สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   สำเภาทอง
วันที่ 30 สิงหาคม 2560

Radermachera boniana Dop

Bignoniaceae

ไม้ต้น สูง 10-15 ม. ใบประกอบ 2 ชั้น ยาว 20-25 ซม. ใบประกอบย่อยมี 2-3 คู่ ใบย่อยมี 1-2 คู่ รูปรี ยาว 2-8 ซม. สองด้านมักไม่เท่ากัน ปลายเรียวแหลม ยาว 0.5-1 ซม. โคนแหลม แผ่นใบด้านล่างมีต่อมประปราย ก้านใบย่อยยาว 0.3-1 ซม. ใบปลายยาวได้ถึง 3 ซม. ช่อดอกแบบช่อกระจุกแยกแขนงสั้น ๆ ออกตามลำต้นหรือกิ่ง ยาว 5-12 ซม. กลีบเลี้ยงติดกันเป็นรูปถ้วย ยาว 5-6 มม. ปลายเป็นแฉกตื้น ๆ ไม่เท่ากัน ด้านนอกมีต่อม ดอกสีเหลืองสด กลีบรูปปากเปิด หลอดกลีบรูปกรวย ยาวประมาณ 4 ซม. โคนแคบ ปลายบานออก ปลายเป็นแฉกกลม ๆ สั้น ๆ ฝักรูปแถบ บิดงอ ยาว 35-45 ซม. ผนังกั้นบาง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ กาซะลองคำ, สกุล)

พบที่เวียดนามตอนบน และภาคเหนือของไทยที่ดอยตุง จังหวัดเชียงราย ขึ้นบนเขาหินปูนในป่าดิบเขา ความสูงถึงประมาณ 1300 เมตร

สำเภาทอง: ช่อดอกแบบช่อกระจุกแยกแขนงสั้น ๆ ออกตามกิ่ง กลีบดอกรูปปากเปิด หลอดกลีบรูปกรวย โคนแคบ ปลายบานออก เป็นแฉกกลม ๆ สั้น ๆ ฝักรูปแถบ บิดงอ (ภาพ: ดอยตุง เชียงราย - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

van Steenis, C.C.C.J. (1976). Conspectus of the genera Radermachera and Fernandoa in Indo-Malesia (Bignoniaceae). Blumea 23: 121-138.