สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ควนใต้
วันที่ 17 สิงหาคม 2559

Vitex longisepala King & Gamble

Lamiaceae

ไม้ต้น สูงได้ถึง 10 ม. มีขนสั้นนุ่มตามก้านใบ แผ่นใบทั้งสองด้าน และกลีบเลี้ยง ใบประกอบมี 3 ใบย่อย ก้านยาว 2-15 ซม. ใบย่อยรูปไข่ ยาว 10-30 ซม. แผ่นใบมีต่อมกระจาย ใบข้างก้านสั้นมาก ใบปลายก้านยาว 2-6 มม. ช่อดอกยาว 3-7 ซม. ก้านช่อยาว 1-2 ซม. ใบประดับย่อยรูปใบหอก ยาว 0.6-1 ซม. ร่วงช้า ก้านดอกยาว 1-2 มม. หลอดกลีบเลี้ยงยาวประมาณ 3 มม. กลีบรูปใบหอก ยาว 3-6 มม. ติดทน ดอกสีเหลือง หลอดกลีบดอกยาว 5-8 มม. กลีบบน 4 กลีบ รูปสามเหลี่ยม ยาว 3-6 มม. กลีบล่างยาว 2-7 มม. เกสรเพศผู้ยาว 0.6-1 ซม. ยื่นพ้นหลอดกลีบดอก รังไข่มีต่อมสีเหลืองหนาแน่น ก้านเกสรเพศเมียยาวประมาณ 1 ซม. ผลกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8-1.5 ซม. ส่วนมากมี 4 เมล็ด (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ตีนนก, สกุล)

พบที่คาบสมุทรมลายู และภาคใต้ตอนล่างของไทยที่ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ขึ้นริมลำธารหรือที่ลาดชันในป่าดิบชื้น ความสูง 100-700 เมตร

ควนใต้: ช่อดอกแบบช่อกระจุกแยกแขนงสั้น ๆ กลีบเลี้ยงรูปใบหอก ติดทน ดอกสีเหลือง เกสรเพศผู้ยื่นพ้นหลอดกลีบดอก (ภาพ: บันนังสตา ยะลา - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Chantaranothai, P. (2011). A revision of the genus Vitex (Lamiaceae) in Thailand. Tropical Natural History 11(2): 98.

Kochummen, K.M. (1978). Verbenaceae. Tree Flora of Malaya. Vol. 3: 311.