สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ถั่วเขียว  สกุล
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

Vigna Savi

Fabaceae

ไม้เถา หูใบติดทนหรือร่วงเร็ว ใบประกอบมี 3 ใบย่อย เรียงเวียน มีหูใบย่อย ใบคู่ข้างขนาดเล็กกว่าใบปลายเล็กน้อย ช่อดอกแบบช่อกระจะ ออกตามซอกใบ ใบประดับร่วงเร็ว กลีบเลี้ยงรูปถ้วย ปลายแยก 4-5 แฉก ขนาดเล็ก ปลายแหลม ดอกรูปดอกถั่ว โคนคอดเป็นก้านกลีบสั้น ๆ โคนมีรยางค์เป็นติ่ง 1-2 อัน กลีบกลางส่วนมากรูปไต ปลายเว้า กลีบปีกส่วนมากรูปไข่กลับ กลีบคู่ล่างรูปคล้ายเคียวหุ้มเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมีย เกสรเพศผู้ มี 10 อัน เชื่อมติดกันเป็นสองกลุ่ม กลุ่มหนึ่งมี 9 อัน อีกกลุ่มหนึ่งมี 1 อัน รังไข่ไร้ก้าน ก้านเกสรเพศเมียปลายหนา มีขน ยอดเกสรเบี้ยว ฝักแห้งแตกสองแนว

สกุล Vigna อยู่ภายใต้วงศ์ย่อย Faboideae เผ่า Phaseoleae หลายชนิดย้ายมาจากสกุล Phaseolus และ Dolichos มี 100-150 ชนิด พบในเขตร้อน ในไทยมีพืชพื้นเมือง 13-15 ชนิด เป็นพืชต่างถิ่นที่เป็นพืชเศรษฐกิจหลายชนิด เช่น ถั่วเขียว V. radiata (L.) R. Wilczek ถั่วอะซูกิ V. angularis (Willd.) Ohwi & H. Ohashi และถั่วฝักยาว V. unguiculata (L.) Walp. subsp. sesquipedalis (L.) Verdc. เป็นต้น ชื่อสกุลตั้งตามนักพฤกษศาสตร์ชาวอิตาลี Domenico Vigna (1577-1647)

Vigna spp.: ใบประกอบมี 3 ใบย่อย มีหูใบย่อย ดอกรูปดอกถั่ว กลีบคู่ล่างรูปคล้ายเคียวหุ้มเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมีย ฝักแห้งแตกสองแนว (ภาพบนซ้าย: ถั่วอะซูกิ; ภาพบนขวา: ถั่วฝักยาว; ภาพล่าง: ถั่วเขียว; cultivated - รัมภ์รดา มีบุญญา)

เอกสารอ้างอิง

Thuân, N.V. (1979). Leguminosae-Phaseoleae. Flore du Cambodge, Laos et du Vietnam. 17: 175-199.

Wu, D. and M. Thulin. (2010). Fabaceae (Vigna) In Flora of China Vol. 10: 255-259.