เกี่ยวกับหน่วยงาน
 ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH
อัตรากำลัง
พื้นที่รับผิดชอบ
แผนปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มหนังสือ
ที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อสอบถาม
หน่วยงาน สบอ.
หนังสือเวียน
กฎหมายและระเบียบ
ภาพกิจกรรม
ต้นไม้น่าสนใจ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
อีเมล์เจ้าหน้าที่
องค์ความรู้หน่วยงาน

 
 
เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
  สาขาสระบุร
ส่วนอำนวยการ
ส่วนอนุรักษ์และป้อง
กันทรัพยากรป่าไม้

ส่วนปฏิบัติการและควบคุมไฟป่า
ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ
ส่วนอุทยานแห่งชาติ
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
ส่วนจัดการต้นน้ำ
ส่วนประสานโครงการพระราชดำร
กลุ่มงานวิชาการ
กลุ่มงานกฎหมาย
ศูนย์ข้อมูลและเตือนภัยพิบัติฯ
 
 

หน่วยงานเกี่ยวข้อง
 

กรมอุทยานแห่งชาติฯ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างกรมฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมฯ
ข่าวสารภาครัฐ
หน่วยงานในสังกัด        
สารสนเทศกรมฯ
หนังสือเวียนกรม
ส่วนการเจ้าหน้าที่
dnp E-mail
การประชุมผู้บริหาร
Slip เงินเดือน
สหกรณ์กรมป่าไม้
สหกรณ์ออนไลน์
กรมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรฯ
หนังสือ/คำสั่ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ


 
 

        เริ่มเมื่อ 30/11/2553

                 

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 9 ธันวาคม 2558 จนท.สบอ.1 ประกอบด้วย ผอ.ส่วนอนุรักษ์ป้องกันฯ ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ส่วนอำนวยการ และจนท.จากส่วน กลุ่มต่างๆประมาณ50คนร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายอุกฤษ พึ่งโสภาผวจ.ปราจีนบุรีเป็นประธาน พร้อมหน.ส่วนราชการ อปท.นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมงาน ประมาณ 1,000 คน

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2558 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดประชุม คณะกรรมการกำกับการบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติตามอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ ครั้งที่ 2/2558 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการป่าไม้

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันพุธที่ ๒ ธันวาคม 2558 เวลา ๘.๐๐ น. ผอ.สบอ.๑ ,ผอ.ส่วน/กลุ่ม และข้าราชการ พนักงานที่เกียวข้อง
ร่วมประชุมสภากาแฟ เพื่อปรึกษาข้อราชการ ณ.ห้องประชุมมุมสร้างสรรค์ สบอ.๑(ปจ)

สบอ.1ปราจีนบุรี วันที่ 2 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผอ.สบอ.1 ผอ.ส่วนทุกส่วน หน.กลุ่มทุกกลุ่ม ข้าราชการ พนักงานในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ณ ห้องประชุม สบอ.1

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 2 ธันวาคม 2558 เวลา 16.00น. ผอ.สบอ.1 ผอ.สสป.เข้าร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันทสม.แห่งชาติ โดยทสจ.สระแก้ว ณ พื้นที่จัดนิทรรศการเสมือนจริงโครงการตามพระราชปณิธาน ในงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว

สบอ.1ปราจีนบุรี วันที่ 1 ธันวาคม 2558 เวลา 9.30น. นายธัญญา เนติธรรมกุล รอง ออส. รักษาราชการแทน ออส. เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร อส. ครั้งที่ 4/2558

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่25 พฤศจิกายน.2558 เวลา 13:30 น. ส่วนอำนวยการได้เชิญ ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน หน่วยงานภาคสนาม และเจ้าหน้าที่ของแต่ละส่วน เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ ทำความเข้าใจชี้แจง เพื่อหาขอสรุปการปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ณ ห้องประชุม สบอ.1(ปจ)

สบอ.1ปราจีนบุรี วันที่25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.00 น ผอ.สบอ.1 ผอ.ส่วน/กลุ่ม หน.ฝ่ายการเงิน , หน.ฝ่ายแผนงาน, พัสดุ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ ณ ห้องประชุมมุมสร้างสรรค์ เพื่อหารือข้อราชการและติดตามงาน

สบอ.1ปราจีนบุรี

สบอ.1 ปราจีนบุรีวันที่18 พฤศจิกายน 2558 ผอ.สบอ.1(ปจ)พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 5 ธันวามหาราช 2558 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.จันทบุรี

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่17 พฤศจิกายน.2558 เวลา 09.30 น. นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อนุรักษ


สบอ.1ปราจีนบุรี

วันพุธที่ ๑๑ พ.ย.2558 เวลา ๘.๐๐ น. ผอ.สบอ.๑ ,ผอ.ส่วน/กลุ่ม และ ข้าราชการ.ที่เกี่ยวข้องประชุมสภากาแฟ ณ.ห้องประชุมใหญ่ สบอ.๑

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น. นายธัญญา เนติธรรมกุล รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธาน ในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปี 2558

<ข่าวกิจกรรมเพิ่มเติมเลือกหน้า ถัดไป>

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทำโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
498/1 ถนนหน้าเมือง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000

ติดต่อสอบถาม :paro1@dnp.go.th ; dnpparo1@hotmail.com
Websites:http://www.dnp.go.th/mfcd3/index.htm
โทร.037-211-140 แฟกซ์ 037-211340,037-200-218,037-200797  เบอร์โทรหน้าห้องผอ.สำนักฯ 037-211-140 ต่อ 210
Facebook : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ หนึ่ง ปราจีนบุรี หรือกลุ่ม : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)