สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   พันรู
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Pertusadina malaccensis Ridsdale

Rubiaceae

ไม้ต้น สูงได้ถึง 30 ม. ลำต้นกลวงหรือแยกออกจากกันหลายส่วน หูใบรูปสามเหลี่ยมแคบ ยาว 0.5-1 ซม. ใบเรียงตรงข้าม รูปรีหรือรูปไข่กลับ ยาว 7-15 ซม. ปลายแหลมยาว มีตุ่มใบเป็นขน ก้านใบยาว 1-2 ซม. ช่อดอกแบบช่อกระจุกแน่น ออกตามซอกใบ ออกเดี่ยว ๆ หรือมี 3 ช่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.2-1.5 ซม. ก้านช่อยาว 3-8 มม. ดอกขนาดเล็กจำนวนมาก ใบประดับย่อยรูปเส้นด้าย ฐานดอกยาวประมาณ 0.5 มม. มีขนหนาแน่น กลีบเลี้ยงยาวเท่า ๆ ฐานดอก โคนเชื่อมติดกัน ด้านในมีขนหนาแน่น มี 4 กลีบ รูปสามเหลี่ยมขนาดเล็ก ติดทน ดอกรูปดอกเข็ม ด้านนอกมีขนคล้ายแป้ง หลอดกลีบยาวประมาณ 0.4 มม. มี 4 กลีบ ขนาดเล็ก เกสรเพศผู้ 4 อัน ติดด้านบนของหลอดกลีบดอก ก้านชูอับเรณูสั้น อับเรณูติดที่ฐานหันเข้า รังไข่มี 2 ช่อง ก้านเกสรเพศเมียยื่นพ้นปากกลีบดอก ผลย่อยยาว 2-4 มม. เปลือกแข็งแตกตามยาว เมล็ดมีปีกขนาดเล็ก

พบที่คาบสมุทรมลายู และภาคใต้ของไทย ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไป ขึ้นตามป่าดิบชื้น ความสูงระดับต่ำ ๆ

สกุล Pertusadina Ridsdale อยู่ภายใต้เผ่า Naucleae แยกมาจากสกุล Adina มี 4 ชนิด พบที่ไห่หนาน ภูมิภาคมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ นิวกินี และหมู่เกาะโมลุกกะ ในไทยมีชนิดเดียว ชื่อสกุลมาจากภาษาละติน “pertusus” ทำให้เป็นโพรงหรือรู และชื่อสกุล Adina หมายถึงพืชคล้ายสกุล Adina ที่ลำต้นเป็นโพรง

พันรู: ลำต้นกลวงหรือแยกออกจากกันหลายส่วน ช่อดอกแบบช่อกระจุกแน่น ออกเดี่ยว ๆ ตามซอกใบ ก้านเกสรเพศเมียยื่นพ้นปากกลีบดอก (ภาพ: นราธิวาส - มานพ ผู้พัฒน์)

เอกสารอ้างอิง

Ridsdale, C.E. (1978). A revision of the tribe Naucleae s.s.