สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

เอื้องอึ่ง
วันที่ 28 เมษายน 2560

Paphiopedilum bellatulum (Rchb. f.) Stein

Orchidaceae

ดูที่ รองเท้านารีฝาหอยรองเท้านารีฝาหอย
วันที่ 28 เมษายน 2560

Paphiopedilum bellatulum (Rchb. f.) Stein

Orchidaceae

กล้วยไม้ขึ้นบนหินปูน ใบรูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาว 11-18 ซม. แผ่นใบด้านล่างมีจุดสีม่วงหนาแน่น ช่อดอกมี 1-2 ดอก ก้านยาว 2-4.5 ซม. ใบประดับรูปไข่ ปลายแหลมหรือมน ยาว 2.3-2.7 ซม. ดอกสีขาวอมเหลือง มีจุดสีม่วงอมแดงขนาดใหญ่กระจายทั่วไป มีขนสั้นนุ่มด้านนอก ขอบมีขนครุย กลีบเลี้ยงบนรูปไข่ ด้านกว้างยาวกว่าด้านยาว กว้าง 3.3-5.6 ซม. เว้าเข้า ปลายกลีบมนหรือเว้าบุ๋ม กลีบเลี้ยงคู่ข้างคล้ายรูปหัวใจ ขอบเว้า ยาว 2-3 ซม. ปลายกลมหรือมน กลีบดอกรูปรีกว้าง ยาว 4.5-6.3 ซม. ปลายกลีบกลม ถุงกลีบปาก ยาว 2.5-4.2 ซม. แผ่นเกสรเพศผู้ที่เป็นหมันคล้ายรูปสี่เหลี่ยม ยาว 0.8-1.1 ซม. ปลายจักซี่ฟัน รังไข่รวมก้านดอกยาวประมาณ 3 ซม.

พบที่พม่าและจีนตอนใต้ ในไทยพบกระจายห่างๆ ทางภาคเหนือ ขึ้นตามเขาหินปูน ความสูง 900-1800 เมตร form ที่พบบ่อยกลีบดอกมีสีขาวล้วน (albino form) และที่เป็นลูกผสม Paphiopedilum x concolor-bellatulum

ชื่อพ้อง  Cypripedium bellatulum Rchb. F.

ชื่อสามัญ  Enchanting Paphiopedilum

ชื่ออื่น   รองเท้านารีฝาหอย (กรุงเทพฯ); เอื้องอึ่ง (แพร่)

รองเท้านารีฝาหอย: ดอกสีขาวอมเหลือง มีจุดสีม่วงอมแดงขนาดใหญ่กระจายทั่วไป กลีบเลี้ยงบนด้านกว้างยาวกว่าด้านยาว เว้าเข้า กลีบดอกรูปรีกว้าง (ภาพ: ดอยเชียงดาว เชียงใหม่ - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Cribb, P.J. (2011). Orchidaceae (Paphiopedilum). In Flora of Thailand Vol. 12(1): 196-216.

Cribb, P.J. (1998). The genus Paphiopedilum. Second Edition. Natural History Publicaion (Borneo) in association with the Royal Botanic Gardens, Kew.

Gruss, O. and L. Roellke. (2003). Paphiopedilum vejvarutianum, eine neue Art aus Thailand - schon seit langem unbeachtet in Kultur. Die Orchidee 54. Die Orchidee: 56-59.

Liu, Z., X. Chen and P.J. Cribb. (2009). Orchidaceae (Paphiopedilum). In Flora of China Vol. 25: 33.