สามารถติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานควบคุมไฟป่า ได้ทาง facebook ของส่วนควบคุมไฟป่า  

 

การประชุมเพื่อสรุปประเด็นปัญหาการดำเนินงาน
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 25 ก.ย. 2562

 

โครงการปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 25 ก.ย. 2562

 

ภารกิจให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 20 ก.ย. 2562

 

รมว.ทส. ตรวจสอบติดตามแผนการฟื้นฟูพื้นที่ไฟป่าพรุควนเคร็ง จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 8 ก.ย. 2562

 

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนการตรวจสอบติดตาม
แผนการฟื้นฟูพื้นที่ไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็ง วันที่ 4 ก.ย. 2562

 

ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ตามนโยบายและความห่วงใยของ รมว.ทส. วันที่ 4 ก.ย. 2562

 

โครงการสัมมนาการควบคุมไฟป่า ประจำปี 2562 ในหัวข้อ
“ก้าวย่างสำคัญสู่อนาคต ลดไฟป่าและหมอกควัน” วันที่ 30-31 ส.ค. 2562

         

ข้อมูล HOTSPOT

รายงานสถานการณ์ไฟป่าประจำวัน

ระดับชั้นอันตรายจากไฟป่า

การพยากรณ์สถานการณ์ไฟป่า

คู่มือการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 
สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า
 

หมายเหตุ : เนื้อหาในเว็บไซด์นี้ควรเปิดโดยโปรแกรม chrome หรือ firefox จึงจะแสดงเนื้อหาได้ครบถ้วน