เกี่ยวกับหน่วยงาน
 ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH
อัตรากำลัง
พื้นที่รับผิดชอบ
แผนปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มหนังสือ
ที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อสอบถาม
หน่วยงาน สบอ.
หนังสือเวียน
กฎหมายและระเบียบ
ภาพกิจกรรม
ต้นไม้น่าสนใจ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
อีเมล์เจ้าหน้าที่
องค์ความรู้หน่วยงาน

 
 
เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
  สาขาสระบุร
ส่วนอำนวยการ
ส่วนอนุรักษ์และป้อง
กันทรัพยากรป่าไม้

ส่วนปฏิบัติการและควบคุมไฟป่า
ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ
ส่วนอุทยานแห่งชาติ
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
ส่วนจัดการต้นน้ำ
ส่วนประสานโครงการพระราชดำร
กลุ่มงานวิชาการ
กลุ่มงานกฎหมาย
ศูนย์ข้อมูลและเตือนภัยพิบัติฯ
 
 

หน่วยงานเกี่ยวข้อง
 

กรมอุทยานแห่งชาติฯ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างกรมฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมฯ
ข่าวสารภาครัฐ
หน่วยงานในสังกัด        
สารสนเทศกรมฯ
หนังสือเวียนกรม
ส่วนการเจ้าหน้าที่
dnp E-mail
การประชุมผู้บริหาร
Slip เงินเดือน
สหกรณ์กรมป่าไม้
สหกรณ์ออนไลน์
กรมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรฯ
หนังสือ/คำสั่ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ


 
 

        เริ่มเมื่อ 30/11/2553

                 

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 28 กันยายน 2559 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1 ปราจีนบุรี จัดงานเลี้ยง เกษียณอายุ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และข้าราช ลูกจ้างประจำดีเด่น ข้าราชการไปช่วยปฏิบัติราชการ

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันพุธที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 8.00 น. ประชุม Morning brief ณ.ห้องประชุมมุมสร้างสรรค์ สบอ.๑ โดยส่วนอุทยานแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพ

สบอ.1ปราจีนบุรี


วันที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 8.00 - 12.00 น. นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 และคณะ ร่วมงานสวนสนามเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหาร พลเอก ธีรชัย นาควานิช ผู้บัญชาการทหารบก ณ กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ค่ายจักรพงษ์ จ.ปราจีนบุร

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 15 กันยายน. 2559 เวลา 9.00 น. นายสมหมาย กิตยากุล รอง ออส. ได้เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธีโดยการเจรจา รุ่นที่ 1 โดยมีนายเฉลิมชัย ปาปะทาผอ.สบก. รก.รอง ออส. เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อม ผอ.สำนักส่วนกลาง ผอ.สบอ. และสาขา เข้าร่วมฝึกอบรม ณ ห้องประชุมรวยเพชร โรงแรมมารวย การ์เด้น กทม.

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันพุธที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 8.00 น. ประชุม Morning briefณ.ห้องประชุมมุมสร้างสรรค์ สบอ.๑ โดยส่วนจัดการต้นน้ำเป็นเจ้าภาพ

สบอ.1ปราจีนบุรี วันที่ 9 กันยายน 2559 ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายเสริมยศ สมมั่น) ได้ลงพื้นที่ประชุมการตรวจติดตามและรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี)

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 8 กันยายน 2559 นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 และ นายครรชิต ศรีนพวรรณ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เข้าเยี่ยมอาการและห้กำลังใจแก่นายคำพันธ์ คำวิชัย (ราษฎรบ้านเนินงาม อำเภอประจันตคามที่ถูกหมีตะปบ) พร้อมมอบเงินช่วยเหลือจำนวน 10,000 บาท แก่นายคำพันธ์ ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

สบอ.1ปราจีนบุรี วันที่7 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับกรมประมง แถลงข่าวเปิดตัวโครงการฟื้นฟูประชากรม้าน้ำในแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ โดยมีนายเกษมสันต์ จิณณวาโส ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานคณะกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ประจำประเทศไทย

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 5 กันยายน 2559 อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม(นายเสริมยศ สมมั่น)พร้อมคณะ ในการตรวจประเมินการจัดการอุทยานแห่งชาติสีเขียว และรับฟังการรายงานจากนายครรชิต ศรีนพวรรณ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยมีนายธนโรจน์ โพธิสาโร ผอ.สบอ.1และนายวิชัย พรลีแสงสุวรรณ์ ผอ.สอช ร่วมให้การต้อนรับ

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่5 กันยายน 2559 Freeland Foundation ร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) จัดฝึกอบรมหน่วยตอบสนองฉับพลัน "หัสดิน" รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่) เป็นวันสุดท้าย ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ในผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ รวม 5 แห่ง ผ่านการอบรมจำนวน 24คน


สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่30 สิงหาคม. 2559 เวลา 9.00 น. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชน ร่วมกันระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางในการปฏิบัติต่อไป โดยมีนายธัญญา เนติธรรมกุล ออส. เป็นประธานเปิดการประชุมฯ และนายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ ผอ.สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันจันทร์ที่29 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักหบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) ได้มีการประชุมพิจารณาความเหมาะสมของโครงการที่ขอใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ ครั้งที่4/2559 โดยมีผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 เป็นประธาน

<ข่าวกิจกรรมเพิ่มเติมเลือกหน้าถัดไป>

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทำโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
498/1 ถนนหน้าเมือง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000

ติดต่อสอบถาม :paro1@dnp.go.th ; dnpparo1@hotmail.com
Websites:http://www.dnp.go.th/mfcd3/index.htm
โทร.037-211-140 แฟกซ์ 037-211340,037-200-218,037-200797  เบอร์โทรหน้าห้องผอ.สำนักฯ 037-211-140 ต่อ 210
Facebook : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ หนึ่ง ปราจีนบุรี หรือกลุ่ม : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)