คณะกรรมการบริหาร
     โครงการฯภาคเหนือ
     โครงการฯภาคกลาง
     โครงการฯภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     โครงการฯภาคใต้
Username
Password
 


UserName

Password

   
 
 โครงการฯพระราชดำริภาคเหนือ ( ดาวน์โหลดแผนที่ คลิ๊กที่นี่ )

1 สถานีพัฒนาการเกษตรฯ บ้านห้วยหยวกป่าโซ
2 โครงการทดลองหมู่บ้านประมง
3 โครงการบ้านเล็กฯ ตามพระราชดำริดอยดำ
4 โครงการบ้านเล็กฯ ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปก
5 โครงการบ้านเล็กฯ บ้านหนองห้า
6 โครงการบ้านเล็กฯ อ.แม่สรวย
7 โครงการพระราชดำริพื้นที่ดอยยาวฯ
8 โครงการพัฒนาบ้านกอก - บ้านจูน
9 โครงการพัฒนาบ้านแม่ต๋ำ
10 โครงการพัฒนาป่าฯ ขุนแม่กวง
11 โครงการพัฒนาพื้นที่รอยต่อฯ
12 โครงการฯ สวนป่าสิริกิติ์
13 โครงการช่วยเหลือฯ บ้านขุนวิน
14 โครงการช่วยเหลือฯ บ้านทุ่งต้นงิ้ว
15 โครงการพัฒนาฯ ลุ่มน้ำปิง
16 โครงการฟาร์มฯ บ้านขุนแตะ
17 โครงการฟาร์มฯ บ้านแม่ตุงติง
18 โครงการเลี้ยงแกะฯ บ้านร่มฟ้าทอง
19 โครงการศิลปาชีพฯ ดอยยาว
20 โครงการศิลปาชีพฯ ภูขัด
21 โครงการหมู่บ้านฯ บ้านปางคอง
22 โครงการอนุรักษ์สภาพป่าฯ อ.อมก๋อย
23 โครงการห้วยจะค้าน ไม่มีข้อมูล
24 โครงการฯ บ้านซิแบร ไม่มีข้อมูล
25 โครงการฯ บ้านห้วยต้า ไม่มีข้อมูล
26 โครงการปล่อยช้างคืนสู่ป่า ไม่มีข้อมูล
27 โครงการเยาวชนเลี้ยงไก่ แม่สอย ไม่มีข้อมูล
28 โครงการ Food Bank ไม่มีข้อมูล
29 สถานีพัฒนาการเกษตรฯ ดอยแบแล
30 สถานีพัฒนาการเกษตรฯ ดอยอมพาย
31 สถานีพัฒนาการเกษตรฯ บ้านธารทอง
32 สถานีพัฒนาการเกษตรฯ บ้านปางขอน
33 สถานีพัฒนาการเกษตรฯ บ้านแปกแซม
34 สถานีพัฒนาการเกษตรฯ ภูพยัคฆ์
35 สถานีพัฒนาการเกษตรฯ ห้วยแม่เกี๋ยง
36 สถานีเกษตรฯ บ้านดอยบ่อ
37 โครงการหมู่บ้านฯ บ้านนาศิริ
38 สถานีเกษตรฯ บ้านสะจุก - สะเกี้ยง
39 สถานีเกษตรฯ บ้านเสาแดง
40 สถานีเกษตรฯ บ้านห้วยเมืองงาม
41 สถานีเกษตรฯ ม่อนล้าน
42 สถานีเกษตรฯ สบขุ่น
43 ศูนย์รวบรวมพันธุ์ไม้ อ.ชาติตระการ ไม่มีข้อมูล
44

หมู่บ้านยามชายแดนฯ บ้านแม่ส่วยอู

45 โครงการพม.พ. พื้นที่ที่ 1
46 โครงการพม.พ. พื้นที่ที่ 2
47 โครงการพม.พ. พื้นที่ที่ 3
48 โครงการพม.พ. พื้นที่ที่ 4
49 โครงการพม.พ. พื้นที่ที่ 5
50 โครงการพม.พ. พื้นที่ที่ 6
51 โครงการพม.พ. พื้นที่ที่ 7
52 โครงการพม.พ. พื้นที่ที่ 8
53 โครงการพม.พ. พื้นที่ที่ 9
54 โครงการพม.พ. พื้นที่ที่ 10

©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๗ - ส่วนโครงการพระราชดำริและความมั่นคง ( กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช )