สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   แววมยุรา
วันที่ 3 กรกฎาคม 2560

Torenia violacea (Azaola ex Blanco) Pennell

Linderniaceae

ไม้ล้มลุก สูง 10-40 ซม. มีขนสั้นนุ่มตามเหลี่ยมของลำต้น แผ่นใบด้านบน เส้นแขนงใบด้านล่าง ก้านใบ ก้านดอก และสันกลีบเลี้ยง ใบรูปไข่ ยาว 1.5-4 ซม. ปลายแหลม โคนรูปลิ่มถึงกลม ก้านใบยาว 0.5-2 ซม. ดอกออกเดี่ยว ๆ ตามซอกใบหรือคล้ายช่อซี่ร่ม 2-4 ดอก ที่ปลายกิ่ง ก้านดอกยาว 1-2 ซม. ใบประดับรูปเส้นด้าย ยาว 1-3 มม. กลีบเลี้ยงยาว 1-1.2 ซม. ขยายเล็กน้อยในผล มี 5 สันเป็นครีบถึงบนก้านดอก ครีบกว้าง 1-2 มม. ดอกสีขาวอมม่วง ด้านในสีอ่อนเกือบขาว มีปื้นสีเหลือง ขอบกลีบล่างมีสีเข้ม ยาว 2-2.5 ซม. กลีบบนรูปกลม กว้างประมาณ 6 มม. ยาวประมาณ 4 มม. กลีบล่างขนาดเล็กกว่ากลีบบน เกสรเพศผู้คู่ล่างไม่มีเดือยที่โคน ผลแห้งแตก ยาว 0.8-1 ซม.

พบที่อินเดีย จีนตอนใต้ ภูมิภาคอินโดจีนและมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และนิวกินี ในไทยพบทุกภาค ขึ้นตามที่โล่งที่ชื้นแฉะ ชายป่า บนก้อนหินริมลำธาร ความสูงถึงประมาณ 1300 เมตร

ชื่อพ้อง  Mimulus violaceus Azaola ex Blanco

ชื่ออื่น   แววมยุรา (ภาคกลาง); หญ้าน้ำหมึก, หญ้าหิ่งน้อย (ภาคเหนือ)

แววมยุรา: ใบเรียงตรงข้าม ช่อดอกคล้ายช่อซี่ร่ม หลอดกลีบเลี้ยงมี 5 สันเป็นครีบถึงบนก้านดอก (ภาพซ้าย: ห้วยขาแข้ง อุทัยธานี - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Staples, G.W. and D.R. Herbst. (2005). A tropical garden flora. Bishop Museum Press, Honolulu, Hawai`i.

Yamazaki, T. (1990). Scrophulariaceae. In Flora of Thailand Vol. 5(2): 213-214.

หญ้าน้ำหมึก
วันที่ 3 กรกฎาคม 2560

Torenia violacea (Azaola ex Blanco) Pennell

Linderniaceae

ดูที่ แววมยุรา

หญ้าหิ่งน้อย
วันที่ 3 กรกฎาคม 2560

Torenia violacea (Azaola ex Blanco) Pennell

Linderniaceae

ดูที่ แววมยุรา