สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

ลายเขา
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

Microcos sinuata (Wall. ex Mast.) Burret

Malvaceae

ดูที่ สลอดเล็ก

ส้มกุ้ง
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

Microcos sinuata (Wall. ex Mast.) Burret

Malvaceae

ดูที่ สลอดเล็กสลอดเล็ก
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

Microcos sinuata (Wall. ex Mast.) Burret

Malvaceae

ไม้พุ่ม อาจสูงได้ถึง 8 ม. ใบเรียงเวียน รูปรีหรือรูปไข่กลับ ยาว 3–5 ซม. ปลายแหลม โคนแหลม มน หรือเว้าตื้น ขอบเว้าเป็นคลื่น แผ่นใบมีขนตามเส้นกลางใบและเส้นแขนงใบด้านล่าง เส้นแขนงใบข้างละ 3–6 เส้น มีเส้นโคนใบข้างละ 1–2 เส้น ก้านใบยาว 2–5 มม. ช่อดอกยาว 1.5–5 ซม. กลีบเลี้ยงรูปขอบขนาน โคนแคบ ยาวได้ถึง 8 มม. ด้านนอกมีขนละเอียด กลีบดอกขนาดเล็ก บาง รูปรี ยาวประมาณ 2 มม. เกสรเพศผู้สั้นกว่ากลีบเลี้ยงเล็กน้อย รังไข่เกลี้ยง ก้านเกสรเพศเมียยาวเท่า ๆ เกสรเพศผู้หรือยาวกว่าเล็กน้อย ผลคล้ายลูกแพร์ เกลี้ยง ยาวได้ถึง 2 ซม. (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ พลับพลา, สกุล)

พบที่อินเดีย พม่า และภูมิภาคอินโดจีน ในไทยพบทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตกเฉียงใต้ ขึ้นตามที่โล่ง หรือริมลำธารในป่าเบญจพรรณ และป่าดิบแล้ง ความสูง 100–500 เมตร

ชื่อพ้อง  Grewia sinuata Wall. ex Mast.

ชื่ออื่น   ลายเขา (ภาคตะวันออกเฉียงใต้); ส้มกุ้ง, สลอดเล็ก (ภาคกลาง)

สลอดเล็ก: ช่อดอกแบบช่อกระจุกแยกแขนงสั้น ๆ กลีบเลี้ยงแยกจรดโคน รูปขอบขนาน ขอบใบเว้าเป็นคลื่น ผลคล้ายลูกแพร์ เกลี้ยง (ภาพ: ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Phengklai, C. (1993). Tiliaceae. In Flora of Thailand Vol. 6(1): 34.