สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

น้ำเต้าลม
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

Nepenthes thorelii Lecomte

Nepenthaceae

ดูที่ น้ำเต้าพระฤาษี