สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   แตงหนู
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

Mukia gracilis (Kurz) W. J. de Wilde & Duyfjes

Cucurbitaceae

ไม้เถา มีขนแข็งยาว 1-5 มม. ตามลำต้น ก้านใบ และแผ่นใบ ใบรูปไข่หรือแกมรูปขอบขนาน บางครั้งคล้ายรูปเงี่ยงใบหอก ยาว 5-12 ซม. ขอบเรียบหรือจักซี่ฟันห่าง ๆ ก้านยาว 3-7 ซม. ดอกเพศผู้มี 5-10 ดอก บางครั้งมีดอกเพศเมียด้วย ก้านดอกยาว 2-6 มม. ฐานดอกยาว 2-2.5 มม. กลีบเลี้ยงยาวประมาณ 1 มม. มีขนแข็ง ดอกสีเหลือง กลีบแยกเกือบจรดโคน รูปรี ยาว 2-3 มม. อับเรณูยาวประมาณ 1 มม. ดอกเพศเมียมี 1-5 ดอก หรือมีดอกเพศผู้ปน ก้านดอกยาวประมาณ 1 มม. รังไข่มีขน ปลายเกสรเพศเมียมีขน ผลเส้นผ่านศูนย์กลาง 5-8 มม. มีขนกระจาย ก้านยาว 1-2 มม. มีประมาณ 5 เมล็ด รูปไข่กลับ ยาว 5-6 มม. ผิวเป็นสัน มีรอยบุ๋มกระจาย

พบที่พม่า ในไทยพบแทบทุกภาค ยกเว้นภาคทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ และภาคใต้ ขึ้นตามป่าเบญจพรรณ และป่าดิบเขา ความสูงถึงประมาณ 2000 เมตร

ชื่อพ้อง  Mukia maderaspatana (L.) M. Roem. var. gracilis Kurz

แตงหนู: M. gracilis ใบคล้ายรูปเงี่ยงใบหอก ลำต้นมีขนแข็งยาว ช่อดอกเพศเมียบางครั้งมีดอกเพศผู้ปน ผลกลม (ภาพ: แม่ฮ่องสอน - Brigitta E.E. Duyfjes)

เอกสารอ้างอิง

de Wilde, W.J.J.O. and B.E.E. Duyfjes. (2008). Cucurbitaceae. In Flora of Thailand Vol. 9(4): 471-475.