สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

เนระพูสี
วันที่ 3 มกราคม 2561

Microlepia speluncae (L.) T. Moore

Dennstaedtiaceae

ดูที่ โหราผักกูด

โชน
วันที่ 3 มกราคม 2561

Microlepia speluncae (L.) T. Moore

Dennstaedtiaceae

ดูที่ โหราผักกูดโหราผักกูด
วันที่ 3 มกราคม 2561

Microlepia speluncae (L.) T. Moore

Dennstaedtiaceae

เฟินขึ้นบนพื้นดิน เหง้าสีน้ำตาลเข้ม ทอดขนาน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4-7 มม. มีขนสั้นนุ่มตามเหง้า ก้านใบ แกนกลางใบประกอบ และแผ่นใบด้านล่าง ใบประกอบ 3-4 ชั้น ก้านใบยาว 30-80 ซม. ด้านบนมีร่องตามยาว แผ่นใบกว้าง 0.5-1 ม. ยาว 0.7-1 ม. ใบประกอบย่อยมีข้างละ 10-20 ใบ เรียงสลับระนาบเดียว รูปขอบขนานแกมรูปใบหอก กว้าง 7-20 ซม. ยาว 20-65 ซม. ก้านยาว 1-1.5 ซม. ใบประกอบย่อยชั้นที่สองมี 20-30 คู่ รูปขอบขนานแกมรูปใบหอก กว้าง 1.7-3 ซม. ยาว 5-15 ซม. ใบย่อยรูปขอบขนานยาว 1.5-2 ซม. ปลายมน โคนรูปลิ่ม แผ่เป็นครีบ ด้านบนมีติ่ง ขอบแฉกลึกรูปขอบขนานหรือรูปใบพาย ปลายมนหรือตัด จักซี่ฟัน เส้นแขนงใบแยกสาขาเป็นคู่ กลุ่มอับสปอร์เกิดต่อเนื่องที่ปลายเส้นแขนงใบใกล้ขอบใบ เยื่อคลุมกลุ่มอับสปอร์รูปถ้วยขนาดเล็ก มีขนปกคลุม

พบในอเมริกาเขตร้อน แอฟริกา เอเชีย ออสเตรเลีย และหมู่เกาะแปซิฟิก ในไทยพบทุกภาค ขึ้นตามที่โล่ง ชายป่า ความสูงถึงประมาณ 1200 เมตร

สกุล Microlepia C. Presl มี 50-60 ชนิด พบในเขตร้อนและกึ่งเขตร้อน ในไทยมี 12 ชนิด ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก “mikros” ขนาดเล็ก และ “lepis” เกล็ด ตามลักษณะเยื่อคลุมกลุ่มอับสปอร์รูปถ้วยขนาดเล็ก

ชื่อพ้อง  Polypodium speluncae L.

ชื่ออื่น   กูดผี, กูดหยี, โหราผักกูด (ภาคกลาง); โชน (ประจวบคีรีขันธ์); เนระพูสี (Yala)

โหราผักกูด: ใบประกอบ 3-4 ชั้น กลุ่มอับสปอร์เกิดต่อเนื่องที่ปลายเส้นแขนงใบใกล้ขอบใบ (ภาพ: บางกะม่า ราชบุรี - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Lindsay, S. and D.J. Middleton. (2012 onwards). Ferns of Thailand, Laos and Cambodia. http://rbg-web2.rbge.org.uk/thaiferns/

Tagawa, M. and K. Iwatsuki. (1989). Dennstaedtiaceae. In Flora of Thailand Vol. 3(1): 111-124.

Yuehong, Y., Q. Xinping and S. Serizawa. (2013). Dennstaedtiaceae (Microlepia). In Flora of China Vol. 2-3: 166.

กูดผี
วันที่ 3 มกราคม 2561

Microlepia speluncae (L.) T. Moore

Dennstaedtiaceae

ดูที่ โหราผักกูด

กูดหยี
วันที่ 3 มกราคม 2561

Microlepia speluncae (L.) T. Moore

Dennstaedtiaceae

ดูที่ โหราผักกูด