วันที่
Hotspot

MODIS

NOAA 19
   
12 ธันวาคม 2560

01.30
10.45
13.50
   
11 ธันวาคม 2560

01.30
10.30
13.10
22.35
   
10 ธันวาคม 2560

01.35
11.00
14.05
22.30
   
9 ธันวาคม 2560

01.30
10.30
13.20
22.45
   
8 ธันวาคม 2560

01.30
11.10
13.30
22.30
   
7 ธันวาคม 2560

01.30
10.30
13.35
23.00
   
6 ธันวาคม 2560

02.00
11.20
12.50
22.15
   
5 ธันวาคม 2560

01.30
10.40
13.45
22.30
   
4 ธันวาคม 2560

01.30
11.35
13.30
22.30
   
3 ธันวาคม 2560

01.30
10.55
13.55
22.30
   
2 ธันวาคม 2560

01.30
10.30
13.15
22.30
   
1 ธันวาคม 2560

01.30
11.05
14.10
22.30