สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   พิศวง
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Thismia gardneriana Hook. f. ex Thwaites

Thismiaceae

พืชล้มลุกกินซาก สูงได้ถึง 8 ซม. ใบรูปใบหอกแกมรูปไข่ ยาว 1.5-3 มม. มี 1-5 ดอก ใบประดับคล้ายใบรูปลิ่มแคบ ยาวประมาณ 5 มม. หลอดกลีบสีเหลืองอมส้ม รูปถ้วย ยาว 0.7-1.2 ซม. กลีบรวมสีเหลือง กลีบวงนอกรูปรีเกือบกลม ยาว 1.5-2 มม. กลีบวงในเรียวแคบเป็นรยางค์รูปเส้นด้าย ยาว 1.4-2.2 ซม. วงสันนูนหนา ก้านเกสรเพศผู้แผ่กว้าง แกนอับเรณูแบนกว้างรูปสี่เหลี่ยม มีรยางค์คล้ายปีก ขอบที่โคนจัก 2 พู

พบที่ศรีลังกา และภาคใต้ของไทยที่ระนอง และพังงา ขึ้นใต้ร่มเงาในป่าดิบชื้นความสูงระดับต่ำ ๆ

พิศวง: หลอดกลีบรูปถ้วย สีเข้ม กลีบสีเหลืองอมส้ม กลีบวงนอกรูปรีเกือบกลม กลีบวงในเรียวแคบเป็นรยางค์รูปเส้นด้าย (ภาพซ้าย: ระนอง - ราชันย์ ภู่มา; ภาพขวา: พังงา - นัยนา เทศนา)

เอกสารอ้างอิง

Chantanaorrapint, S. and K. Sridith. (2007) Thismia alba (Thismiaceae), a new record for Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 35: 34-37.

Cramer, L.H. (1983). Burmanniaceae. In A revised handbook to the Flora of Ceylon Vol. 4: 158-159.

Jonker, F.P. (1984). Burmanniaceae. In Flora Malesiana Vol. 4: 21-25.

Larsen, K. (1987). Thismiaceae. In Flora of Thailand Vol. 5(1): 124-126.