สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

ตับเต่าใหญ่
วันที่ 15 ธันวาคม 2559

Nymphoides indica (L.) Kuntze

Menyanthaceae

ดูที่ บัวบาบัวบา
วันที่ 15 ธันวาคม 2559

Nymphoides indica (L.) Kuntze

Menyanthaceae

ไม้น้ำล้มลุก เหง้าลอยน้ำ มีไหลคล้ายก้านใบ ใบรูปไข่กว้างหรือรูปหัวใจ ยาว 3–18 ซม. เส้นแขนงใบรูปฝ่ามือเห็นไม่ชัดเจน แผ่นใบด้านล่างมีต่อมหนาแน่น ก้านใบยาว 1–2 ซม. ดอกออกตามข้อ รูปกงล้อ สีขาว โคนกลีบด้านในมีสีเหลือง ก้านดอกยาว 3–5 ซม. กลีบเลี้ยง 5–8 กลีบ แยกจรดโคน รูปขอบขนานหรือรูปใบหอก ยาว 3–6 มม. ปลายมน กลีบดอก 5–8 กลีบ รูปไข่ รูปขอบขนาน หรือรูปใบหอก ยาว 0.7–1.2 ซม. มีขนยาวเป็นชายครุยหนาแน่น เกสรเพศผู้ 5 อัน ติดภายในหลอดกลีบดอก ก้านชูอับเรณูรูปแถบ ยาวประมาณ 1.5 มม. มีต่อมน้ำต้อย 5 ต่อมที่โคนรังไข่ ยอดเกสรเพศเมียแยก 2 แฉก ผลรูปรี ยาว 3–5 ซม. เมล็ดกลม เยื่อหุ้มเมล็ดเรียบ

พบที่อินเดีย ศรีลังกา พม่า จีนตอนใต้ ญี่ปุ่น เกาหลี ภูมิภาคอินโดจีนและมาเลเซีย ออสเตรเลีย และหมู่เกาะแปซิฟิก ในไทยพบทั่วทุกภาค ขึ้นตามหนองน้ำที่โล่ง และนาข้าว

สกุล Nymphoides Ség. บางครั้งอยู่ภายใต้วงศ์ Gentianaceae มีประมาณ 40 ชนิด พบทั้งในเขตร้อนและเขตอบอุ่น ในไทยมี 7–8 ชนิด ชื่อสกุลหมายถึงคล้ายกับสกุล Nymphaea วงศ์ Nymphaeaceae

ชื่อพ้อง  Menyanthes indica L.

ชื่ออื่น   ตับเต่าใหญ่, บัวบา, บา (ภาคกลาง); ผักเต่า (สุพรรณบุรี); ผักเต่าใหญ่ (ภาคกลาง); ผักนองม้า (สุรินทร์); อีบา (ภาคกลาง); อีแปะภู (เลย)

บัวบา: ไม้น้ำ เหง้าลอยน้ำ ไหลคล้ายก้านใบ เส้นแขนงใบรูปฝ่ามือเห็นไม่ชัดเจน ดอกออกตามข้อ รูปกงล้อ สีขาว โคนกลีบด้านในมีสีเหลือง กลีบดอก 5–8 กลีบ มีขนยาวเป็นชายครุยหนาแน่น (ภาพ: ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Ho, T.N. and R. Ornduff. (1995). Menyanthaceae. In Flora of China Vol. 10: 140–141.

บา
วันที่ 15 ธันวาคม 2559

Nymphoides indica (L.) Kuntze

Menyanthaceae

ดูที่ บัวบา

ผักเต่า
วันที่ 15 ธันวาคม 2559

Nymphoides indica (L.) Kuntze

Menyanthaceae

ดูที่ บัวบา

ผักเต่าใหญ่
วันที่ 15 ธันวาคม 2559

Nymphoides indica (L.) Kuntze

Menyanthaceae

ดูที่ บัวบา

ผักนองม้า
วันที่ 15 ธันวาคม 2559

Nymphoides indica (L.) Kuntze

Menyanthaceae

ดูที่ บัวบา

อีแปะภู
วันที่ 15 ธันวาคม 2559

Nymphoides indica (L.) Kuntze

Menyanthaceae

ดูที่ บัวบา

อีบา
วันที่ 15 ธันวาคม 2559

Nymphoides indica (L.) Kuntze

Menyanthaceae

ดูที่ บัวบา