สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

ขิงไกรลาศ
วันที่ 4 สิงหาคม 2559

Zingiber larsenii Theilade

Zingiberaceae

ดูที่ ขิงลาร์เซนขิงลาร์เซน
วันที่ 4 สิงหาคม 2559

Zingiber larsenii Theilade

Zingiberaceae

ไม้ล้มลุก สูงได้ถึง 1 ม. โคนกาบใบมีขนที่โคนก้านใบ ลิ้นกาบยาวประมาณ 1 ซม. ปลายจัก 2 พู ใบรูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาว 25-30 ซม. แผ่นใบมักมีปื้นแดงด้านล่าง มีขนคล้ายไหมตามเส้นกลางใบและขอบใบ ก้านใบยาวประมาณ 5 มม. ช่อดอกออกจากเหง้า ก้านช่อยาว 5-15 ซม. ช่อดอกรูปไข่ ยาว 6-7 ซม. ใบประดับรูปใบหอก ยาวได้ถึง 3.2 ซม. สีแดงอมส้ม ปลายมีขน ใบประดับย่อยรูปใบหอก ยาวได้ถึง 2.7 ซม. กลีบเลี้ยงรูปทรงกระบอก ยาวประมาณ 1.8 ซม. กลีบดอกสีชมพูหรือส้มอมแดง ยาวได้ถึง 7.5 ซม. กลีบหลังรูปใบหอก ยาวประมาณ 3 ซม. กลีบข้างรูปขอบขนาน ยาวประมาณ 2 ซม. กลีบปากยาวประมาณ 2 ซม. ปลายจัก 3 พู ตื้น ๆ แผ่นเกสรเพศผู้ที่เป็นหมันรูปรีกว้าง ยาวประมาณ 8 มม.

พืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคเหนือที่เชียงใหม่ และน่าน ขึ้นตามป่าดิบเขา ความสูง 1400-1700 เมตร คำระบุชนิดตั้งตามนักพฤกษศาสตร์ชาวเดนมาร์ก อดีตบรรณาธิการร่วมหนังสือพรรณพฤกษชาติของประเทศไทย Prof. Kai Larsen (1926-2012)

ชื่ออื่น   ขิงไกรลาศ, ขิงลาร์เซน (ทั่วไป)

ขิงลาร์เซน: ใบประดับและกลีบดอกสีแดงอมส้ม ปลายกลีบปากจัก 3 พู ตื้น ๆ (ภาพ: ดอยปุย เชียงใหม่ - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Theilade, I. (1999). A synopsis of the genus Zingiber (Zingiberaceae) in Thailand. Nordic Journal of Botany 19(4): 389-410.

Theilade, I. and J. Mood. (2002). New gingers from SE Asia. New Plantsman n.s. Vol. 1: 18-19.

Triboun, P., K. Larsen and P. Chantaranothai. (2014). A key to the genus Zingiber (Zingiberaceae) in Thailand with descriptions of 10 new taxa. Thai Journal of Botany 6(1): 53-77.