สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   กระถินเหนือ
วันที่ 9 มีนาคม 2559

Senegalia thailandica (I. C. Nielsen) Maslin, Seigler & Ebinger

Fabaceae

ไม้พุ่มหรือรอเลื้อย กิ่งมีหนาม มีขนละเอียดหรือขนสั้นนุ่ม หูใบขนาดเล็ก รูปไข่ ใบประกอบ 2 ชั้น แกนกลางยาว 3-9 ซม. ก้านใบประกอบยาว 0.5-1.5 ซม. มีต่อมใกล้โคนหรือใต้จุดกึ่งกลาง ใบประกอบย่อย 8-11 คู่ ยาว 1-4 ซม. มีต่อมที่รอยต่อใบประกอบย่อยคู่ที่ 4-6 ก้านใบประกอบย่อยสั้น ใบย่อยมี 17-44 คู่ รูปขอบขนาน เบี้ยว ยาว 2.5-5.5 มม. ปลายมีติ่งแหลม โคนตัด ไร้ก้าน ช่อดอกสีขาวออกเดี่ยว ๆ เป็นคู่ หรือแยกแขนงตามกิ่งสั้น ๆ ด้านข้าง ใบประดับย่อยขนาดเล็กรูปใบพาย กลีบเลี้ยงยาวประมาณ 2 มม. กลีบดอกยาว 2.5-3 มม. รังไข่มีขนคล้ายกำมะหยี่ ผลเป็นฝัก แบน กว้างประมาณ 2 ซม. ม้วนงอชิดกัน เมล็ดรูปรี ยาวประมาณ 6 มม. (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ส้มป่อย, สกุล)

พบที่กัมพูชา ในไทยพบทางภาคเหนือตอนล่างที่นครสวรรค์ ภาคกลางที่อ่างทอง ภาคตะวันออกที่อุบลราชธานี และภาคตะวันตกเฉียงใต้ที่กาญจนบุรี ขึ้นตามชายป่าหรือแหล่งน้ำ ความสูงระดับต่ำ ๆ

ชื่อพ้อง  Acacia thailandica I. C. Nielsen

กระถินเหนือ: ไม้พุ่มรอเลื้อย กิ่งมีหนาม ใบประกอบ 2 ชั้น ใบย่อยจำนวนมาก ฝักแบน ม้วนงอชิดกันแน่น (ภาพ: อุบลราชธานี - นัยนา เทศนา)

เอกสารอ้างอิง

Maslin, B.R. (2015). Synoptic overview of Acacia sensu lato (Leguminosae: Mimosoideae) in East and Southeast Asia. Gardens’ Bulletin Singapore 67(1): 246.

Nielsen, I.C. (1985). Leguminosae-Mimosoideae (Acacia thailandica). In Flora of Thailand Vol. 4(2): 172-174.