สามารถติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานควบคุมไฟป่า ได้ทาง facebook ของส่วนควบคุมไฟป่า  
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ฝึกซ้อมระดมพลดับไฟป่าทำแนวกันไฟ ๓ แผ่นดิน (ลาว-เมียนมา-ไทย)

เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๑ ณ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ฝึกซ้อมระดมพลดับไฟป่าทำแนวกันไฟ ๓ แผ่นดิน

(ลาว-เมียนมา-ไทย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๑๕ ปี

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชโครงการสัมมนาการควบคุมไฟป่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

"แก้ไขวิกฤติไฟป่า เพื่อการพัฒนาป่าพรุที่ยั่งยืน "

ระหว่างวันที่ ๘-๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราชการประชุมคณะทำงานภายใต้รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม 5 ประเทศอนุภูมิภาคแม่โขง
เรื่องมลพิษหมอกควันข้ามแดน ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

         

ข้อมูล HOTSPOT

รายงานสถานการณ์ไฟป่าประจำวัน

ระดับชั้นอันตรายจากไฟป่า

การพยากรณ์สถานการณ์ไฟป่า

การประเมินพื้นที่ป่าที่ถูกไฟไหม้

หมายเหตุ : เนื้อหาในเว็บไซด์นี้ควรเปิดโดยโปรแกรม chrome หรือ firefox จึงจะแสดงเนื้อหาได้ครบถ้วน