ข่าวประชาสัมพันธ์

   
เลขที่หนังสือ :
เรื่อง :
 
 
 
       
เลขที่หนังสือ/ประกาศ เรื่อง วันที่นำขึ้นข้อมูล  
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)  การขายทอดตลาดของกลางในคดีที่ตกเป็นของแผ่นดิน [9/7/2557 16:18:45] [Click]  
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)  ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าชำรุด เสื่อมสภาพที่ใช้แล้ว หรือสูญไป ของฝ่ายพัฒนาและจัดการทรัพยากรที่ดินป่าไม้ ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ [9/7/2557 11:18:13] [Click]  
 สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์  ขายพัสดุที่ใช้แล้วชำรุด โดยวิธีทอดตลาด [8/7/2557 10:04:33] [Click]  
 สำนักอุทยานแห่งชาติ  ประกาศขายครุภัณฑ์เก่าชำรุดที่ใช้แล้ว โดยวิธีทอดตลาด [10/6/2557 16:18:30] [Click]