วันที่
Hotspot

MODIS

NOAA 19
   
23 เมษายน 2561

ไม่มีข้อมูล

10.25
13.30
   
22 เมษายน 2561

01.55
11.15
14.20,14.25
22.10
   
21 เมษายน 2561

ไม่มีข้อมูล

10.35
13.40
23.05
   
20 เมษายน 2561

02.05
11.30
12.55
22.20
   
19 เมษายน 2561

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

10.45
13.50
   
18 เมษายน 2561

02.15
11.40
13.10
22.35
   
17 เมษายน 2561

ไม่มีข้อมูล

01.35
11.00
14.05
   
16 เมษายน 2561

02.30
10.15
13.20
22.45
   
15 เมษายน 2561

01.45
11.10
14.15,14.20
22.05
   
14 เมษายน 2561

ไม่มีข้อมูล

10.30
13.35
23.00
   
13 เมษายน 2561

02.00
11.25
14.30
22.15
   
12 เมษายน 2561

ไม่มีข้อมูล

10.40
13.45
23.10
   
11 เมษายน 2561

02.10
11.35
13.05
22.30
   
10 เมษายน 2561

ไม่มีข้อมูล

01.30
10.55
14.00
   
9 เมษายน 2561

02.25
10.10,11.45
13.15
22.40
   
8 เมษายน 2561

ไม่มีข้อมูล

11.05
14.10
21.55
   
7 เมษายน 2561

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

13.30
22.55
   
6 เมษายน 2561

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

11.15
14.25
   
5 เมษายน 2561

ไม่มีข้อมูล

10.35
13.40
23.05
   
4 เมษายน 2561

02.05
11.30
12.55
22.20
   
3 เมษายน 2561

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

10.45
13.50,13.55
   
2 เมษายน 2561

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

13.10
22.30
   
1 เมษายน 2561

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

11.00
14.05