จำนวนผู้เข้าชม

สามารถติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานควบคุมไฟป่า ได้ทาง facebook ของส่วนควบคุมไฟป่า  

ข้อมูล HOTSPOT

 

รายงานสถานการณ์ไฟป่าประจำวัน

 

ระดับชั้นอันตรายจากไฟป่า

 

การพยากรณ์สถานการณ์ไฟป่า

 

แผนที่การประเมินพื้นที่ป่าถูกไฟไหม้

ระหว่างปี 45-54

แผนที่แสดงพื้นที่ไฟไหมซ้ำซาก

ระหว่างปี 45-54

แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า