สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ภูมิพลินทร์
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Paraboea bhumiboliana Triboun & Chuchan

Gesneriaceae

ไม้ล้มลุก สูงได้ถึง 60 ซม. แตกกิ่งหนาแน่น มีขนสั้นนุ่ม ใบเรียงตรงข้ามหนาแน่นช่วงปลายกิ่ง รูปรี รูปไข่ หรือแกมรูปขอบขนาน ยาว 2.5-6 ซม. ปลายมน ขอบจักมน แผ่นใบด้านบนมีขนต่อม ด้านล่างมีขนแบบขนแกะ ก้านใบยาว 3-7 มม. โคนมีครีบเชื่อมติดใบตรงข้าม ช่อดอกแบบช่อกระจุก แต่ละช่อมี 1-5 ดอก มีขนคล้ายใยแมงมุมหนาแน่น ใบประดับรูปใบหอกขนาดเล็ก ก้านดอกสั้น กลีบเลี้ยง 5 กลีบ ติดทน ดอกสีม่วงหรือชมพูอ่อน หลอดกลีบดอกยาว 1.4-1.8 ซม. ดอกบานเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2 ซม. โคนมีจุดสีเหลือง ก้านชูอับเรณูยาว 5.5-7 มม. อับเรณูยาว 4-5 มม. เกสรเพศผู้เป็นหมัน 3 อัน รังไข่มีขนสั้นนุ่ม ก้านเกสรเพศเมียยาว 6-7 มม. ยอดเกสรรูปลิ้น ยาว 4-5 มม. ปลายแยก 2 แฉก ผลรูปใบหอกบิดเวียน ยาว 1-1.5 ซม มีขนคล้ายใยแมงมุมหนาแน่น (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ชาฤาษี, สกุล)

พืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคเหนือที่ตาก ลำพูน ขึ้นบนก้อนหิน ความสูงถึงประมาณ 200 เมตร คำระบุชนิดตั้งเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา และทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อไทย

ภูมิพลินทร์: กลีบดอกรูปปากเปิด ผลรูปใบหอกบิดเวียน มีขนคล้ายใยแมงมุมหนาแน่น (ภาพ: ตาก - David Middleton)

เอกสารอ้างอิง

Triboun, P. and D.J. Middleton. (2012). Twenty new species of Paraboea (Gesneriaceae) from Thailand. Gardens’ Bulletin Singapore 64(2): 337-339.