สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

แคะเป๊าะ
วันที่ 30 พฤษภาคม 2559

Radermachera ignea (Kurz) Steenis

Bignoniaceae

ดูที่ กาซะลองคำ

กากี
วันที่ 30 พฤษภาคม 2559

Radermachera ignea (Kurz) Steenis

Bignoniaceae

ดูที่ กาซะลองคำกาซะลองคำ
วันที่ 30 พฤษภาคม 2559

Radermachera ignea (Kurz) Steenis

Bignoniaceae

ไม้ต้น สูง 10-15 ม. ใบประกอบ 2-3 ชั้น ยาว 18-60 ซม. ใบประกอบย่อยมี 3-4 คู่ ใบย่อย 3-5 คู่ รูปไข่แกมรูปขอบขนานหรือรูปใบหอก ยาว 5-12 ซม. เบี้ยว มักมีต่อมที่โคนด้านหลังใบ ช่อดอกแบบช่อกระจุกสั้น ๆ ออกตามลำต้นและกิ่ง มี 5-13 ดอก ดอกสีส้ม ก้านดอกยาว 0.5-1 ซม. กลีบเลี้ยงติดกันประมาณกึ่งหนึ่งคล้ายกาบ หลอดกลีบยาว 1.5-2 ซม. ดอกรูปกรวย ยาว 4.5-7 ซม. ปลายแยกเป็นแฉกรูปกลม ยาวประมาณ 5 มม. เกสรเพศผู้มีขน ก้านชูอับเรณูยาวประมาณ 4.5 ซม. แกนอับเรณูปลายเป็นติ่งแหลม ฝักยาว 30-45 ซม.

พบที่จีนตอนใต้ ไต้หวัน พม่า ลาว และเวียดนาม ในไทยพบกระจายทุกภาค ขึ้นตามป่าดิบแล้ง และเขาหินปูน ความสูงถึงประมาณ 1000 เมตร

ชื่อพ้อง  Mayodendron igneum (Kurz) Kurz, Spathodea igneum Kurz

ชื่ออื่น   กากี (สุราฎร์ธานี); กาสะลองคำ (เชียงราย); แคะเป๊าะ, สำเภาหลามต้น (ลำปาง); จางจืด (เชียงใหม่); สะเภา, อ้อยช้าง (ภาคเหนือ)

กาซะลองคำ: ใบประกอบ 2-3 ชั้น ช่อดอกแบบช่อกระจุกสั้น ๆ ตามลำต้นและกิ่ง กลีบดอกรูปกรวย กลีบเลี้ยงคล้ายกาบ (ภาพ: แม่แตง เชียงใหม่ - สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล)

เอกสารอ้างอิง

Santisuk, T. (1987). Bignoniaceae. In Flora of Thailand Vol. 5(1): 41.

Zhang, Z.Y. and T. Santisuk. (1998). Bignoniaceae (Mayodendron). In Flora of China Vol. 18: 218.

จางจืด
วันที่ 30 พฤษภาคม 2559

Radermachera ignea (Kurz) Steenis

Bignoniaceae

ดูที่ กาซะลองคำ

สะเภา
วันที่ 30 พฤษภาคม 2559

Radermachera ignea (Kurz) Steenis

Bignoniaceae

ดูที่ กาซะลองคำ

สำเภาหลามต้น
วันที่ 30 พฤษภาคม 2559

Radermachera ignea (Kurz) Steenis

Bignoniaceae

ดูที่ กาซะลองคำ

อ้อยช้าง
วันที่ 30 พฤษภาคม 2559

Radermachera ignea (Kurz) Steenis

Bignoniaceae

ดูที่ กาซะลองคำ