วันที่
Hotspot

MODIS

NOAA 19
   
11 ตุลาคม 2561

ไม่มีข้อมูล

   
10 ตุลาคม 2561

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

11.00
14.05
   
9 ตุลาคม 2561

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

13.20
   
8 ตุลาคม 2561

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

   
7 ตุลาคม 2561

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

13.35
   
6 ตุลาคม 2561

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

   
5 ตุลาคม 2561

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

10.40
13.45
   
4 ตุลาคม 2561

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

22.30
   
3 ตุลาคม 2561

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

10.55
13.55
   
2 ตุลาคม 2561

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

13.15
   
1 ตุลาคม 2561

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

11.05