วันที่
Hotspot

MODIS

NOAA 19
   
13 พฤศจิกายน 2561

ไม่มีข้อมูล

10.45
   
12 พฤศจิกายน 2561

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

   
11 พฤศจิกายน 2561

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

11.00
   
10 พฤศจิกายน 2561

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

13.20
   
9 พฤศจิกายน 2561

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

   
8 พฤศจิกายน 2561

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

10.30
13.35
   
7 พฤศจิกายน 2561

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

11.25
   
6 พฤศจิกายน 2561

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

10.40
13.45
   
5 พฤศจิกายน 2561

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

13.00
   
4 พฤศจิกายน 2561

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

10.55
13.55
   
3 พฤศจิกายน 2561

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

13.15
   
2 พฤศจิกายน 2561

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

11.05
14.10
   
1 พฤศจิกายน 2561

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

13.25