สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   เสี้ยวพระวิหาร
วันที่ 2 ตุลาคม 2560

Phanera saigonensis (Pierre ex Gagnep.) Mackinder & R. Clark var. gagnepainiana (K. Larsen & S. S. Larsen) Mackinder & R. Clark

Fabaceae

ไม้เถา ยาวได้ถึง 15 ม. มีมือเกาะ ใบรูปไข่กว้าง ยาว 3-8 ซม. ปลายแฉกลึกถึงประมาณกึ่งหนึ่ง ก้านใบยาว 1.5-2 ซม. ช่อดอกรูปพีระมิด ออกตามปลายกิ่ง มี 1-3 ช่อ ยาวได้ถึง 15 ซม. มีขนสีน้ำตาลประปราย ตาดอกยาวประมาณ 1 ซม. รูปเคียว ปลายแยกเป็น 5 แฉก สั้น ๆ ใบประดับรูปใบหอก ยาว 0.8-1.2 ซม. ใบประดับย่อยรูปแถบ ยาวประมาณ 7 มม. ติดประมาณกึ่งกลางก้านดอก ก้านดอกยาวได้ถึง 1.5 ซม. ฐานดอกเป็นหลอด ยาว 3-6 มม. กลีบเลี้ยงรูปแถบ ยาว 1-1.5 ซม. ดอกสีขาวอมเขียว กลีบในรูปสามเหลี่ยม ยาว 5-7 มม. ม้วนงอ ปลายแหลมยาว กลีบข้างรูปใบหอก ยาว 0.6-1 ซม. มีขนด้านใน เกสรเพศผู้ 3 อัน ก้านชูอับเรณูยาว 2-3 ซม. เกสรเพศผู้เป็นหมัน 2 อัน รังไข่มีขนคล้ายไหม ก้านเกสรเพศเมียยาว 1-1.2 ซม. ฝักแบน รูปขอบขนาน ยาวประมาณ 10 ซม. ปลายมีจะงอย (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ แสลงพัน, สกุล)

พบที่ลาว และกัมพูชา ในไทยพบทางภาคตะวันออกที่สุรินทร์ ศรีสะเกษ ขึ้นตามป่าดิบแล้ง ความสูง 200-300 เมตร var. saigonensis ก้านดอกยาว ส่วน var. poilanei (K. Larsen & S. S. Larsen) Mackinder & R. Clark ช่อดอกมีขนสั้นหนานุ่มปกคลุม และก้านรังไข่มีขนยาว พบเฉพาะในเวียดนาม

ชื่อพ้อง  Bauhinia saigonensis Pierre ex Gagnep. var. gagnepainiana K. Larsen & S. S. Larsen

เสี้ยวพระวิหาร: ช่อดอกรูปพีระมิด มี 1-3 ช่อ ออกตามปลายกิ่ง กลีบดอกกลีบในรูปสามเหลี่ยม ม้วนงอ ปลายแหลมยาว เกสรเพศผู้ 3 อัน รังไข่มีขนคล้ายไหม ฝักแบน รูปขอบขนาน (ภาพ: เขาพระวิหาร ศรีสะเกษ - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Larsen, K., S.S. Larsen and J.E. Vidal. (1984). Leguminosae-Caesalpinioideae (Bauhinia saigonensis). In Flora of Thailand Vol. 4(1): 35-37.

Larsen, K., S.S. Larsen and J.E. Vidal. (1980). Leguminosae-Caesalpinioideae (Bauhinia). Flore du Cambodge du Laos et du Vietnam 18: 195-197.