- แก่งตะนะ    (อุบลราชธานี)
- เขาพระวิหาร     (อุบลราชธานี , ศรีสะเกษ)
- เขาใหญ่      (นครนายก , สระบุรี , นครราชสีมา , ปราจีนบุรี)
- ตาดโตน      (ชัยภูมิ)
- ตาพระยา      (สระแก้ว , บุรีรัมย์)
- มุกดาหาร      (มุกดาหาร)
- ทับลาน       (นครราชสีมา , ปราจีนบุรี)
- ไทรทอง       (ชัยภูมิ)
- ผาแต้ม       (อุบลราชธานี)
- ป่าหินงาม       (ชัยภูมิ)
- ภูลังกา      (หนองคาย)
- ภูผาเหล็ก     (สกลนคร , อุดรธานี)
- ภูกระดึง     (เลย)
- ภูเก้า - ภูพานคำ       (หนองบัวลำภู , อุดรธานี , ขอนแก่น)
- ภูจอง - นายอย      (อุบลราชธานี)
- ภูผาม่าน       (เลย , ขอนแก่น)
- ภูพาน    (สกลนคร , กาฬสินธุ์)
- ภูเรือ     (เลย)
- ภูเวียง      (ขอนแก่น)
- ภูสระดอกบัว     (อำนาจเจริญ , ยโสธร ,มุกดาหาร)
- ห้วยหวด      (สกลนคร , นครพนม , มุกดาหาร)
- นาแห้ว     (เลย)
- น้ำพอง      (ขอนแก่น , ชัยภูมิ)
- ภูแลนคา     (ชัยภูมิ)
 


                                   อัตราค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติ   รายบุคคล

Back