สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

ขี้เหล็กเทศ
วันที่ 28 กันยายน 2559

Senna occidentalis (L.) Link

Fabaceae

ดูที่ ชุมเห็ดเล็ก

ขี้เหล็กเผือก
วันที่ 28 กันยายน 2559

Senna occidentalis (L.) Link

Fabaceae

ดูที่ ชุมเห็ดเล็ก

ขี้เหล็กผี
วันที่ 28 กันยายน 2559

Senna occidentalis (L.) Link

Fabaceae

ดูที่ ชุมเห็ดเล็กชุมเห็ดเล็ก
วันที่ 28 กันยายน 2559

Senna occidentalis (L.) Link

Fabaceae

ไม้ล้มลุกหรือไม้พุ่ม สูงได้ถึง 2.5 ม. หูใบเป็นขนแข็ง ยาว 1-2 ซม. ใบประกอบมีใบย่อย 3-5 คู่ แกนใบประกอบยาว 8-12 ซม. ก้านยาว 3-4 ซม. มีต่อมรูปไข่ใกล้โคนใบ ใบย่อยรูปไข่แกมรูปขอบขนาน เบี้ยว ยาว 4-10 ซม. ปลายแหลมยาว โคนกลม ก้านใบยาวประมาณ 2 มม. ช่อดอกสั้น มี 2-4 ดอก ใบประดับรูปแถบขนาดเล็ก ก้านดอกยาว 0.5-1 ซม. กลีบเลี้ยงกลีบนอกกลม ยาวประมาณ 6 มม. กลีบในรูปไข่ ใหญ่กว่าเล็กน้อย กลีบดอกรูปไข่ กลีบคู่นอกยาว 1-2 ซม. เกสรเพศผู้อันยาว 2 อัน ก้านชูอับเรณูยาว 5-6 มม. อับเรณูยาว 5-7 มม. อันสั้น 4 อัน ก้านชูอับเรณูยาว 2-3 มม. อับเรณูยาว 5-6 มม. ลดรูป 3-4 อัน รังไข่มีขนสั้นนุ่ม ฝักรูปแถบ ยาว 10-12 ซม. เมล็ดแบน ยาว 3-4 มม. (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ขี้เหล็ก, สกุล)

มีถิ่นกำเนิดในอเมริกาใต้ เป็นวัชพืชในเขตร้อน มีสรรพคุณด้านสมุนไพรหลายอย่าง เมล็ดใช้ชงแทนใบชา จึงมีชื่อสามัญว่า Coffea senna หรือ Coffee weed

ชื่อสามัญ  Coffea Senna, Coffeeweed

ชื่ออื่น   ขี้เหล็กเทศ (ภาคเหนือ); ขี้เหล็กผี (ภาคกลาง); ขี้เหล็กเผือก (ภาคเหนือ); (ภาคกลาง); ผักจี๊ด (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน); ผักเห็ด (ภาคเหนือ); พรมดาน (ภาคกลาง); ลับมืนน้อย, หมากกะลิงเทศ (ภาคเหนือ)

ชุมเห็ดเล็ก: ปลายใบแหลมยาว เกสรเพศผู้อันยาว 2 อัน (ภาพขวา: ระโนด สงขลา - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Larsen, K., S.S. Larsen and J.E. Vidal. (1984). Leguminosae-Caesalpinioideae. (Cassia). In Flora of Thailand Vol. 4(1): 113-115.

ผักเห็ด
วันที่ 28 กันยายน 2559

Senna occidentalis (L.) Link

Fabaceae

ดูที่ ชุมเห็ดเล็ก

ผักจี๊ด
วันที่ 28 กันยายน 2559

Senna occidentalis (L.) Link

Fabaceae

ดูที่ ชุมเห็ดเล็ก

พรมดาน
วันที่ 28 กันยายน 2559

Senna occidentalis (L.) Link

Fabaceae

ดูที่ ชุมเห็ดเล็ก

ลับมืนน้อย
วันที่ 28 กันยายน 2559

Senna occidentalis (L.) Link

Fabaceae

ดูที่ ชุมเห็ดเล็ก