เกี่ยวกับหน่วยงาน
 ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH
อัตรากำลัง
พื้นที่รับผิดชอบ
แผนปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มหนังสือ
ที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อสอบถาม
หน่วยงาน สบอ.
หนังสือเวียน
กฎหมายและระเบียบ
ภาพกิจกรรม
ต้นไม้น่าสนใจ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
อีเมล์เจ้าหน้าที่
องค์ความรู้หน่วยงาน

 
 
เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
  สาขาสระบุร
ส่วนอำนวยการ
ส่วนอนุรักษ์และป้อง
กันทรัพยากรป่าไม้

ส่วนปฏิบัติการและควบคุมไฟป่า
ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ
ส่วนอุทยานแห่งชาติ
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
ส่วนจัดการต้นน้ำ
ส่วนประสานโครงการพระราชดำร
กลุ่มงานวิชาการ
กลุ่มงานกฎหมาย
ศูนย์ข้อมูลและเตือนภัยพิบัติฯ
 
 

หน่วยงานเกี่ยวข้อง
 

กรมอุทยานแห่งชาติฯ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างกรมฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมฯ
ข่าวสารภาครัฐ
หน่วยงานในสังกัด        
สารสนเทศกรมฯ
หนังสือเวียนกรม
ส่วนการเจ้าหน้าที่
dnp E-mail
การประชุมผู้บริหาร
Slip เงินเดือน
สหกรณ์กรมป่าไม้
สหกรณ์ออนไลน์
กรมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรฯ
หนังสือ/คำสั่ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ


 
 

        เริ่มเมื่อ 30/11/2553

                 

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา10.00 น. ผอ.สบอ.1 (นายธนโรจน์ โพธิสาโร) พร้อมด้วย ผอ.สสป.สบอ.1(ปราจีนบุรี) เดินทางไปเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม "ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 24-26 มิย.2559 ณ สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่านครนายก ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 11.40 น. ผอ. สบอ.1 ผอ.สอป. ผอ.สฟฟ. ผอ.สปร. ผอ.สสป. หน.อช.และผช.อช.ปางสีดา พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยม ฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าห้วยชัน ท้องที่ ต.ช่องกุม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ให้โอวาท และมอบข้าวสารอาหารแห้งเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกคน นางสาวธนาภรณ์ เนติ รายงาน

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 23 มิถุนายน.2559 เวลา 10.00 น. ผอ.สบอ.1 (นายธนโรจน์ โพธิสาโร) ผอ.สพร. ผอ.สสป. ผอ.สฟป. ผอ.สปป. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สบอ.1(ปราจีนบุรี) ต้อนรับท่านพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ ในการเดินทางมาตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ อ่างเก็บน้ำพระปรง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

สบอ.1ปราจีนบุรี วันที่ 22 มิถุนายน 2559 หน.อช.ปางสีดา พร้อมด้วย ผช.คมสันฯ ผช.ว่าที่ร้อยโท วรเดชฯ และเจ้าหน้าที่ อช.ปางสีดา ให้การต้อนรับนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ ภายใต้การอำนวยการของ ผอ.สบอ.1 และร่วมให้การต้อนรับของ หน.ส่วนราชการ สังกัด สบอ.1 และอื่นๆ หน.หน่วยงานในพื้นที่ รวมทั้ง ผวจ.ปราจีนบุรี และ ผวจ.สระแก้ว ทหาร ตำรวจ

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่21 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 - 19.00 น. ผอ.สบอ.1 (นายธนโรจน์ โพธิสาโร) ผอ.สพร. สบอ.1(ปราจีนบุรี), ผอ.สสป.สบอ.1(ปราจีนบุรี) ติดตามการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ ท่านพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จ.ปราจีนบุรีและจ.สระแก้ว โดยท่านองคมนตรี ระหว่างวันที่ 22-23 มิย.2559 ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติปางสีดาที่ 1 (ห้วยโสมง)

สบอ.1ปราจีนบุรี วันอังคารที่21 มิ.ย.2559 เวลา8.00 น. ผอ.สบอ.1 ผอ.ส่วน/กลุ่ม และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม morning briefณ.ห้องประชุมมุมสร้างสรรค์ สบอ.1

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ครั้งที่ 2/2559

สบอ.1ปราจีนบุรี วันที่14 มิถุนายน 2559 เวลา 11.00 น. ผอ.สบอ1. ประชุมคณะทำงาน เตรียมการต้อนรับ ท่านองคมนตรี(นายพลากร สุวรรณรัฐ) ที่มีกำหนดการตรวจติดตามงานโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเปิดหน่วยพิทักษ์อุทยานปางสีดา ที่ ปด.1ในวันที่ 22-23 มิถุนายน 2559

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่14 มิถุนายน 2559 เวลา 08.00 น.ผอ.สบอ.1 ผอ.ส่วน/กลุ่ม ร่วมประชุมสภากาแฟ ณ มุมสร้างสรรค์ โดยมีส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหาร เครื่องดื่ม
นายปรีชา ภู่ระหงษ์ ผอ.สสป.สบอ.1 ผู้รายงาน

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น. พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2559


สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่10 มิถุนายน 2559 เวลา 8.30 น. ผอ.สบอ.1 ผอ.สปร เดินทางต้อนรับ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชในการเข้าร่วมงานโดยพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัดและคณะเดินทางมอบทุนการศึกษาประจำปี 2559 ในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัด ณโรงเรียนสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

สบอ.1ปราจีนบุรี

 

วันที่ 9 มิถุนายน. 2559 เวลา11.00 น ผอ.สบอ.1 ปราจีนบุรี และผอ.ส่วนทุกส่วนพร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานในสังกัดเข้าร่วมพิธีโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 7รอบ 12ส.ค 59 โดยจ.ปราจีนบุรีและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ศาลากลาง(ใหม่)จังหวัดปราจีนบุรี

<ข่าวกิจกรรมเพิ่มเติมเลือกหน้าถัดไป>

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทำโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
498/1 ถนนหน้าเมือง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000

ติดต่อสอบถาม :paro1@dnp.go.th ; dnpparo1@hotmail.com
Websites:http://www.dnp.go.th/mfcd3/index.htm
โทร.037-211-140 แฟกซ์ 037-211340,037-200-218,037-200797  เบอร์โทรหน้าห้องผอ.สำนักฯ 037-211-140 ต่อ 210
Facebook : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ หนึ่ง ปราจีนบุรี หรือกลุ่ม : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)