สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   หูเสือกาบใหญ่
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

Plectranthus bracteatus (Dunn) Suddee

Lamiaceae

ไม้ล้มลุก สูงได้ถึง 1.5 ม. ใบรูปไข่ ยาว 3-12 ซม. แผ่นใบมีขนประปราย มีหรือไม่มีต่อมด้านล่าง โคนตัดหรือเว้าตื้น ก้านใบยาว 1-5 ซม. ช่อดอกยาวได้ถึง 25 ซม. ช่อกระจุกเรียงรอบข้อ ห่างกัน 1-5 ซม. ช่อยาว 1-3 ซม. แต่ละช่อมีหลายดอก ใบประดับรูปไข่กว้าง ยาวประมาณ 1 ซม. ร่วงเร็ว ขอบมีขน ก้านดอกยาว 1-2 มม. ขยายในผลยาว 3-4 มม. ดอกมีขนและต่อมกระจาย หลอดกลีบเลี้ยงยาว 2-3 มม. กลีบบนรูปไข่ กลีบล่างรูปขอบขนาน ยาวเท่า ๆ กลีบบน ขยายในผลยาว 7-8 มม. ดอกสีม่วง ยาวประมาณ 1 ซม. หลอดกลีบดอกยาว 0.8-1.5 ซม. บิดงอ กลีบรูปไข่แกมรูปขอบขนาน ยาว 5-6 มม. เกสรเพศผู้สั้น ติดใต้โคนกลีบล่าง ผลรูปไข่ สีน้ำตาลดำ ยาวประมาณ 1 มม.

พบที่จีนตอนใต้ เวียดนาม และภาคเหนือของไทย ขึ้นตามเขาหินปูน ความสูง 700-2000 เมตร

ชื่อพ้อง  Coleus bracteatus Dunn

หูเสือกาบใหญ่: โคนใบตัดหรือเว้าตื้น ใบประดับรูปไข่กว้าง ช่อย่อยมีหลายดอก (ภาพ: ดอยตุง เชียงราย - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Suddee, S., A. Paton and J. Parnell. (2005). A taxonomic revision of tribe Ocimeae Dumort. (Lamiaceae) in continental South East Asia II. Plectranthinae. Kew Bulletin 59(3): 387-413.