่คุ้มครองทางทะเลอันดามัน    
         กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมมือกับ องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) ซึ่งได้รับเงินทุนสนับสนุนจากองค์การเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศฝรั่งเศสฯ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ ปรับปรุงการจัดการทรัพยากรในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสามแห่ง อันได้แก่  อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์  อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา    
  
 
  เอกสารเผยแพร่ที่น่าสนใจ

         
รมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  รวบรวมเอกสารเผยแพร่ที่น่าสนใจไว้หลายประเภท ได้แก่ หนังสือ  บทความ  เอกสารวิชาการงานวิจัย  ภาพเขียน  ภาพถ่าย  ผลงานมัลติมิเดีย และงานศิลปะตกแต่ง  อาทิ   เช่น     ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์      ผลการประกวดภาพถ่ายอนุรักษธรรมชาติ    หนังสือสถิติปีต่างๆ ของกรมอุทยานฯ เป็นต้น    นักเรียน  นิสิตนักศึกษา  และประชาชน สามารถเข้าชมได้อย่างเพลิดเพลินค่ะ  ซึ่งลิขสิทธ์ของเอกสารเผยแพร่ดังกล่าวนี้เป็นของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชค่ะ    เข้าชม
 
คุณพึงพอใจต่อการเข้าใช้เว็บไซต์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มากน้อยเพียงใด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่พอใจ
ไม่มีความคิดเห็น / ไม่ทราบ
 

สำหรับเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

 


ระบบสารสนเทศภายใน
DNP Intranet
 

 
           ข้อบังคับว่าด้วย จรรยาข้าราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นี้  เป็นกลไก
สำคัญที่สื่อมวลชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการประพฤติตามจรรยาข้าราชการ  จึง
ประกาศให้สาธารณะชนรับทราบ  
ดูรายละเอียด...    ทั้งนี้ท่านเสนอแนะและส่งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
ความประพฤติข้าราชการได้ที่ 
 ตู้ปณ.142   ปณจ.จตุจักร    กรุงเทพฯ    10900    
  e-Mail:
CAODNP@DNP.GO.TH
 
 

 
 
p

p
ลำดับที่เข้าชม (ตั้งแต่ 7 กุมภาพันธ์ 2546)

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมาย
 

 

ที่ตั้ง:               61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
                           กรุงเทพมหานคร 10900

เบอร์โทรศัพท์
:  0 - 2561 - 0777 , 0 - 2579 - 6666
E-mail:            webmaster@dnp.go.th