เกี่ยวกับหน่วยงาน
 ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH
อัตรากำลัง
พื้นที่รับผิดชอบ
แผนปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มหนังสือ
ที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อสอบถาม
หน่วยงาน สบอ.
หนังสือเวียน
กฎหมายและระเบียบ
ภาพกิจกรรม
ต้นไม้น่าสนใจ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
อีเมล์เจ้าหน้าที่
องค์ความรู้หน่วยงาน

 
 
เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
  สาขาสระบุร
ส่วนอำนวยการ
ส่วนอนุรักษ์และป้อง
กันทรัพยากรป่าไม้

ส่วนปฏิบัติการและควบคุมไฟป่า
ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ
ส่วนอุทยานแห่งชาติ
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
ส่วนจัดการต้นน้ำ
ส่วนประสานโครงการพระราชดำร
กลุ่มงานวิชาการ
กลุ่มงานกฎหมาย
ศูนย์ข้อมูลและเตือนภัยพิบัติฯ
 
 

หน่วยงานเกี่ยวข้อง
 

กรมอุทยานแห่งชาติฯ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างกรมฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมฯ
ข่าวสารภาครัฐ
หน่วยงานในสังกัด        
สารสนเทศกรมฯ
หนังสือเวียนกรม
ส่วนการเจ้าหน้าที่
dnp E-mail
การประชุมผู้บริหาร
Slip เงินเดือน
สหกรณ์กรมป่าไม้
สหกรณ์ออนไลน์
กรมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรฯ
หนังสือ/คำสั่ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ


 
 

        เริ่มเมื่อ 30/11/2553

                 

สบอ.1ปราจีนบุรี


วันที่ 14 กรกฎาคม. 2559 เวลา 08.30 น. นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผอ.สบอ.1 ปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการราษฎรอาสาพิทักษ์ป่ารอยต่อ หลักสูตร ค่ายเยาวชนอนุรักษ์พิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าตามแนวพระราชดำริ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จ.ฉะเชิงเทรา

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 13 กรกฎาคม 2559เวลา 08.00 ผอ.สบอ.1 ผอ.ส่วน/กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมสภากาแฟ (Morning Brief) ณ มุมสร้างสรรค์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 10 กรกฎาคม 2559 เวลาประมาณ 07.00 นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผอ.สบอ.1ปราจีนบุรี ผอ.สปร. หน.สมเจตน์ฯ ตรวจสอบพื้นที่เพื่อดำเนินการปลูกต้นไม้ในพื้นที่โครงการพระราชทานความช่วยเหลือ. สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ กัมพูชา. เนื้อที่ประมาณ500ไร่

สบอ.1ปราจีนบุรี วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผอ.สบอ.๑ ประสานการ ปฎิบัติกับชุดพญาเสือ ซึ่งนำโดยนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เจ้าหน้าที่ทหารกองกำลังรักษาความสงบ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 102 รักษาพระองค์ เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.1 กองบังคับการตำรวจสันติบาล1 (กก.1 บก.ส.1) พ.ต.ท. ชนชล หาญชนะ รอง ผกก. สส.สภ.เมืองนครนายก รตอ. วีรศักดิ์ บาลโสง รอง สวป. พ.ต.อ. สีห์ศักดิ์ สร้อยศรี รองผบก. ภ.จว. นครนายก และนายแผน กำพุด รองนายก อบต. สาลิกา เข้าตรวจสอบพื้นที่ตามแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันเสาร์ที่2 กรกฎาคม 2559เวลา 09.30น. นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1เป็นประธานเปิดโครงการฝายประชารัฐเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ในพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันศุกร์ที่1 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.30 น. ผอ.สบอ.1 ผอ.ส่วนทุกส่วน และหัวหน้ากลุ่มงานทุกท่าน ร่วมแสดงความยินดีและปฐมนิเทศ พนักงานราชการใหม่ จำนวน 58 คน โดยแบ่งเป็นนักวิชาการป่าไม้จำนวน 8 คน และ พนักงานพิทักษ์ป่าจำนวน 50 คน

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ผอ.สบอ.1 ผอ. ส่วนทุกส่วน และหัวหน้าอุทยานแห่งชาติในสังกัด พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เรื่องพิจารณาความเหมาะสมของโครงการที่ขอใช้จ่ายเงินรายเพื่อบำรุงอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมมุมสร้างสรรค์

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ผอ.สบอ.1 ผอ.สอช พร้อมทั้ง หน.อช.ขญ. หน.อช.ทล. หน.อช.ปด. หน.อช.ปด หน.อช. ตาพระยาและหน.อช. น้ำตกสามหลั่น พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และ Mr.Tim Redford. ผู้อำนวยการโครงการอยู่รอดร่วมกัน มูลนิธิฟรีแลนด์ เข้าร่วมประชุมหารือ เรื่อง การฝึกอบรมหน่วยตอบสนองฉับพลัน ณ มุมสร้างสรรค์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 08.00 น. ผอ.สบอ.1 ผอ.ส่วน/กลุ่ม ร่วมประชุมสภากาแฟ Morning Brief ณ.มุมสร้างสรรค์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 28 มิถุนายน.2559 เวลา 09.30น. นายอุกริช พึ่งโสภา ผวจ.ปราจีนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฝายประชารัฐเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559


สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 17.30 น. นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผอ.สบอ.1(ปราจีนบุรี) พร้อมด้วย ผอ.สสป. จนท.อช.เขาใหญ่ และนายสัตว์แพทย์ภัทรพล มณีอ่อน และฝ่ายปกครอง นำโดยนายอำเภอปากพลี นายณัฐพงศ์ สิริบุญ จนท.อส จาก อ.เมือง และ อ.ปากพลี จนท. กอรมน. จ.นครนายก ร่วมอำนวยการจัดการภายหลังดักจับ หมีควาย ที่ทำร้าย จนท.ตำรวจ และ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบาดเจ็บ

สบอ.1ปราจีนบุรี

สบอ.1 (ปราจีนบุรี) เยี่ยมให้กำลังใจ จนท.ตำวจ ที่ถูกหมีทำร้าย วันที่ 27 มิ.ย.59 นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) พร้อมด้วย ผอ.สสป นายปรีชา ภู่ระหงษ์ นายสัตว์แพทย์ภัทรพล มณีอ่อน นายอำเภอปากพลี นายณัฐพงศ์ สิริบุญ พ.ต.ท.จำรอง สงแพง รอง ผกก.(ป) สภ.ปากพลี จ.นครนายก

<ข่าวกิจกรรมเพิ่มเติมเลือกหน้าถัดไป>

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทำโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
498/1 ถนนหน้าเมือง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000

ติดต่อสอบถาม :paro1@dnp.go.th ; dnpparo1@hotmail.com
Websites:http://www.dnp.go.th/mfcd3/index.htm
โทร.037-211-140 แฟกซ์ 037-211340,037-200-218,037-200797  เบอร์โทรหน้าห้องผอ.สำนักฯ 037-211-140 ต่อ 210
Facebook : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ หนึ่ง ปราจีนบุรี หรือกลุ่ม : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)