เกี่ยวกับหน่วยงาน
 ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH
อัตรากำลัง
พื้นที่รับผิดชอบ
แผนปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มหนังสือ
ที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อสอบถาม
หน่วยงาน สบอ.
หนังสือเวียน
กฎหมายและระเบียบ
ภาพกิจกรรม
ต้นไม้น่าสนใจ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
อีเมล์เจ้าหน้าที่
องค์ความรู้หน่วยงาน

 
 
เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
  สาขาสระบุร
ส่วนอำนวยการ
ส่วนอนุรักษ์และป้อง
กันทรัพยากรป่าไม้

ส่วนปฏิบัติการและควบคุมไฟป่า
ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ
ส่วนอุทยานแห่งชาติ
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
ส่วนจัดการต้นน้ำ
ส่วนประสานโครงการพระราชดำร
กลุ่มงานวิชาการ
กลุ่มงานกฎหมาย
ศูนย์ข้อมูลและเตือนภัยพิบัติฯ
 
 

หน่วยงานเกี่ยวข้อง
 

กรมอุทยานแห่งชาติฯ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างกรมฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมฯ
ข่าวสารภาครัฐ
หน่วยงานในสังกัด        
สารสนเทศกรมฯ
หนังสือเวียนกรม
ส่วนการเจ้าหน้าที่
dnp E-mail
การประชุมผู้บริหาร
Slip เงินเดือน
สหกรณ์กรมป่าไม้
สหกรณ์ออนไลน์
กรมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรฯ
หนังสือ/คำสั่ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ


 
 

        เริ่มเมื่อ 30/11/2553

                 

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 30 มกราคม 2560 เวลา10.00 น สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1(ปราจีนบุรี)ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1(ปราจีนบุรี) โดยมีนายวิรัช จตุพนาพร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1(ปราจีนบุรี) เป็นประธานในการประชุม

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่5 มกราคม 2560 นายวิรัช จตุพนาพร ผู้อำนวยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 ได้ตรวจเยี่ยมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่รอยต่อ 5 จังหวัด ป่าเขาฉกรรจ์ - โนนสาวเอ้ 3 ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว พร้อมทั้งให้คำแนะนำการทำงานในเรื่องของการบริหารโครงการ งานเพาะชำ และงานพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับราษฎรในพื้รที่ป่ารอยต่อ

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 5 มกราคม. 2560 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) จัดประชุมประจำเดือน ผอ.สบอ.1(สาขาสระบุรี) ผอ.ส่วนทุกส่วน หน.กลุ่มทุกกลุ่ม หน.หน่วยงานภาคสนามทุกหน่วย หน.หน่วยงานส่วนกลาง หน.ฝ่ายฯ ครั้งที่ 1/2560 โดยมีนายวิรัช จตุพนาพร ผู้อำนวยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 เป็นประธานในที่ประชุม

สบอ.1ปราจีนบุรี วันที่ 3 มกราคม 2560 นายวิรัช จตุพนาพร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) เข้าตรวจเยี่ยม และให้คำแนะนำแนวทางในการทำงาน โดยมีนายประวัติศาสตร์ จันทร์เทพ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลานให้การต้อนรับ

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 22 ธันวาคม 2559 ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สบอ.1ปราจีนบุรี จัดการเสวนาเครือข่ายแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมี นายพัฒนพงษ์ สุขสมอรรถ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า เป็นประธานในพิธี ณ อุทยานฯ ตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

สบอ.1ปราจีนบุรี วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารงานกลาง จัดฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรค่ายเยาวชนพิทักษ์มรดกโลกรุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2560 เป็นวันแรก (จัดอบรม 14-18 ธ.ค. 59) โดยได้รับเกียรติจากนายธนโรจน์ โพธิสาโร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายธนโรจน์โพธิสาโร ผอ. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 เป็นประธาน พิธีเปิด การฝึกอบรม หลักสูตร การใช้และการดูแลฐานข้อมูล การลาดตระเวน ระหว่างวันที่ 9 - 13 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่) จ.นครนายก โดยมีผอ.สสป. สบอ.1 และหน.อช.เขาใหญ่ ได้ให้เกียรติมาร่วมในพิธีดังกล่าว

สบอ.1ปราจีนบุรี วันที่7 ธันวาคม. 2559 ผอ.สบอ.1 ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ ร่วมประชุมผู้บริหารงานด้านความมั่นคงพี้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 ณ ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีแม่ทัพภาค2 เป็นประธาน

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559 ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารงานกลางจัดฝึกอบรมหลักสูตรรุกขวิทยาป่าไม้รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่) เป็นวันแรก (จัดอบรม 6-10 ธ.ค. 59) โดยนายธนโรจน์ โพธิสาโร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่5 ธันวาคม 2559 (เวลา 06.30 น.) ผอ.สบอ.1 ผอ.ส่วนฟื้นฟูฯ หน.โครงการห้วยโสมงฯ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ส่วนฟื้นฟูฯ ร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้า อบจ.ปราจีนบุรี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี


สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 2 ธ.ค. 59 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมมุมสร้างสรรค์ สบอ. 1 (ปราจีนบุรี) มีการประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการของอุทยานแห่งชาติในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 โดยมีนายธนโรจน์ โพธิสาโร ผอ.สบอ.1 เป็นประธาน

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ผอ.สบอ.1(ปราจีนบุรี) พร้อม ผอ.ส่วนต่างๆ และหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ให้การต้อนรับนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รองออส.และคณะ ในโอกาสมาราชการที่จังหวัดนครนายกเพื่อเฝ้ารับเสด็จ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสวนผลไม้ภาคใต้ และสวนพฤกษพรรณเทพรัตน์ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

<ข่าวกิจกรรมเพิ่มเติมเลือกหน้าถัดไป>

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทำโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
498/1 ถนนหน้าเมือง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000

ติดต่อสอบถาม :paro1@dnp.go.th ; dnpparo1@hotmail.com
Websites:http://www.dnp.go.th/mfcd3/index.htm
โทร.037-211-140 แฟกซ์ 037-211340,037-200-218,037-200797  เบอร์โทรหน้าห้องผอ.สำนักฯ 037-211-140 ต่อ 210
Facebook : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ หนึ่ง ปราจีนบุรี หรือกลุ่ม : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)