เกี่ยวกับหน่วยงาน
 ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH
อัตรากำลัง
พื้นที่รับผิดชอบ
แผนปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มหนังสือ
ที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อสอบถาม
หน่วยงาน สบอ.
หนังสือเวียน
กฎหมายและระเบียบ
ภาพกิจกรรม
ต้นไม้น่าสนใจ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
อีเมล์เจ้าหน้าที่
องค์ความรู้หน่วยงาน

 
 
เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
  สาขาสระบุร
ส่วนอำนวยการ
ส่วนอนุรักษ์และป้อง
กันทรัพยากรป่าไม้

ส่วนปฏิบัติการและควบคุมไฟป่า
ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ
ส่วนอุทยานแห่งชาติ
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
ส่วนจัดการต้นน้ำ
ส่วนประสานโครงการพระราชดำร
กลุ่มงานวิชาการ
กลุ่มงานกฎหมาย
ศูนย์ข้อมูลและเตือนภัยพิบัติฯ
 
 

หน่วยงานเกี่ยวข้อง
 

กรมอุทยานแห่งชาติฯ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างกรมฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมฯ
ข่าวสารภาครัฐ
หน่วยงานในสังกัด        
สารสนเทศกรมฯ
หนังสือเวียนกรม
ส่วนการเจ้าหน้าที่
dnp E-mail
การประชุมผู้บริหาร
Slip เงินเดือน
สหกรณ์กรมป่าไม้
สหกรณ์ออนไลน์
กรมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรฯ
หนังสือ/คำสั่ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ


 
 

        เริ่มเมื่อ 30/11/2553

                 

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 11.00 น. นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 เป็นประธานเปิด โครงการฝึกอบรม ค่ายเยาวชนต้นน้ำ ณ หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำคลองอุดม ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว และร่วมปลูกต้นไม้ไว้เป็นที่ระลึก

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 26 สิงหาคม 2559 นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผอ.สบอ.1(ปราจีนบุรี) เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเยาวชน "ค่ายอนุรักษ์ทระทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ 2" ณ สวนพฤกษศาสตร์วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

สบอ.1ปราจีนบุรี

สำนักงานมรดกโลกทางธรรมชาติ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าระหว่างไทย และ สปป.ลาว ที่ รร แคนทารี กบินทร์บุรี และ ศึกษาดูงานที่ อช.เขาใหญ่ และ อช.ทับลาน ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2559

สบอ.1ปราจีนบุรี วันที่ 23 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 น. ผอ.สบอ.1 นายธนโรจน์ โพธิสาโร ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธีโดยการเจรจา รุ่นที่ 4 ณ.ร.ร.อิงธารรีสอร์ท จ.นครนายก ระหว่างวันที่ 22-25 ส.ค.59 โดยมีหัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า หน.สถานีควบคุมไฟป่า เข้าร่วมจำนวน 260 คน

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 22 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 น. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทิศทางการปฏิรูปอุทยานแห่งชาติตามนโยบายการปฏิรูปประเทศ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ พร้อมทั้งร่วมกันทำแผนยุทธศาสตร์อุทยานแห่งชาติ 20 ปี เพื่อตอบสนองต่อนโยบายการปฏิรูปประเทศของรัฐบาล

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่21 สิงหาคม. 2559 เวลา 11.30 น. นายธัญญา เนติธรรมกุล ออส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ และรับฟังรายงานจากหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (นายครรชิต ศรีนพวรรณ) กรณีการขอคืนพื้นที่น้ำตกนางรองให้แก่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่21 สิงหาคม. 2559 เวลา 10.30 น.นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า โดยมีนายอดิศร นุชดำรงค์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ นางเตือนใจ นุชดำรงค์ ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)และผู้อำนวยการ หัวหน้า และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านสัตว์ป่า เข้าร่วมประชุม จำนวน 260 คน ณ โรงแรมภูสักธาร รีสอร์ท จ.นครนายก

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 18 สิงหาคม.2559 เวลา 09.30 น. ผอ.สบอ.1 นายธนโรจน์ โพธิสาโร พร้อมด้วย นายอุดมพันธ์ อินทรโยธา ผอ.ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ เดินทางไปร่วมงานโครงการประชารัฐร่วมจิตอนุรักษ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ โครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรี วนอุทยานปราณบุรี ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันพุธที่ 17 สิงหาคม.2559 เวลา 08.00 น. ผอ.สบอ.1 ผอ.ส่วน/กลุ่มและผู้ที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุม morning briefณ ห้องประชุมมุมสร้างสรรค์สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 16 สิงหาคม 2559 นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 พร้อมผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) ร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ


สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 12 สิงหาคม. 2559 เวลา 11.30 น. ผอ.สบอ.1 นายธนโรจน์ โพธิสาโร ได้บำรุงรักษาต้นพะยูง ที่ปลูกไว้เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2556 และได้ปลูกต้นพะยูง 1 ต้น เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค. 2559 หน้าที่ทำการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ร่วมดำเนินการ

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่12 สิงหาคม.2559 เวลา 7.00น. ผอ.สบอ.1( นายธนโรจน์ โพธิสาโร) พร้อมด้วย ผอ.ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด สบอ.1 ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

<ข่าวกิจกรรมเพิ่มเติมเลือกหน้าถัดไป>

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทำโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
498/1 ถนนหน้าเมือง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000

ติดต่อสอบถาม :paro1@dnp.go.th ; dnpparo1@hotmail.com
Websites:http://www.dnp.go.th/mfcd3/index.htm
โทร.037-211-140 แฟกซ์ 037-211340,037-200-218,037-200797  เบอร์โทรหน้าห้องผอ.สำนักฯ 037-211-140 ต่อ 210
Facebook : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ หนึ่ง ปราจีนบุรี หรือกลุ่ม : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)