วันที่
Hotspot

MODIS

NOAA 19
   
21 มิถุนายน 2561

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

   
20 มิถุนายน 2561

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

11.00
   
19 มิถุนายน 2561

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

13.20
   
18 มิถุนายน 2561

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

11.15
14.15
   
17 มิถุนายน 2561

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

13.35
   
16 มิถุนายน 2561

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

11.25
   
15 มิถุนายน 2561

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

10.40
13.45
   
14 มิถุนายน 2561

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

   
13 มิถุนายน 2561

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

10.55
   
12 มิถุนายน 2561

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

   
11 มิถุนายน 2561

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

11.05
   
10 มิถุนายน 2561

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

   
9 มิถุนายน 2561

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

   
8 มิถุนายน 2561

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

13.40
   
7 มิถุนายน 2561

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

   
6 มิถุนายน 2561

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

10.50
   
5 มิถุนายน 2561

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

13.10
   
4 มิถุนายน 2561

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

11.00
   
3 มิถุนายน 2561

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

13.20
   
2 มิถุนายน 2561

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

11.15
   
1 มิถุนายน 2561

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

13.35