สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ขิงเขาหลวง
วันที่ 4 สิงหาคม 2559

Zingiber newmanii Theilade & Mood

Zingiberaceae

ไม้ล้มลุก สูงได้ถึง 3 ม. มีขนที่โคนกาบใบถึงก้านใบ ลิ้นกาบ เส้นกลางใบด้านล่าง ลิ้นกาบยาวประมาณ 1 ซม. ปลายจัก 2 พู ใบรูปขอบขนาน ยาว 40-50 ซม. ก้านใบยาวประมาณ 3 มม. ช่อดอกออกจากเหง้า ก้านช่อยาว 5-15 ซม. กาบดอกสีแดง ช่อดอกรูปไข่ ยาว 10-16 ซม. ใบประดับสีแดงรูปไข่กลับ ยาวประมาณ 5 ซม. ใบประดับย่อยรูปรี ยาวประมาณ 3 ซม. กลีบเลี้ยงรูปทรงกระบอก ยาวประมาณ 3.3. ซม. ดอกสีขาว รูปขอบขนาน กลีบหลังยาวประมาณ 2 ซม. กลีบข้างยาวประมาณ 1.8 ซม. กลีบปากสีม่วงมีจุดสีครีมกระจาย ยาวประมาณ 1.3 ซม. แผ่นเกสรเพศผู้ที่เป็นหมันยาวประมาณ 7 มม. อับเรณูสีครีม สันสีม่วง

พืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคใต้ที่ระนอง นครศรีธรรมราช และตรัง ขึ้นตามป่าดิบชื้น และที่โล่ง ความสูง 150-400 เมตร

ขิงเขาหลวง: กาบดอกสีแดง ช่อดอกรูปไข่ กลีบปากสีม่วง มีจุดสีครีมกระจาย (ภาพ: cultivated - John Mood)

เอกสารอ้างอิง

Theilade, I. (1999). A synopsis of the genus Zingiber (Zingiberaceae) in Thailand. Nordic Journal of Botany 19(4): 389-410.

Theilade, I. and J. Mood. (2002). New gingers from SE Asia. New Plantsman n.s. Vol. 1: 18-19.

Triboun, P., K. Larsen and P. Chantaranothai. (2014). A key to the genus Zingiber (Zingiberaceae) in Thailand with descriptions of 10 new taxa. Thai Journal of Botany 6(1): 53-77.