เกี่ยวกับหน่วยงาน
 ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH
อัตรากำลัง
พื้นที่รับผิดชอบ
แผนปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มหนังสือ
ที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อสอบถาม
หน่วยงาน สบอ.
หนังสือเวียน
กฎหมายและระเบียบ
ภาพกิจกรรม
ต้นไม้น่าสนใจ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
อีเมล์เจ้าหน้าที่
องค์ความรู้หน่วยงาน

 
 
เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
  สาขาสระบุร
ส่วนอำนวยการ
ส่วนอนุรักษ์และป้อง
กันทรัพยากรป่าไม้

ส่วนปฏิบัติการและควบคุมไฟป่า
ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ
ส่วนอุทยานแห่งชาติ
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
ส่วนจัดการต้นน้ำ
ส่วนประสานโครงการพระราชดำร
กลุ่มงานวิชาการ
กลุ่มงานกฎหมาย
ศูนย์ข้อมูลและเตือนภัยพิบัติฯ
 
 

หน่วยงานเกี่ยวข้อง
 

กรมอุทยานแห่งชาติฯ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างกรมฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมฯ
ข่าวสารภาครัฐ
หน่วยงานในสังกัด        
สารสนเทศกรมฯ
หนังสือเวียนกรม
ส่วนการเจ้าหน้าที่
dnp E-mail
การประชุมผู้บริหาร
Slip เงินเดือน
สหกรณ์กรมป่าไม้
สหกรณ์ออนไลน์
กรมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรฯ
หนังสือ/คำสั่ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ


 
 

        เริ่มเมื่อ 30/11/2553

                 

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2558

สบอ.1ปราจีนบุรี

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑(ปราจีนบุรี) จัดประชุมประจำเดือน ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๙.๓๐ น. ณ.ห้องประชุม สบอ.๑

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผอ.สบอ.1และนายครรชิต ศรีนพวรรณ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างพระตำหนักทิพย์พิมาน และหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแบบบูรณาการกับกองอำนวยการร่วมถวายงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ณ กรมราชองครักษ์ สวนจิตรลดา

สบอ.1ปราจีนบุรี วันที่ 24 ตุลาคม 2558 อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ผอ.สบอ.1 นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผอ.สอช. หน.อช.เขาใหญ่ ได้ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่คณะเยาวชนค่ายสิ่งแวดล้อมธรรมชาติเขาใหญ่ ตามโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" จำนวน 241 คน โดยมี พลเอกสุรยุทธ จุลานนท์ ประธานมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่24 ตุลาคม 2558 ผอ.สบอ.1 นายธนโรจน์ โพธิสาโร พร้อมคณะกรรมการตรวจรับฯ ตรวจการก่อสร้างหน่วยพิทักษ์ป่าแบบบูรณาการกองอำนวยการร่วมถวายการรักษาความปลอดภัยฯ โป่งตาลอง ของอช.เขาใหญ่

สบอ.1ปราจีนบุรี วันที่22 ตุลาคม 2558 เวลา13.30 น. อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ครั้งที่ 1/2559 พร้อมกับประชุมหารือกำหนดมาตรการการใช้ยวดยานพาหนะ (บิ๊กไบค์) ณ ห้องประชุมศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 21 ตุลาคม 2558 09.00 น. สบอ.1 จัดงานวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2558 ณ อุทยานแห่งชาติทับลาน ป่าผางาม ต. บุพรามณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี (บริเวณบ้านผางามรีสอร์ท เก่า) โดยมีนายธนโรจน์ โพธิสาโร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 เป็นประธาน

สบอ.1ปราจีนบุรี วันที่ 16 ต.ค. 58 เวลา 10.00 น. ผอ.สบอ. 1 นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติฯ ผอ.สบอ 1 สาขาสระบุรี นายนิธิ อาจสมรรถหน.สวนพฤกษศาสตร์พุแคนางขวัญใจ น้อยนารายณ์ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ ฯพณฯ พลเอก สุรยุทธิ์ จุลานนท์ องคมนตรี

สบอ.1ปราจีนบุรี

สบอ.1 ปราจีนบุรี ภาพฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระราชทานในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปล่อยช้างและสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่15 ตุลาคม 2558 เวลา 09.30 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปล่อยช้างและสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี


สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 9 ตุลาคม 2558 11.30 น.ผอ.สบอ.1 ผอ.สบอ.1(สาขาสระบุรี) ผอ.ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ผอ.ส่วนอุทยานฯ ติดตามความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ โดยเร่งรัดการก่อสร้าง และการปรับสถานที่ ให้เป็นไปตามข้อสั่งการของท่านอธิบดี ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 8 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 น. นายนิพนธ์ โชติบาล ออส. นายวิทยา นวปราโมทย์ ผอ.สอช. และนางเตือนใจ นุชดำรงค์ ผอ.สอป. ได้ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อช.เขาใหญ่ ในการควบคุมพื้นที่น้ำตกนางรอง โดยมีนายธนโรจน์ โพธิสาโร ผอ.สบอ.1 นายวิชัย พรลีแสงสุวรรณ์ ผอ.สอช. ผอ.ส่วน/หน.กลุ่ม สบอ.1 หน.อช.เขาใหญ่ หน.อช.ทับลาน ให้การต้อนรับ

<ข่าวกิจกรรมเพิ่มเติมเลือกหน้า ถัดไป>

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทำโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
498/1 ถนนหน้าเมือง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000

ติดต่อสอบถาม :paro1@dnp.go.th ; dnpparo1@hotmail.com
Websites:http://www.dnp.go.th/mfcd3/index.htm
โทร.037-211-140 แฟกซ์ 037-211340,037-200-218,037-200797  เบอร์โทรหน้าห้องผอ.สำนักฯ 037-211-140 ต่อ 210
Facebook : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ หนึ่ง ปราจีนบุรี หรือกลุ่ม : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)