สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   



สาวสนม
วันที่ 30 สิงหาคม 2560

Sonerila griffithii C. B. Clarke

Melastomataceae

ไม้ล้มลุก ลำต้นอวบน้ำสั้น ๆ หรืออยู่ใต้ดิน สูงได้ถึง 10 ซม. บางครั้งมีปีกบาง ๆ มีขนประปรายตามลำต้น แผ่นใบด้านบน ก้านใบ และฐานดอก ใบเรียงตรงข้ามที่โคนต้นคล้ายออกเป็นกระจุก ใบรูปไข่หรือรูปรี ยาว 2.5-8 ซม. ปลายแหลมหรือมน โคนกลม ขอบจักซี่ฟัน มีขนครุย แผ่นใบด้านล่างเกลี้ยง มักมีสีม่วงอมแดง เส้นแขนงใบข้างละ 2-4 เส้น คู่ล่างออกใกล้โคน ก้านใบยาว 0.8-2.5 ซม. ช่อดอกคล้ายช่อซี่ร่ม มี 3-6 ดอก ก้านช่อยาว 4-7 ซม. ก้านดอกยาวประมาณ 3 มม. ฐานดอกรูปขอบขนาน ยาว 4-7 มม. ดอกสีชมพู กลีบรูปรี ยาว 0.7-1.7 ซม. เกสรเพศผู้ 3 อัน อับเรณูยาว 6-9 มม. ผลรูปกรวย ยาว 4-6 มม. เรียบหรือมีสันตื้น ๆ พบที่พม่า และคาบสมุทรมลายู ในไทยพบทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงใต้ และภาคใต้ ขึ้นตามก้อนหินที่เปียกชื้นหรือบนพื้นดิน โดยเฉพาะริมลำธาร ความสูง 300-1700 เมตร

สาวสนม: ใบเรียงตรงข้ามที่โคนต้นคล้ายออกเป็นกระจุก ช่อดอกคล้ายช่อซี่ร่ม (ภาพ: ดอยเชียงดาว เชียงใหม่ - ประทีป โรจนดิลก)

เอกสารอ้างอิง

Renner, S.S., G. Clausing, N. Cellinese and K. Meyer. (2001). Melastomataceae. In Flora of Thailand Vol. 7(3): 482-497.

Suddee, S., T. Phutthai and S. Rueangruea. (2014). Sonerila dongnathamensis (Melastomataceae) a new species from Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 42: 81-84.