สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

ลำแพน
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560

Sonneratia ovata Backer

Lythraceae

ดูที่ ลำพูทะเลลำพูทะเล
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560

Sonneratia ovata Backer

Lythraceae

ไม้ต้น สูง 5-15 ม. รากหายใจยาว 15-25 ซม. ใบรูปไข่กว้างถึงเกือบกลม ยาว 4-7 ซม. ปลายกลม โคนตัดหรือกลม ก้านใบยาว 0.4-1 ซม. ดอกออกเดี่ยว ๆ หรือเป็นกระจุก 2-3 ดอก ออกที่ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยง 6 กลีบ รูปสามเหลี่ยม ปลายมนหรือแหลม ยาว 1.2-1.7 ซม. มีตุ่มเล็ก ๆ กระจาย ไม่มีกลีบดอก ก้านชูอับเรณูสีขาว ยาว 2.5-3.5 ซม. ผลกว้าง 3.5-6 ซม. สูง 2.5-3.5 ซม. ผิวเป็นมันวาว จานรูปถ้วยเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.8-4 ซม. รวมกลีบเลี้ยง กลีบเลี้ยงแนบชิดผล

พบที่ไห่หนาน กัมพูชา ภูมิภาคมาเลเซีย และนิวกินี ในไทยพบทางภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงใต้ และภาคใต้ ขึ้นตามป่าชายเลนด้านใน ริมแม่น้ำลำคลองที่มีน้ำทะเลขึ้นลง

ชื่ออื่น   ลำพูทะเล, ลำพูหิน, ลำแพน (ทั่วไป)

ลำพูทะเล: ใบเรียงตรงข้าม ปลายกลม โคนตัดหรือกลม ไม่มีกลีบดอก ก้านชูอับเรณูสีขาว ผลกลมแป้น ผิวเป็นมันวาว กลีบเลี้ยงแนบชิดผล (ภาพ: จันทบุรี - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Qin, H., S.A. Graham and M.G. Gilbert. (2007). Lythraceae. In Flora of China Vol. 13: 286-288.

Santisuk, T. (1992). Sonneratiaceae. In Flora of Thailand Vol. 5(4): 436-441.

ลำพูหิน
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560

Sonneratia ovata Backer

Lythraceae

ดูที่ ลำพูทะเล