สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   กูดฮ่อม  สกุล
วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

Selliguea Bory

Polypodiaceae

เฟินอิงอาศัยหรือขึ้นบนหิน เหง้าทอดนอน เกล็ดสีน้ำตาลเข้มหรือดำหนาแน่น ปลายเรียวแหลม ใบไม่สร้างสปอร์และใบสร้างสปอร์เหมือนหรือต่างกัน เรียงห่าง ๆ ใบเดี่ยว รูปฝ่ามือ หรือจักเป็นพู ก้านใบมีเกล็ดที่โคน เส้นใบชัดเจน เรียงจรดกันเป็นช่องร่างแห มีเส้นใบย่อย กลุ่มอับสปอร์รูปกลม เรียงแถวเดียวหรือหลายแถวในแต่ละข้างเส้นกลางใบ อับสปอร์มีก้าน เซลล์ผนังหนา อับสปอร์รูปรี ผิวมีตุ่มหรือปุ่มกระจาย

สกุล Selliguea บางครั้งอยู่ภายใต้วงศ์ Drynariaceae มี 110-115 ชนิด ซึ่งรวมสกุล Crypsinus หรือบางครั้งรวมถึงสกุล Phymatopteris พบ เอเชีย ออสเตรเลีย และหมู่เกาะแปซิฟิก ในแอฟริกาใต้และมาดากัสการ์พบแห่งละชนิดเดียว พบมากในนิวกินี ในไทยมี 12 ชนิด หรือ 16 ชนิด (รวมสกุล Phymatopteris)


เอกสารอ้างอิง

Lindsay, S. and D.J. Middleton. (2012 onwards). Ferns of Thailand, Laos and Cambodia. http://rbg-web2.rbge.org.uk/thaiferns/

Lu, S., P.H. Hovenkamp and M.G. Gilbert. (2013). Polypodiaceae (Selliguea). In Flora of China Vol. 2-3: 773, 775, 779.

Tagawa, M. and K. Iwatsuki. (1989). Polypodiaceae (Crypsinus). In Flora of Thailand Vol. 3(4): 556, 559-561.