สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

มะระ
วันที่ 30 มีนาคม 2560

Momordica charantia L. forma charantia

Cucurbitaceae

ดูที่ มะระขี้นก