เกี่ยวกับหน่วยงาน
 ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH
อัตรากำลัง
พื้นที่รับผิดชอบ
แผนปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มหนังสือ
ที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อสอบถาม
หน่วยงาน สบอ.
หนังสือเวียน
กฎหมายและระเบียบ
ภาพกิจกรรม
ต้นไม้น่าสนใจ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
อีเมล์เจ้าหน้าที่
องค์ความรู้หน่วยงาน

 
 
เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
  สาขาสระบุร
ส่วนอำนวยการ
ส่วนอนุรักษ์และป้อง
กันทรัพยากรป่าไม้

ส่วนปฏิบัติการและควบคุมไฟป่า
ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ
ส่วนอุทยานแห่งชาติ
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
ส่วนจัดการต้นน้ำ
ส่วนประสานโครงการพระราชดำร
กลุ่มงานวิชาการ
กลุ่มงานกฎหมาย
ศูนย์ข้อมูลและเตือนภัยพิบัติฯ
 
 

หน่วยงานเกี่ยวข้อง
 

กรมอุทยานแห่งชาติฯ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างกรมฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมฯ
ข่าวสารภาครัฐ
หน่วยงานในสังกัด        
สารสนเทศกรมฯ
หนังสือเวียนกรม
ส่วนการเจ้าหน้าที่
dnp E-mail
การประชุมผู้บริหาร
Slip เงินเดือน
สหกรณ์กรมป่าไม้
สหกรณ์ออนไลน์
กรมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรฯ
หนังสือ/คำสั่ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ


 
 

        เริ่มเมื่อ 30/11/2553

                 

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 8.30 น. นายธัญญา เนติธรรมกุล ออส. เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ อส. ดิจิทัล (DNP Digital Transformation) รุ่นที่ 1 โดยนายศิวจักร ชื่นสังข์ ผอ.สำนักแผนงานและสารสนเทศ เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก อ.มนู อรดีดลเชษฐ์ บรรยายเรื่อง Thailand 4.0 Digital Thailand และรัฐบาลดิจิทัล โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ อส. เข้าร่วมการสัมมนา ณ ห้องบอลรูม โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันอังคาร ที่ 25 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ.ห้องประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 โดยมีผุ้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 เป็นประธานที่ประชุมพร้อมผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน กลุ่มงานวิชาการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณามอบหมายข้าราชการเข้าสำรวจพื้นที่เป้าหมายเป็นการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานฯ(ACTION PLAN) ที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ กำหนด

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 24 ต.ค.59 เวลา 15.52 น. ที่ วัดสง่างาม อ.เมืองปราจีนบุรี เจ้าภาพกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยนายธนโรจน์ โพธิสาโร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยมี ทสจ.ปราจีนบุรี ผอ.สำนักน้ำภาค ผอ.สำนักฯป่าไม้ พร้อมผอ.ส่วน หน.กลุ่ม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทส.เข้าร่วมงานฯ

สบอ.1ปราจีนบุรี วันที่ 20 ต.ค. 59 เวลา 11.00 น. นายธนโรจน์ โพธิสาโร
ผอ.สบอ.1, ผอ.สปร., ผอ.สสป, หน.กลุ่มงานวิชาการ
และผอ.ส่วนประสานความร่วมมือฯ
ได้ร่วมทำการส่งมอบโรงเรือนเพาะเห็ด และก้อนเชื้อเห็ด(นางฟ้าภูฐาน)
ให้แก่นางสีนวล สักสง ณ บ้านเลขที่ 121 หมู่ที่ 6 ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 9.00 น. สบอ.1 (ปจ.) ได้จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ วัดหัวเขา ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี โดยมีเจ้าอาวาสและพระภิกษุสงฆ์ ผอ.สบอ.1 ผอ.ส่วน/หน.กลุ่ม ข้าราชการ พนักงาน ของ สบอ.1 (ปจ.) ร่วม บำรุงรักษาต้นไม้และปลูกต้นไม้ จำนวน 13 ต้น พร้อมทำบุญถวายภัตตาหารเพล/ สังฆทานและจตุปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 10 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สบอ.1ปราจีนบุรี ด้วยจังหวัดปราจีนบุรีได้เรียนเชิญสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1ปราจีนบุรี ในวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น. โดยมีนายธนโรจน์ โพธิสาโร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่ม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (๗ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ช่วงที่ ๒ พิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร ( ๗ วัน ) ณ.วัดสง่างาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 07.45 น.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) จัดประชุม morning brif มีผอ.ส่วน/กลุ่ม และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมุมสร้างสรรค

สบอ.1ปราจีนบุรี วันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 07.00น. นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนฯ หัวหน้ากลุ่มงานฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ในสังกัด ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (๗ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ร. 5 (ศาลากลางเก่า)

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 14.30 น. นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผู้อำนวยการสำนนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 เป็นประธานในการแสดงความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และลงนามถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมผู้อำนวยการส่วน หัวหน้ากลุ่ม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษฺ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) เข้าร่วม ณ บริเวณลานด้านหน้าสำนักบริหารพื้นทีอนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) และบริเวณหน้าห้องประชุม สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่13 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 น. ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม หัวหน้าหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นายประดิษฐ์ ยมานันท์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัดนครนายก

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่13 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 น. ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายทิวา วัชรกาฬ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีหลังใหม่

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เวลา 15.30 น. นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วน ทุกส่วน และข้าราชการ ในสังกัด ร่วมแสดงความยินดีกับ นายเฉลิมชัย ปาปะทา ในการ ได้รับการแต่งตั้ง ดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

<ข่าวกิจกรรมเพิ่มเติมเลือกหน้าถัดไป>

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทำโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
498/1 ถนนหน้าเมือง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000

ติดต่อสอบถาม :paro1@dnp.go.th ; dnpparo1@hotmail.com
Websites:http://www.dnp.go.th/mfcd3/index.htm
โทร.037-211-140 แฟกซ์ 037-211340,037-200-218,037-200797  เบอร์โทรหน้าห้องผอ.สำนักฯ 037-211-140 ต่อ 210
Facebook : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ หนึ่ง ปราจีนบุรี หรือกลุ่ม : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)