เกี่ยวกับหน่วยงาน
 ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH
อัตรากำลัง
พื้นที่รับผิดชอบ
แผนปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มหนังสือ
ที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อสอบถาม
หน่วยงาน สบอ.
หนังสือเวียน
กฎหมายและระเบียบ
ภาพกิจกรรม
ต้นไม้น่าสนใจ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
อีเมล์เจ้าหน้าที่
องค์ความรู้หน่วยงาน

 
 
เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
  สาขาสระบุร
ส่วนอำนวยการ
ส่วนอนุรักษ์และป้อง
กันทรัพยากรป่าไม้

ส่วนปฏิบัติการและควบคุมไฟป่า
ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ
ส่วนอุทยานแห่งชาติ
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
ส่วนจัดการต้นน้ำ
ส่วนประสานโครงการพระราชดำร
กลุ่มงานวิชาการ
กลุ่มงานกฎหมาย
ศูนย์ข้อมูลและเตือนภัยพิบัติฯ
 
 

หน่วยงานเกี่ยวข้อง
 

กรมอุทยานแห่งชาติฯ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างกรมฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมฯ
ข่าวสารภาครัฐ
หน่วยงานในสังกัด        
สารสนเทศกรมฯ
หนังสือเวียนกรม
ส่วนการเจ้าหน้าที่
dnp E-mail
การประชุมผู้บริหาร
Slip เงินเดือน
สหกรณ์กรมป่าไม้
สหกรณ์ออนไลน์
กรมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรฯ
หนังสือ/คำสั่ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ


 
 

        เริ่มเมื่อ 30/11/2553

                 

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 9 มิถุนายน. 2559 เวลา 07.30 น ผอ.สบอ.1 ปราจีนบุรี ผอ.สฟป ผอ.สสปพร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 7รอบ 12ส.ค 59 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 จ.ปราจีนบุรี

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่8 มิถุนายน 2559 เวลา 8.30 น.ผอ.สบอ. 1 พร้อมด้วยผอ. สปป. หน.อชทับลาน หน.อชปางสีดา หน.อชตาพระยาหน.หน่วยพิทักษ์ป่าทั้ง 3 พท. ตรวจเยี่ยม ชมห้อง smart patrol centerพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปจนท. การดำเนินงานโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวบรวมข้อมูลเพื่อเป็นฐานวางแผนในการปฏิบัติงานเชิงรุก และเวลา 9.00 น. ผอ.สบอ.1เป็นประธานประชุม

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่7 มิถุนายน. 2559 เวลา 14.00 น. ผอ.สบอ.1 (นายธนโรจน์ โพธิสาโร) ได้เดินทางไปเป็นประธานมอบถังบรรจุน้ำมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด โดยประธานมูลนิธิป่ารอยต่อ 5 จังหวัดร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติพ.ศ. 2559 "ประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้คืนถิ่น" ณ ณ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ฯป่าเขาฉกรรจ์-โนนสาวเอ้ฯ(2) อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 7 มิถุนายน. 2559 เวลา 9.30 น. ผอ.สบอ.1 (นายธนโรจน์ โพธิสาโร) ได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเจ้าหน้าที่สายตรวจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันรักษาป่า ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน. 2559 ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่) ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารงานกลาง นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผอ. สบอ. 1 พร้อมด้วย ผอ. สอช. และ หน.อช.เขาใหญ่ ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำการเตรียมการต้อนรับ รมว.ทส.ซึ่งมีกำหนดเดินทางมาเปิดสถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่) ปลายเดือนมิถุนายนนี้

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 5 มิถุนายน 2559 นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผอ.สบอ.1 นายวิชัย พรลีแสงสุวรรณ์ ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ นายสมพงษ์ กรทอง ผอ.ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากร และนายปรีชา ภู่ระหงษ์ ผอ.ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สบอ.1(ปราจีนบุรี) ร่วมประชุมและมอบแนวทางการปฏิบัติงานมาตรการป้องกันปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรป่าไม้ และตัวชี้วัดสำหรับหัวหน้าหน่วยพิทักษ์ ฯของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่3 มิถุนายน.2559 เวลา 09.30 -12.00 น. นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายเฉลิมชัย ปาปะทา รกท. รองออส. นายธนโรจน์ โพธิสาโร ceo มรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ผอ.สอช.สบอ.1 และจนท.ผู้เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเตรียมการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ณ ห้องประชุมชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สบอ.1ปราจีนบุรี วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา 08.00 น. ผอ.สบอ.1 ผอ.ส่วน/กลุ่ม ประชุมสภากาแฟ ณ.ห้องมุมสร้างสรรค์ สบอ.1 ปราจีนบุรี

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่1 มิถุนายน. 2559 เวลา 9.00 น. ผอ.สบอ.1 (นายธนโรจน์ โพธิสาโร) เข้าร่วม "เสวนาบูรณาการ สานพลังเครือข่ายประชารัฐ ด้านทุจริตคอร์รัปชั่น" โดยมีท่านอุกริช พึ่งโสภา ผจว.ปราจีนบุรี กล่าวต้อนรับ ท่านณรงค์ รัฐอมฤต (กรรมการ ป.ป.ช.) ประธานในพิธี

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่31 พ.ค. 2559 เวลา 9.00 น. ผอ.สบอ.1(ปราจีนบุรี) ทุกส่วน หน.กลุ่มงานทุกกลุ่ม เจ้าหน้าที่ พนักงาน สบอ.1(ปราจีนบุรี) ร่วมงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2559 "ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ในใจคน" ณ บริเวณทีสารณประโยชน์ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหลวง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี


สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 30 พ.ค.59 ท่านอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเอช เอ เสลด กรมอส. โดยผอ.สบอ.1 (นายธนโรจน์ โพธิสาโร) และคกก. เข้าร่วมประชุมฯ

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่27 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.00 น. ผอ.สบอ.1 (นายธนโรจน์ โพธิสาโร) ผอ.สสป.สบอ.1 และจนท.สบอ.1 มอบของเครื่องใช้ที่จำเป็น, ยารักษาโรค แก่จนท.อช.เขาใหญ่ ที่ปฏิบัติงาน ณ จุดสกัดเขาเขียว และจุดสกัดน้ำตกเหวนรก เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน

<ข่าวกิจกรรมเพิ่มเติมเลือกหน้าถัดไป>

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทำโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
498/1 ถนนหน้าเมือง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000

ติดต่อสอบถาม :paro1@dnp.go.th ; dnpparo1@hotmail.com
Websites:http://www.dnp.go.th/mfcd3/index.htm
โทร.037-211-140 แฟกซ์ 037-211340,037-200-218,037-200797  เบอร์โทรหน้าห้องผอ.สำนักฯ 037-211-140 ต่อ 210
Facebook : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ หนึ่ง ปราจีนบุรี หรือกลุ่ม : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)