สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   กระเทียมเถา
วันที่ 31 มีนาคม 2559

Mansoa hymenaea (DC.) A. H. Gentry

Bignoniaceae

ไม้เถา มีมือจับแยกเป็น 3 แฉก ใบประกอบมี 2 ใบย่อย ก้านยาว 1-2 ซม. ใบย่อยออกตรงข้าม รูปไข่ ยาว 5-10 ซม. เส้นโคนข้างละ 1 เส้น ก้านใบยาวได้ถึง 1 ซม. ช่อดอกแบบแยกแขนงเป็นกระจุกสั้น ๆ ตามปลายกิ่งที่แยกออกจากเถา กลีบเลี้ยงคล้ายรูปถ้วย ยาว 4-6 มม. ปลายตัดหรือจักตื้น ๆ 5 พู ดอกรูปแตร ยาว 3.5-5 ซม. หลอดกลีบดอกเรียวแคบ ปลายบานออกแยกเป็น 5 กลีบ รูปไข่กลับกว้าง ยาวประมาณ 1.5 ซม. เรียงซ้อนเหลื่อม กลีบบน 2 กลีบ กลีบล่าง 3 กลีบ ปลายกลีบเป็นติ่งแหลม เกสรเพศผู้ 4 อัน อยู่ภายในหลอดกลีบดอก ผลแห้งแตก แบน รูปแถบ ขอบมีสัน เมล็ดบางมี 2 ปีก

มีถิ่นกำเนิดในอเมริกาเขตร้อน จากเม็กซิโกถึงบราซิล เป็นไม้ประดับ เป็นซุ้มหรือทำรั้ว ทนแล้ง

สกุล Mansoa DC. มีประมาณ 12 ชนิด พบเฉพาะในอเมริกาเขตร้อน ชื่อสกุลตั้งตามนักพฤกษศาสตร์ชาวบราซิล A.L.P. da Silva Mansao (1788-1848) พืชสกุลนี้หลายชนิด ใบเมื่อขยี้มีกลิ่นกระเทียม มีสรรพคุณแก้ไข้ และไข้หวัด

ชื่อพ้อง  Bignonia hymenaea DC., Pachyptera hymenaea (DC.) A. H. Gentry

ชื่อสามัญ  Garlic vine

กระเทียมเถา: ช่อดอกออกตามกิ่งที่แยกออกมาจากเถา กลีบดอกรูปแตร ผลรูปแถบ แบน ขอบมีสัน (ภาพ: cultivated - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Santisuk, T. (1987). Bignoniaceae (Pachyptera hymenaea). In Flora of Thailand Vol. 5(1): 63-64.

Staples, G.W. and D.R. Herbst. (2005). A tropical garden flora. Bishop Museum Press, Honolulu, Hawai`i.