สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

รางจืดต้นภูคา
วันที่ 28 เมษายน 2560

Thunbergia colpifera B. Hansen

Acanthaceae

ดูที่ รางจืดภูคารางจืดภูคา
วันที่ 28 เมษายน 2560

Thunbergia colpifera B. Hansen

Acanthaceae

ไม้พุ่ม สูงได้ถึง 1 ม. ลำต้นเกลี้ยง ใบรูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาว 19-28 ซม. ปลายแหลมยาวหรือยาวคล้ายหาง โคนเรียวสอบ เส้นแขนงใบข้างละ 6-7 เส้น ช่อดอกเป็นกระจุกสั้น ๆ ตามซอกใบ มี 2-4 ดอก ใบประดับรูปใบหอก ยาว 5-6 มม. ก้านดอกยาวประมาณ 1.5 ซม. ใบประดับย่อยคล้ายกาบหุ้มกลีบเลี้ยง รูปไข่ ยาว 1.5-2.5 ซม. กลีบเลี้ยงจักซี่ฟันตื้น ๆ ไม่เท่ากัน ยาวประมาณ 2 มม. ดอกสีขาว ด้านในมีปื้นสีแดงอมม่วง หลอดกลีบดอกยาว 2.5-2.8 ซม. ด้านในมีขนและต่อมช่วงโคน กลีบปากรูปกลม ขอบมีขนครุย กลีบบน 2 กลีบ กว้างประมาณ 5 มม. ยาวประมาณ 7 มม. กลีบล่าง 3 กลีบ รูปรีกว้าง กลีบกลางขนาดใหญ่กว่ากลีบข้างเล็กน้อย ยาวประมาณ 9 มม. ก้านชูอับเรณูยาว 4-6 มม. มีต่อมหนาแน่น อับเรณูยาวประมาณ 6 มม. มีรยางค์เป็นขน รังไข่และก้านเกสรเพศเมียเกลี้ยง ผลฐานกลม เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2 ซม จะงอยรูปดาบ ยาว 1.5-2 ซม. ก้านผลยาวได้ถึง 2.3 ซม.

พืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคเหนือที่ดอยภูคา จังหวัดน่าน ขึ้นตามป่าดิบเขา ความสูง 1500-1600 เมตร

ชื่ออื่น   รางจืดต้นภูคา, รางจืดภูคา (ทั่วไป)

รางจืดภูคา: ช่อดอกเป็นกระจุกสั้น ๆ ตามซอกใบ ใบประดับย่อยคล้ายกาบหุ้มกลีบเลี้ยง ดอกรูปแตร ผลฐานกลม ปลายเป็นจะงอย แห้งแตก (ภาพ: ดอยภูคา น่าน; ภาพดอก - ราชันย์ ภู่มา, ภาพผล - สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล)

เอกสารอ้างอิง

Hansen, B. (1995). Notes on SE Asian Acanthaceae 2. Nordic Journal of Botany 15(6): 583-585.

Hu, J.Q. and T.F. Daniel. (2011). Acanthaceae (Thunbergia). In Flora of China Vol. 19: 377.

Staples, G.W. and D.R. Herbst. (2005). A tropical garden flora. Bishop Museum Press, Honolulu, Hawai`i.