สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

เส่บ่าซิวาทุ
วันที่ 3 กรกฎาคม 2560

Sloanea tomentosa (Benth.) Rehd. & E. H. Wilson

Elaeocarpaceae

ดูที่ สตีขนสตีขน
วันที่ 3 กรกฎาคม 2560

Sloanea tomentosa (Benth.) Rehd. & E. H. Wilson

Elaeocarpaceae

ไม้ต้น สูงได้ประมาณ 30 ม. มีขนสั้นสีน้ำตาลแดงตามกิ่ง แผ่นใบด้านล่าง ก้านใบ ก้านดอก กลีบเลี้ยง กลีบดอก และรังไข่ ใบรูปรีหรือรูปไข่ ยาว 11-20 ซม. ปลายกลมหรือเป็นติ่งแหลมสั้น ๆ โคนกลมหรือมน มักเบี้ยวเล็กน้อย ก้านใบยาว 2.5-3.5 ซม. ก้านดอกยาว 1-3 ซม. กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปไข่ ยาวเท่า ๆ เกสรเพศผู้ ดอกสีเหลืองอ่อน มี 5 กลีบ รูปไข่หรือรูปไข่กลับ สั้นกว่ากลีบเลี้ยง ปลายจักซี่ฟันลึก เกสรเพศผู้ยาวประมาณ 6 มม. รวมรยางค์ ก้านเกสรเพศเมียเกลี้ยงช่วงปลาย ผลเส้นผ่านศูนย์กลาง 4-5 ซม. มีหนามสั้นๆ คล้ายขนหนาแน่น ยาว 1-2 มม. ก้านผลยาว 2-3 ซม. (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ สตีต้น, สกุล)

พบที่อินเดีย ภูฏาน เนปาล จีนตอนใต้ พม่า เวียดนามตอนบน และภาคเหนือของไทยที่ดอยอินทนนท์ และดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นริมลำธารในป่าดิบแล้งและป่าดิบเขา ความสูง 800-1400 เมตร

ชื่อพ้อง  Echinocarpus tomentosa Benth.

ชื่ออื่น   สตีขน (ทั่วไป); เส่บ่าซิวาทุ (กะเหรี่ยง-เชียงใหม่)

สตีขน: ผลมีหนามสั้นคล้ายขนหนาแน่น ผลแห้งแตก มีเยื่อหุ้มประมาณกึ่งหนึ่ง (ภาพ: ดอยอินทนนท์ เชียงใหม่ - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Phengklai, C. (1981). Elaeocarpaceae. In Flora of Thailand Vol. 2(4): 405-409. (1981). Elaeocarpaceae. In Flora of Thailand Vol. 2(4): 406-409.

Tang, Y. and C. Phengklai. (2007). Elaeocarpaceae. In Flora of China Vol. 12: 236.